ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  חידושי פסיקה

  לא כל הנושאים המורכבים, המתפתחים במערכות יחסי עבודה, זוכים לכיסוי מלא במסגרת החוק. תשובות רבות,

  להן נזקק המעסיק בחיי היום-יום, לא יימצאו בחוקי העבודה, אלא בהתפתחות של פסיקה במקרים דומים. כאן תוכלו לקרוא על חידושי פסיקה משמעותיים ובעלי השלכות למעסיקים.

  חידושי פסיקה

  האם פיטורי עובדת בהריון סמוך לתום 6 חודשי ותק במקום העבודה ייחשבו לחוסר תום לב? – לחץ כאן 

  הפרת חובות האמון ותום הלב של עובד על ידי שימוש במידע פנימי של מקום העבודה – לחץ כאן 

  אי הפרשה לפנסיה מתוספות קבועות לשכר – לחץ כאן 

  הסכמה בהתנהגות לתנאי העבודה – גם אם מדובר בהסכם שלא נחתם – לחץ כאן 

  תשלום עבור עבודה בשעות נוספות בהיעדר דיווח על שעות העבודה – לחץ כאן 

  התפטרות בעידנא דריתחא – מתי תיחשב להתפטרות? – לחץ כאן 

  סירוב לחזור מחל"ת לתפקיד שונה – התפטרות או פיטורים? – לחץ כאן 

  פיצוי בשל פגם מהותי בהליך שימוע טרם פיטורים – לחץ כאן 

  פיצוי עובדת בשל נזקי עישון במקום העבודה – לחץ כאן 

  מעסיק נדרש לפצות עובד בשל פיטורים לאלתר וללא שימוע של עובד במחלה בשל חשד למצג שווא של מחלת העובד – לחץ כאן

  פיטורי עובד שאינו עובד בשבתות וחגים בשל אורח חיים דתי – אפליה פסולה?לחץ כאן

  הסכמה בהתנהגות לאי קיום הבטחה לקידום מונעת התפטרות עקב הרעת תנאים – לחץ כאן

  סמנכ"ל מכירות שגזל סודות מעסיק ערב פיטריו הוגבל בעיסוקו ל-10 חודשים – לחץ כאן 

  דחיית תביעה של עובדת במשרת אמון לתשלום עבור שעות נוספות – לחץ כאן 

  פיצוי למעסיק על נזקים שנגרמו ע"י עובד שהתפטר ללא מתן הודעה מוקדמת – לחץ כאן 

  הטרדה מינית במסגרת "יחסי השפעה" במקום העבודה – לחץ כאן 

  האם מעסיק חייב לנכות דמי חבר משכר של העובדים – לחץ כאן 

  קיזוז יתרת חופשה שלילית בסיום יחסי העבודה – לחץ כאן

  האם עובדת שעבדה בזמן חופשה שנתית זכאית לתשלום – לחץ כאן

  הוצאת עובדת לחל"ת בהיותה בהריון במהלך הסגר שנגרם עקב נגיף הקורונה – לחץ כאן

  האם פיטורי עובדת מבלי לדעת שהיא בהריון, הם חוקיים – לחץ כאן

  אחריות המעסיק האחרון בחילופי מעסיקים לזכויות העובד בכל תקופת העבודה – לחץ כאן

  האם הסכם מסחרי יכול להיות מושפע מיחסי עובד-מעסיק? – לחץ כאן

  האם מעסיק, שלא טיפל כראוי בתלונה על הטרדה מינית, חשוף לתביעה? – לחץ כאן

  אי מתן פיצוי לעובדת שמסרבת להתחסן או להציג בדיקה שלילית לקורונה – לחץ כאן

  סירוב לבקשת עובדת לעבוד מהבית בתקופת הקורונה – לחץ כאן

  חיוב מעסיק שלא הפריש לפנסיה כחוק בפיצוי עובד שהפך נכה – לחץ כאן

  זכות המעסיק לפיטורים עקב שינוי ארגוני – לחץ כאן

  תשלום דמי מחלה ופיצוי בשל פיטורים מפלים – ניתוח להתאמה מגדרית – לחץ כאן

  העדר חובת תשלום עבור עבודה בשעות נוספות, שלא אושרה ע"י המעסיק – לחץ כאן

  נותן שירות תמיכה שוטף לא הוכר כעובד – לחץ כאן

  פיקוח על שעות העבודה של סוכן מכירות – לחץ כאן

  תאונת עבודה במהלך מסיבה בנופש בחו"ל מטעם המעסיק – לחץ כאן

  פציעת עובדת בביתה לא הוכרה כתאונת עבודה – לחץ כאן

  התפטרות שדינה כפיטורין עקב מצב רפואי וחוסר תום לב של המעסיק – לחץ כאן

  עבודת הנוער ושכר המינימום לנוער – לחץ כאן

  הלכה חדשה בעניין דרך חישוב הזכויות של מי שהוכר כעובד למרות שלא הוגדר ככזה – לחץ כאן

  בדיקת קורונה שלילית אחת ל-72 שעות כתנאי להתייצבות בעבודה – לחץ כאן

  האם עובד זכאי לפדיון ימי חופשה, למרות תקופת ההתיישנות? – לחץ כאן

  תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל בעל אחיזה במניות המעסיקה – לחץ כאן

  התקנת מערכת מעקב ברכבים צמודים והגנת הפרטיות בעבודה – לחץ כאן

  אפליה מחמת גיל ופגמים בהליך שימוע – לחץ כאן

  זכאות לתשלום פיצויי פיטורים בהתפטרות עקב מעמד של ידועים בציבור – לחץ כאן

  עובד בחברת היי-טק שתבע הפרשי שכר ללא בסיס נאלץ לשלם פיצוי למעסיק – לחץ כאן

  האם שעות שהייה במקום העבודה מזכות את העובד בתשלום שעות נוספות? – לחץ כאן

  דחיית תביעה של "פרילאנסר" למרות שהוכר כעובד של המעסיק – לחץ כאן

  הטרדה מינית במקום העבודה כשלא מתקיימים יחסי מרות פורמליים – לחץ כאן

  פיטורי עובדת בהריון כשמעסיק לא ידע על הריונה – לחץ כאן

  חלות חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל שיווק ומכירות – לחץ כאן

  ביטול ההוראה המחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של עובד זר מסתנן לקרן הפיקדון – לחץ כאן

  תגמול כספי ל"פרילאנסר" הגבוה מהתגמול לעובד בתפקיד דומה אינו חזות הכל – לחץ כאן

  מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד – לחץ כאן

  מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצוי פיטורין והודעה מוקדמת – לחץ כאן

  התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין? – לחץ כאן

  "פרילאנסר" לא בהכרח ייחשב לעובד גם אם עבד עבור ספק יחיד – לחץ כאן

  דרישה להיתר לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות – לחץ כאן

  מעסיק אינו חייב בהכרח בהפרשות לתגמולים בתקופת היעדרות בשל תאונת עבודה – לחץ כאן

  מעקב דיגיטלי כהפרת פרטיות העובד – לחץ כאן

  מעילת עובד – השבת כספים ושלילת פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת – לחץ כאן

  התפטרות עקב הרעת תנאים – מזכה בפיצויי פיטורין? – לחץ כאן

  חובה להשלים פיצויי פיטורים גם כשהסכום שהצטבר בקופה עולה על סכום פיצויי הפיטורים במלואם – לחץ כאן

  חישוב צבירת ימי החופשה השנתית לעובד במשרה חלקית – לחץ כאן

  חוסר תום לב בהתכחשות של עובד להסכם לסיום יחסי עבודה – לחץ כאן

  הפרשה לפנסיה ותשלום פיצויי פיטורין לעובד שהחל לעבוד אחרי גיל פרישה – לחץ כאן

  זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות עובדות קבלן בשל מעבר להעסקה ישירה – לחץ כאן

  הגדרת עובד כ"עובד כפיים" וחלות צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה – לחץ כאן

  פיצוי בסך 250,000 ש"ח למאבטח בגין שעות נוספות – לחץ כאן

  100,000 ש"ח – עלות גניבה בוטה של סודות מעסיק – לחץ כאן

  דרכים מקובלות לעריכת פרוטוקול שימוע – לחץ כאן

  שלילת פיצויי פיטורין מסמנכ"ל כספים, שנחשד במעילה – לחץ כאן

  קיזוז הפסקות קצרות משעות העבודה – לחץ כאן

  האם ניתן לפטר עובדת, שהודיעה לאחר שימוע כי היא בתחילת היריון? – לחץ כאן

  פיצוי לעובד, שפוטר אחרי שהתפטר וביקש לחזור בו – לחץ כאן

  טיפול יעיל של מעסיק ביחסים עכורים בין עובדים – לחץ כאן

  כיצד לבצע שימוע לעובד שמפוטר בשל שינוי ארגוני? – לחץ כאן

  פיצוי גבוה על עריכת שימוע שלא כדין – לחץ כאן

  זכות העובד לבחור מוצר פנסיוני, שאינו כולל ביטוח – לחץ כאן

  אובדן כושר עבודה – לחץ כאן

  האם מנהל יחידה עצמאית בחברה זכאי לגמול שעות נוספות? – לחץ כאן

  זכות הפרטיות של עובד מול זכות המעסיק להגנה הולמת במשפט – מי עדיפה? – לחץ כאן

  האם נהג שליחויות ייחשב לעובד החברה? – לחץ כאן

  בונוס לא קבוע עשוי להיחשב חלק מהשכר הבסיסי – לחץ כאן

  דחיית תביעה כנגד מנכ"ל בנק בשל התעמרות במקום העבודה – לחץ כאן

  קבלן עצמאי או עובד – יחסי כוחות שוויוניים – לחץ כאן

  פיצוי של רבע מיליון שקלים על אפליה בשל גיל – לחץ כאן

  הפסקה על חשבון העובד רק אם חופשי לגמרי במהלכה – לחץ כאן

  פיטורי עובדת לאחר שימוע, שבוצע לפני יידוע המעסיק בטיפולי פוריות – לחץ כאן

  מקום הפסקת צהריים של העובד לצורך הכרה בתאונת עבודה – לחץ כאן

  סירוב עובדת בהיריון לחזור לעבודה לאחר שהמעסיק חזר בו מפיטוריה – לחץ כאן

  פסיקת הוצאות כנגד עובד בבית הדין לעבודה – לחץ כאן

  פיצויי פיטורין לעובד שעתי שינוי הלכה – לחץ כאן

  הגבולות לדרישה לניהול מדוקדק של פנקס שעות עבודה – לחץ כאן

  החזר פיצויי פיטורין למעסיק בהתפטרות עובד – לחץ כאן

  חוקיות שעות נוספות גלובליות ופיצוי בגין אי עריכת שימוע – לחץ כאן

  הגבלת חופש העיסוק – מחירון כסוד מסחרי – לחץ כאן

  חיוב עובדים במסירת טביעת אצבע – לחץ כאן

  פיצוי למעסיק בשל גזילת עסקאות ע"י עובד – לחץ כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן