X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכון צמצום תקרות השימוש במזומן החל מ-1 באוגוסט

  שימו לב לעדכון שנכנס לתוקף ב-1 באוגוסט 2022 ולעדכון שייכנס לתוקף ב-31 בדצמבר 2022

  החוק לצמצום השימוש במזומן נחקק במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

  החל מתאריך ה-1 באוגוסט 2022, הסכום המרבי שיותר לתשלום במזומן:

  • אצל עוסק הסכום יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪.
  • בין אנשים פרטיים הסכום יעמוד על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪.
  • ברכישת רכב בין אנשים פרטיים, סכום התקרה יעמוד על 50,000 ₪.
  • בעסקה עם תייר תעמוד התקרה על 40,000 ₪ במקום 55,000 ₪.
  • עדכון החוק יכול על הפלסטינים רק החל מתאריך 31.12.2022.

  לשימוש בסימולטור – לחצו כאן.

  הסימולטור מאפשר לחשב את הסכום המרבי המותר לשימוש במזומן בפעולות שנקבעו בחוק ואת סכום הקנס הצפוי על חריגה מהוראות החוק.

  *שימו לב כי כרגע הסימולטור מראה את החישובים ע"פ תקרת המזומן הקודמת, כלומר 11,000 ש"ח ולא 6,000 ש"ח.

  שיעורי הקנסות המנהליים להלן:

  כמו-כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק ע"י אנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.

  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 10%.
  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ-25,000 ₪ עד 50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15%.
  • אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ-50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25%.
  • מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 ₪ ועד 8,500 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5%.

  עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת יתווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה סכום השווה לקנס המנהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה, שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. כן נקבע כי מ-1 באוגוסט 2022 (כניסת עדכון הסכומים לתוקף) ולמשך שנתיים, לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 ₪, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.

  לצפייה בתקרות החדשות של חוק הצמצום השימוש במזומן ו/או בקנסות למפרי החוק לחצו כאן

  עדכון: שימוש במזומן ברשות הפלשתינית מותרת עד 31.12.2022

  ניתן להשתמש במזומן למטרת תשלום לגורמים מהרשות הפלשתינית עד לתאריך 31.12.2022, כשמעל 50,000 צריך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

  להלן קובץ תקנות כפי שפורסם ב 30.12.2021

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן