X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  סקירת עיקרי הרפורמה ביבוא ותקינה

  בתאריך 4 בנובמבר 2021 אישרה הכנסת את חוק ההסדרים בקריאה שנייה ושלישית (ובכך הוא אושר סופית). מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית, שמעבירה כמות גדולה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא, שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

  הרפורמה מצריכה, כמובן, גם שינוי תפיסתי בקרב היבואנים לגבי האחריות שלהם לעמידת המוצרים המיובאים בדרישות הרגולציה המקומיות, ועל יכולתם לבסס את הצהרותיהם במסמכים מתאימים לפי הדרישות בישראל. חשוב להבין, שניתנו סמכויות אכיפה מאד משמעותיות ביחס להפרות בהקשרים אלו, ובכלל זה סמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים, וכן עשרות תקני כ"א חדשים לצורך האכיפה.

  לפניכם סקירה על עיקרי הרפורמה:

  תקינה – עיקרי התיקונים בחוק התקנים ובפקודת היבוא והיצוא

  התכנית רחבה ומורכבת, לפניכם התייחסות לנושאים מרכזיים הכלולים בה:

  1. מעבר רחב לפיקוח מבוסס הצהרה

  מועד השינוי – יוני 2022 (עם אופציה לדחות בעד 9 חודשים).

  בשבועות הקרובים צפוי משרד הכלכלה לפרסם צו קבוצות יבוא שיעביר את מרבית התקנים לקבוצת יבוא 2 (אישור דגם + הצהרה מדי משלוח) או 3 (הצהרה מדי משלוח).

  בתיקון החוק הוחלט על רשימה מוגבלת של תקנים שיישארו בקבוצת יבוא 1 (אישור דגם + אישור משלוח) גם לאחר שהרפורמה תיכנס לתוקף ובכלל זה:

  • ציוד הרמה;
  • ציוד לחץ;
  • אביזרים או מכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה (גז בישול) ובכלל זה מכלי גז, ווסתים, מונים, ברזים, צנרת, מכשירים צורכי גז;
  • אמצעי בטיחות אש וציוד לגילוי וכיבוי אש;
  • ברזל לזיון בטון;
  • מתקנים לילדים במגרשי משחקים;
  • צעצועים לילדים עד גיל 3;
  • מוצצים ופטמות;
  • מחזיק מוצץ;
  • בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות;
  • כבלי חשמל למתח נמוך ובינוני.
  • (סוכם גם שחצי שנה נוספת בקבוצת יבוא 1 תינתן גם לדודי שמש, טרמוסטטים ואביזרי השחזה).

  2. מסלול פיקוח בינ"ל

  מועד השינוי – יוני 2022 (עם אופציה לדחות בעד 9 חודשים).

  הוחלט ליצור מסלול בינ"ל, במסגרתו ניתן יהיה לייבא מוצרים שעומדים בתקינה בינ"ל שאומצה בישראל בתקן רשמי, גם אם הם אינם עומדים בדרישות תקינה רשמית מקומית, ולמעט סימון כנדרש לפי הדין בישראל והתאמה לרשת החשמל בישראל.

  המסלול הוא לפי המהדורה העדכנית של תקינה שאומצה בישראל, אף אם לא הספיקו לאמץ את אותה מהדורה עדכנית בתקינה הרשמית בארץ.

  התקנים המפורטים בתוספת השלישית לחוק (שהיא תוספת שמפורטים בה כרגע עשרות רבות של תקנים או חלק מהם) הוחרגו ממסלול זה – ואולם רשימת ההחרגות צפויה להיות מצומצמת יותר בהמשך.

  ביחס למוצרים שחל עליהם תקן רשמי שאינו מאמץ תקינה זרה, ניתנה סמכות לשרת הכלכלה לאמץ בצורה ישירה תקן בינ"ל שיאפשר יבוא במסלול זה.

  במסלול זה, ביחס לתקנים בקבוצת יבוא 3, על היבואן לצרף להצהרה: תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר ב- ILAC על עמידה בתקן הבינ"ל שאומץ (על עדכוניו) + התחייבות שהטובין במשלוח זהים לטובין שאליהם מתייחסת תעודת בדיקת המעבדה + התחייבות להשלמת דרישות סימון והתאמה לרשת החשמל.

  יוצאי דופן:

  • כאשר ברגולציה הזרה קיימת דרישה לתעודה של Conformity Assessment Body בדבר עמידה בדרישות אסדרה זרה, זה יידרש גם בישראל.
  • לעניין הוכחת עמידת הטובין בתקנים שעניינם מסמוך סימון ותיעוד (כגון ת"י 2302 חלק 1) ניתנה סמכות לממונה על התקינה לבקש לצרף מסמך חלופי לתעודת הבדיקה, המעיד על העמידה בדרישות הרגולציה הזרה.

  משרד הכלכלה צפוי לפרסם מידע ידידותי למשתמש ביחס למסמכים הנדרשים ביבוא מוצרים שונים, שחל עליהם תקן רשמי במסלול האירופאי.

  3. תהליך הגשת הצהרה ופיקוח ראשוני

  פקודת היבוא והיצוא עודכנה, כך שההצהרה בקבוצות יבוא 2 + 3 + המסלול הבינ"ל ייעשו על ידי היבואן באמצעות מעבדת בדיקה בארץ (מעבדה מוכרת, שקיבלה הכרזה לאותו תקן או מעבדה של מכון התקנים).

  לפי מערכת ניהול סיכונים, שיפעיל משרד הכלכלה באופן מדגמי, יבואנים יידרשו ביחס לחלק מהמשלוחים להעביר לבדיקה את תיק המוצר וביחס לחלק מהמשלוחים לבצע בדיקת מעבדה.

  אם נדרשו להעביר את תיק המוצר, יקבלו את אישור עמידה בדרישות הממונה מיד עם העברתו לבחינה (ובמקביל לבדיקת תוכנו) – לפני כן לא ניתן יהיה לשחרר את המשלוח.

  אם נדרשו לבדיקת המוצר, עם קבלת התחייבות היבואן להעביר לבדיקה יופק אישור עמידה בדרישות הממונה. לפני כן לא ניתן יהיה לשחרר את המשלוח.

  אם לא נדרשו לבדיקות כאמור, היבואן יקבל בתוך עד 3 ימי עבודה אישור עמידה בדרישות הממונה.

  4. דרישות תיק מוצר

  נזכיר כי הדרישה לתיק מוצר קיימת כבר שנים, וכלל היבואנים נדרשים לוודא שהם מכירים את הדרישות ומקיימים אותן.

  במסגרת הרפורמה נעשה שינוי בתוספת, באופן שהתאים יותר בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה לבין הדרישות בתוספת לפקודת היבוא והיצוא ובאופן שהוא להבנתנו ישים יותר. התיקונים, שנעשו בהקשר זה, ייכנסו לתוקף עם הפרסום של החוק ברשומות (ככל הנראה בנובמבר)..

  האכיפה בהקשר של דרישות תיק מוצר צפויה להיות מוגברת משמעותית עם סמכויות אכיפה רבות ומחמירות – שימו לב שאתם ערוכים בהתאם לפי הדרישות.

  5. סמכויות אכיפה

  משרד הכלכלה הציב כתנאי ליישום הרפורמה (שמייצרת הקלה משמעותית ליבואנים), קבלת כלי אכיפה משמעותיים ומרתיעים, ובכלל זה תקני כח אדם, תקציב למערכות מחשוב מתקדמות, שת"פ עם המכס וסמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים.

  קישור למצגת, שהציג מנכ"ל משרד הכלכלה בנושא זה – לחצו כאן

  6. קיצור תהליך עדכון תקן

  נעשו תיקונים בחוק התקנים, שנועדו לקצר את לוחות הזמנים בעדכון. תקן רשמי וכך לאפשר לתקינה המקומית להגיב מהר יותר לשינויים בתקינה המאומצת.

  7. הקלות תיק מוצר ודרישות סימון – עילות ספציפיות

  ביחס למוצרים שאינם מיועדים לשיווק והפצה לציבור שהם:

  • מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור;
  • מצרך המיועד לשימוש עצמי;
  • חלקי חילוף לתעשייה;

  עבורם ניתן פטור מדרישות סימון בתקן רשמי ומחובת שמירת תיק מוצר.

  8.פטור מחובת עמידה בדרישות תקן רשמי – יצוא + מחקר ופיתוח

  חוק התקנים תוקן באופן, שפוטר מחובת תקן רשמי יצור או יבוא של מוצרים, המיועדים למחקר או לפיתוח כהגדרתם בחוק עידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ומוצרים שמיועדים ליצוא.

  9. ועדת חריגים

  בתיקונים לחוקים השונים במסגרת הרפורמה ביבוא, הוחלט להקים ועדת חריגים, ויידרש להעביר לבחינתה הצעות עתידיות, ככל שיעלו, הכוללות החמרות בדרישות היבוא, החלות על מוצרים שונים. ניתנה סמכות למשרד הכלכלה להחמיר בדרישות לתקופה מוגבלת במקרים דחופים.

  • לסקירת עיקרי הרפורמה במזון כפי שאושרו במסגרת חוק ההסדרים – לחצו כאן
  • לסקירת עיקרי רפורמת ביבוא תמרוקים כפי שאושרה בחוק ההסדרים בכנסת – לחצו כאן
  • ליעילות אנרגטית של מוצרי חשמל – עיקרי התיקונים בחוק מקורות אנרגיה – לחצו כאן

  הסתייגות: זו סקירה כללית בהתייחס לנוסח שאושר בוועדת הכלכלה של הכנסת (ושנדרש לאישור בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת). זו אינה סקירה מלאה ובוודאי לא מחייבת, אלא רק נועדה להקל עליכם להבין את עיקרי הרפורמה. המסמכים המחייבים הם אלו שיאושרו בכנסת ויפורסמו ברשומות

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן