ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  חידושי חקיקה

  חקיקת העבודה אינה דורכת במקום. כל הזמן עולות יוזמות חקיקה חדשות ושינויי חקיקה בתחום דיני העבודה, הן מהממשלה והן מהכנסת. מדור זה מאפשר לכם לעיין בשינויי חקיקה, שהתקבלו לאחרונה, והם רלבנטיים למגזר העסקי.

  חקיקה

  עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד – לחץ כאן

  עבודה ביום העצמאות, ביום הזיכרון וביום ירושלים – לחץ כאן

  צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) – לחץ כאן 

  חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים – לחץ כאן

  שחרור כספי פיקדון עובדים זרים – תיקון חוק עובדים זרים – לחץ כאן 

  הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות – לחץ כאן 

  הסדרת שכרם של עובדים המתגוררים ביישובים שהוגדרו כ"אזור מיוחד" ושנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר 2023 – לחץ כאן 

  הרחבת ההגנה למשרתי מילואים ולבני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים – לחץ כאן 

  הארכת ההיתר המיוחד להעסקת עובדים בשעות נוספות למעסיקים מעל 20 עובדים – לחץ כאן 

  מענק עידוד תעסוקה לעובדים מיישובים מפונים במלחמת "חרבות ברזל" – לפי חוק הביטוח הלאומי – לחץ כאן 

  חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 18 – חוזר מס הכנסה – לחץ כאן 

  תקנות להגברת האכיפה של די העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023 – לחץ כאן 

  הגדלת תגמול מזערי למשרתים במילואים – הוראת שעה מלחמת "חרבות ברזל" – לחץ כאן 

  הורחבה אוכלוסיית העובדים המוגנים מפני פיטורים בשל המצב הבטחוני – לחץ כאן 

  הגדלת התגמול המינימלי עבור שירות מילואים – לחץ כאן

  הקלות במתווה החל"ת – לחץ כאן 

  תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת – לחץ כאן

  הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות והפסקות בתחבורה – לחץ כאן 

  הודעה על היתר כללי להעסקת צעיר בעבודת לילה – לחץ כאן 

  עדכון דמי הבראה לשנת 2023 – לחץ כאן 

  פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו במבצע "מגן וחץ" – לחץ כאן

  שכר המינימום יעודכן ל- 30.61 ש"ח לשעה החל מה -1 באפריל 2023לחץ כאן

  הרחבת חובת הדיווח הפנסיוני האחיד למעסיקים מ-4 עובדים ומעלה – לחץ כאן 

  איסור על תשלום שכר במזומן – תיקון הסכום – לחץ כאן

  איסור על דרישת מידע לגבי עברו הפלילי של מועמד לעבודה – לחץ כאן

  הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים – לחץ כאן

  תשלום דמי מחלה – מחלה ממארת או טיפול קבוע בדיאליזה – לחץ כאן

  הארכת המתווה לתשלום ימי בידוד וחוק הבידוד – לחץ כאן

  קביעת הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי – תיקון חוק עבודת נשים – לחץ כאן

  מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) – לחץ כאן

  הארכת תשלום דמי בידוד לעובדים עד ל-28 בפברואר 2022 – לחץ כאן

  איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק – הארכת תוקף התקנות – לחץ כאן

  העלאת גיל הפרישה לנשים – שינוי בחוק גיל הפרישה – לחץ כאן

  עדכון המתווה לתשלום דמי בידוד ולשיפוי המעסיקים – לחץ כאן

  תשלום דמי בידוד 2021 – לחץ כאן

  מתווה החל"ת החדש מה-1 ביולי 2021 – לחץ כאן

  פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה במבצע "שומר החומות" – לחץ כאן

  איסור פיטורי עובדת לאחר היעדרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות – לחץ כאן

  עובדים זרים – עדכון סכומי ניכוי עבור מגורים ועבור ביטוח רפואי – לחץ כאן

  אי תשלום עבור יום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי – לחץ כאן

  פיקדון לעובדים זרים – תיקון התקנות והחלתן על ענף התעשייה וענף מוסדות סיעוד – לחץ כאן

  אי תשלום שכר ביום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי, שנעדר מעבודתו בענפי סיעוד, מלונאות, הסעדה בניין ותעשיה – לחץ כאן

  תשלום עבור ימי בידוד החל מה-1 באוקטובר 2020 – לחץ כאן

  קיצור תקופת ימי הבידוד ל-12 יום – לחץ כאן

  תשלום עבור ימי מחלה לעובדים המצויים בבידוד – לחץ כאן

  דחייה נוספת של תשלומי ביטוח לאומי מעסיקים עבור עובדים בחל"ת – לחץ כאן

  הרחבת ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות – לחץ כאן

  הארכת ההקלות לקבלת דמי אבטלה החל מיום 7 ביולי 2020 – לחץ כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן