עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בעסקים מעל 20 עובדים

  מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בעסקים מעל 20 עובדים – 9 באוקטובר 2023

  בשל המצב המיוחד בעורף, שהוכרז ביום 7.10.2023, נוצר מצב שבו עובדים רבים נעדרים ממקומות עבודתם. במינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה נתקבלו פניות ממעסיקים לקבלת היתרים מיוחדים להעסקת היקפים נרחבים של עובדים בשעות מרובות לנוכח המצב המיוחד. בשל כך, ניתן ביום 9.10.23 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כהוראת שעה. ההיתר יאפשר למשק להתמודד עם השינויים שנגרמים כתוצאה מהכרזה על מצב מיוחד בעורף ומהיעדרויות העובדים. אלו כללי ההיתר:

  • תקופת ההיתר –  ההיתר יחול מיום 9.10.23 עד 23.10.23 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מבניהם.
  • שעות עבודה מותרות ביום –  אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות. עם זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות, ובלבד שהעובד נתן הסכמתו לכך ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעות ה-12 ל-14, בנוסף להפסקות הקבועות על פי דין.
  • שעות עבודה בשבוע העבודה –  בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל ל- 67 שעות כולל שעות נוספות.
  • שעות נוספות בחודש –  אסור להעסיק עובד (לרבות עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • ההיתר יינתן רק למעסיק המעסיק מעל 20 עובדים – ההסדר בהיתר זה יחול על מעסיקי מעל 20 עובדים, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   1. ביום, שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה, לפחות 20% ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, והעובדים הקיימים אינם מסוגלים לבצע את העבודה באותה תפוקה, ללא ביצוע של שעות נוספות.
   מצבת העובדים – מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על ידי המעסיק לביטוח הלאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023.
   2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות, ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה משמרת, בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.
  • מפעל חיוני –  מעסיק מעל 20 עובדים שיש בידו אישור תקף ערב תחילת ההכרזה על מצב חירום (7 אוקטובר 2023), על היותו מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, אינו נדרש לעמוד בשני התנאים לעיל.
  • אי תחולת ההיתר –  היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וגם לא על מעסיק, שחל עליו צו הרחבה בענף ההובלה, צו הרחבה בענף ההיסעים וצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

  לנוסח ההיתר לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן