ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בעסקים מעל 20 עובדים

  מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בעסקים מעל 20 עובדים – 9 באוקטובר 2023

  בשל המצב המיוחד בעורף, שהוכרז ביום 7.10.2023, נוצר מצב שבו עובדים רבים נעדרים ממקומות עבודתם. במינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה נתקבלו פניות ממעסיקים לקבלת היתרים מיוחדים להעסקת היקפים נרחבים של עובדים בשעות מרובות לנוכח המצב המיוחד. בשל כך, ניתן ביום 9.10.23 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כהוראת שעה. ההיתר יאפשר למשק להתמודד עם השינויים שנגרמים כתוצאה מהכרזה על מצב מיוחד בעורף ומהיעדרויות העובדים. אלו כללי ההיתר:

  • תקופת ההיתר –  ההיתר יחול מיום 9.10.23 עד 23.10.23 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מבניהם.
  • שעות עבודה מותרות ביום –  אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות. עם זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות, ובלבד שהעובד נתן הסכמתו לכך ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעות ה-12 ל-14, בנוסף להפסקות הקבועות על פי דין.
  • שעות עבודה בשבוע העבודה –  בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל ל- 67 שעות כולל שעות נוספות.
  • שעות נוספות בחודש –  אסור להעסיק עובד (לרבות עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • ההיתר יינתן רק למעסיק המעסיק מעל 20 עובדים – ההסדר בהיתר זה יחול על מעסיקי מעל 20 עובדים, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   1. ביום, שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה, לפחות 20% ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, והעובדים הקיימים אינם מסוגלים לבצע את העבודה באותה תפוקה, ללא ביצוע של שעות נוספות.
   מצבת העובדים – מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על ידי המעסיק לביטוח הלאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023.
   2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות, ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה משמרת, בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.
  • מפעל חיוני –  מעסיק מעל 20 עובדים שיש בידו אישור תקף ערב תחילת ההכרזה על מצב חירום (7 אוקטובר 2023), על היותו מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, אינו נדרש לעמוד בשני התנאים לעיל.
  • אי תחולת ההיתר –  היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וגם לא על מעסיק, שחל עליו צו הרחבה בענף ההובלה, צו הרחבה בענף ההיסעים וצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

  לנוסח ההיתר לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן