ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 15 במאי 2023

  15/05/2023


     1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים

  • לצפייה במהדורות החדשות והעדכניות של התקנים הרשמיים– לחצו כאן 

  בפרסום 11279 בקובץ התקנות מיום 18.4.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 5438 חלק 26 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן פלואורי, ממרץ 2023 בא במקום המהדורה מיולי 2020;
  ת"י 5516 חלק 12 – מיתקני ספורט: שילוט בטיחות ותוויות בטיחות בעבור מכשירי כושר ובעבור חדרי כושר, ממרץ 2023;

  ת"י 6395 חלק 2 – אבטחת מטענים ברכב מסחרי: יחידות העמסה משולבות ורכבים מסחריים – נקודות עיגון לאבטחת מטענים – דרישות מינימום ובדיקות, ממרץ 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014.

  בפרסום 11279 בקובץ התקנות מיום 18.4.23 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 539 – צבע ראשון וצבע ביניים, סינתטי לבן, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה מספטמבר 1980 ולגיליון התיקון מיולי 1989 ;
  ת"י 691 – צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי לשימוש כללי, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה מאפריל 1983 ולגיליון התיקון מאוגוסט 1994 ;
  ת"י 756 – צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים, גיליון תיקון מס' 5, ממרץ 2023 למהדורה מפברואר 1994 ולגיליון התיקון מנובמבר 1995 , לתיקון הטעות מאוקטובר 1996, מאפריל 1999, ולגיליונות התיקון מאוגוסט 2002 , מדצמבר 2005;
  ת"י 809 – צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי, גיליון תיקון מס' 3, ממרץ 2023 למהדורה מיולי 1996 ולגיליונות התיקון מאוגוסט 2002 , מאוגוסט 2016 ;
  ת"י 1062 – צבע יסוד על בסיס שרף אפוקסי, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מדצמבר 1979 ;
  ת"י 1063 – צבע עטרן אפוקסי, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה מדצמבר 1979 ולגיליון התיקון מיולי 1989 ;
  ת"י 1064 – צבע עליון על בסיס שרף אפוקסי, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה מדצמבר 1979 ולגיליון התיקון מיולי 1989
  ת"י 1102 חלק 1 – צבעי דפוס: אריזתם תיוויים וסימונם, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מספטמבר 1980 ;
  ת"י 1267 – צבעים תופחים מעכבי התפשטות אש, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מספטמבר 1989 ;
  ת"י 1304 – צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומתי רב–עובי, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מיולי 1985 ;
  ת"י 1637 – צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה ממרץ 2000 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2002 ;
  ת"י 1918 חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מאוקטובר 2012 ולתיקון הטעות ממרץ 2013 ;

  ת"י 1945 – צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה ממאי 1998 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2002 1
  ת"י 5435 – מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע – דרישות בטיחות אש, גיליון תיקון מס' 1, ממרץ 2023 למהדורה מדצמבר 2019 ;
  ת"י 6395 חלק 1 – אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, גיליון תיקון מס' 2, ממרץ 2023 למהדורה מדצמבר 2014 ולגיליון התיקון מיוני 2021 .

  בפרסום 11279 בקובץ התקנות מיום 18.4.23 הכריזו על ביטול התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 5175 – מעקי בטיחות בכבישים, מדצמבר 2007.

  בפרסום 11332 בקובץ התקנות מיום 11.5.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 5438 חלק 34 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אנתרציט, מאפריל 2023 ;
  ת"י 5438 חלק 35 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חול סיליקה וחצץ סיליקה, מאפריל 2023 ;
  ת"י 5438 חלק 36 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומינוסיליקט טבעי לא מורחב (בזלת), מאפריל 2023 ;

  ת"י 13476 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות כלליות ומאפייני ביצועים, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019 ;
  ת"י 13476 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס A, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019 ;
  ת"י 13476 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס ,B מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019 ;
  ת"י 60079 חלק 0 – אטמוספרות נפיצות: ציוד – דרישות כלליות, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2018 ;
  ת"י 1080 חלק 42 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: מרשתת הדברים, מאפריל 2023.

  1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד נשלחו להערות היצרנים:
  • ת"י 484-1- הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי.
  • ת"י 1847 חלקים 1+2- סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.
  • ת"י 1-682 חלק 3: מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות.
  • ת"י 1-12227: לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

  למידע נוסף אודות מסמכי הנת"מ ניתן ליצור קשר בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 994 חלק 4.0- מזגני אוויר: התקנה.
  • גיליון תיקון לת"י 994 חלק 5.0- מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים.
  • ת"י 1546- מציתים – דרישות כלליות.
  • ת"י 755 חלק 1.0– סיווג בשרפה של מוצרי בנייה.
  • ת"י 272 שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 215 חלק 1 רעפים: רעפי חרסית משתלבים, מינואר 1999 במקומו יבוא: ת"י 215 חלק 1 רעפים: רעפים ואבזרים העשויים חרסית לחיפוי גגות וקירות, מדצמבר 2022 כאשר הסעיפים הבאים יהיו סעיפים רשמיים:
  סעיף 1 Scope,
  סעיף 2 Normative reference,
  סעיף משנה 4.3 Geometric characteristics,
  סעיף משנה 4.4 Physical and mechanical characteristics,
  סעיף משנה 4.5 Fire performance,
  סעיף 5 Marking and labeling

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2022, תקן מאומץ בעל רשמיות חלקית, במקומו יבוא: ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, מפברואר 2022,
  כאשר התקן המוצע יהיה רשמי, למעט שינויים לאומיים הבאים:
  – בסעיף 4.1 – Test conditions: הוספת מילים "ואפשרויות וכוונון המובנות בכיסא",
  – בסעיף 9.3 – Instructions for use, בסעיף המשנה a) בתבליט השני, לאחר המילים: "Always use the restraint system" הוספת מילים: "(לדוגמה חגורת בטיחות)",
  – בנספח C – Translations, בתחילת טבלת C.1 – Translation of warning phrases: בסעיף 9.3, בסעיף המשנה a) בתבליט השני הוספת השינוי הלאומי לתרגום אזהרה "(לדוגמה חגורת בטיחות)".

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il

  או בטל' 04-8302114

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן