ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  תקנות להגברת האכיפה של די העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

  21/12/2023

  למעלה מעשור מאז חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011, פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023.

  החוק להגברת האכיפה מחייב את מזמין השירות ואת קבלן השירותים לפרט בהסכם השירותים ביניהם, את רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן את עלות השכר המינימאלית הכרוכה בהעסקתם של אלו, אשר לא תפחת מערך שעת העבודה שתיקבע על ידי שר העבודה. תקנות אלה מסדירות לראשונה את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה ואת אופן חישובם.

  התקנות מונות גם, ביחס לכל אחד מהתחומים לעיל, רשימה של רכיבי שכר אשר ישולמו לעובדי הקבלן על פי הוראות הדין בקרות "אירוע מזכה". רשימה זו, כוללת בין היתר, תשלומי דמי מחלה, החזר הוצאות נסיעה, הפקדות לקופת גמל בתקופת לידה והורות, הפקדות לקופת גמל בעת מילואים, תשלום בעד חופשות מיוחדות, יום בחירות, יום זיכרון, תקופת אבל וכיוצא באלה.

  מזמין השירות וקבלן השירותים רשאים להסכים ביניהם, מראש ובכתב, לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי ככולל גם חלק ממרכיבי השכר תלויי אירוע מזכה, וזאת בהתאם למפורט בטבלאות ערך שעת העבודה שבתוספת השנייה לתקנות.  צדדים שלא הסכימו ביניהם כאמור, יידרשו לאמץ את טבלאות ערך שעת העבודה המופיעות בתוספת הראשונה לתקנות על פי תחום השירות.

  התקנות מחייבות את הצדדים לערוך התחשבנות, אחת לרבעון לפחות,  בנוגע לרשימה של רכיבים המנוייים בתקנות, שבהם עשויים לחול הפרשים בין סכומים ששולמו בפועל לקבלן במסגרת התמורה החוזית לבין אלו שהקבלן נדרש לשלם לעובדיו על פי הוראות הדין. כך, ולשם הדוגמא בלבד, רכיבי שכר המושפעים מוותק, רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה, רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה ועוד.

  התקנות מאפשרות לצדדים להתקשרות להסכים ביניהם, מראש ובכתב, על היקף השעות שיידרשו עובדי הקבלן לעבוד בשעות נוספות ו/או ביום מנוחתם השבועית.  צדדים, שהסכימו כאמור, יידרשו להוסיף לערך השעה הבסיסי של העובד את רכיב גמול השעות הנוספות או רכיב גמול העבודה במנוחה השבועית, לפי העניין, בהתאם לחישוב המובא בהקשר זה בתקנות.

  הכללת גמול השעות הנוספות וגמול העבודה במנוחה השבועית בערך שעת העבודה, אינו פוטר את הצדדים מעריכת התחשבנות, לפחות אחת לרבעון, בנוגע להפרשי השכר, שבין הסכומים ששולמו לכל עובד בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית, לבין הסכומים, ששולמו לקבלן בפועל במסגרת ערך שעת העבודה ביחס לרכיבים אלו.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן