ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום

  09/05/2024

  ב-1 במאי 2024 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2024 (להלן: "התקנות"), בדבר מתן שיפוי למעסיקים של משרתי מילואים עבור הפרשות פנסיוניות ועבור תשלום דמי ביטוח לאומי.

  להלן עיקרי התקנות:

  1. 1. המוסד לביטוח לאומי ישפה מעסיק של עובד בשיעור של 20% מ"סכום ההכנסה ליום"* של העובד כפול מספר ימי שירות המילואים שביצע העובד, עבור תשלומים, ששילם המעסיק לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, ועל תשלום דמי ביטוח ששילם בעד העובד, לגבי תקופת שירות המילואים.

  "סכום ההכנסה ליום" – הכנסת עובד לפי אחד מאלה, ולא יותר מהתגמול המרבי:

  • לגבי עובד, שעבד אצל מעסיק ברבע השנה, שקדמה ל-1 בחודש, שבו החל שירות המילואים של העובד –  הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק ברבע השנה, מחולקת בתשעים;
  • עובד, שעבד אצל מעסיק חודש או חודשיים ברבע השנה כנ"ל –  הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש או בחודשיים האמורים, מחולקת בשלושים או בשישים, לפי העניין;
  • עובד, שעבד פחות מחודש אצל מעסיק ברבע השנה כנ"ל או שהחל לעבוד אצל מעסיק בחודש השירות –  הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש השירות, מחולקת בשלושים;
   "חודש השירות" – חודש שבו שירת בשירות מילואים, כולל חודש ששירת בחלק ממנו;
   "הכנסתו מעבודה" – שכר העבודה וכן תשלום ששילם לו המעסיק על חשבון התגמול בסכום השכר, שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד;
  1. תוקף התקנות ותשלומים ראשוניםהתקנות יעמדו בתוקפן עד ליום 31 בדצמבר 2024.
   תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה, לרבות תשלומים בעבור התקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 עד ליום 1 במאי 2024, ישולמו עד 60 ימים מיום פרסומן.

  להלן קישור לנוסח המלא של התקנות  

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן