X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת

  23/11/2023

  ביום 9 בנובמבר 2023 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס'64) לפיו מניין 60 הימים שלאחר חופשת לידה ותקופות מוגנות אחרת מפני פיטורים, לאחר חופשת לידה, לגבי עובד/ת שהוצאו לחל"ת במהלך תקופה זו, יחל רק בתום החל"ת.

  תוקף ותחולה התיקון לחוק – החוק יחול על עובד או עובדת השוהים בחופשה ללא תשלום החל מיום ה-7  באוקטובר 2023 ועד ל-30 בנובמבר 2023 (להלן:התקופה הקובעת).

   
  כללי
  כזכור, על פי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר עובד/ת בתקופה של 60 ימים, מתום חופשת הלידה, חופשה ללא תשלום מכוח החוק, שלאחר חופשת לידה וכן במשך שישה חודשים לאחר הלידה בנוגע לעובדת מניקה שנאסר עליה לעבוד במהלך תקופה זו בשל ההנקה (להלן: תקופות המוגנות מפני פיטורים).

  כמו כן, חל איסורים לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך תקופות אלו. בנוסף, החוק מחייב את המעסיק לקבל את העובדת חזרה לעבודה במהלך 60 הימים שלאחר התקופות המוגנות כאמור וחל איסור על המעסיק להמיר אותם בכסף. תכלית האיסור נועדה לתת לעובדת הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה.


  התיקון לחוק
  נקבע כי מעסיק שהוציא עובד/ת לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה הקובעת למשך 14 ימים רצופים לפחות, והיא חלה, כולה או חלקה ב-60 הימים שלאחר התקופות המוגנות, מניין 60 הימים יחל רק בתום התקופות המוגנות. כלומר המעסיק יהיה מחוייב להשיב את העובד/ת לעבודה בתום החל"ת אם זו חלה בתקופות המוגנות למשך 60 ימים ויהיה רשאי לנקוט בהליך פיטורים רק בתום תקופה זו.

  היתר פיטורים–  כלומר, ניתן להגיש בקשה להתיר פיטורים של עובד או עובדת שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופות כאמור, והשר רשאי לתת היתר, אם הוא שוכנע כי אין קשר בין הפיטורים ללידה, לחופשת הלידה או לחל"ת לאחר חופשת לידה ובלבד שחלפו 60 ימים מתום התקופות המוגנות.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן