ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל בעל אחיזה במניות המעסיקה

  ע"ע 41985-02/20, מרכז שירות ברגיל בע"מ נגד יואל אופיר, 20 בינואר 2021

  העובדות

  העובד יואל אופיר החל לעבוד במעסיקה מרכז שירות ברגיל בע"מ בשנת 2008, והחל משנת 2009 החזיק ב-25% ממניות המעסיקה וכן בזכות וטו על העלאת שכרם של מחזיקי המניות הנוספים. העובד פוטר מעבודתו ב-15 בספטמבר 2016, ולאחר פיטוריו הגיש תביעה לחייב את המעסיקה בתשלום זכויות מכוח יחסי העבודה בין הצדדים וגם בפיצוי בשל פגיעה בשמו הטוב. בין היתר, תבע העובד גמול עבור עבודה בשעות נוספות.

  פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

  בית הדין האזורי לעבודה קבע כי למרות שהעובד החזיק במניות המעסיקה, הוא לא היה שותף בה אלא שכיר, שלא נשא בתפקיד ניהולי בכיר. לפיכך, חוק שעות עבודה ומנוחה חל עליו, ולכן נפסקו לו הפרשי שכר בעבור עבודה בשעות נוספות, בשיעור של 281,968 ש"ח. כמו כן, קבע בית הדין כי על המעסיקה לשלם לעובד הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 42,000 ₪. בשל דחיית התביעה להרמת מסך, קבע בית הדין כי על העובד לשלם לבעלי המניות האחרים במעסיקה הוצאות ושכר טרחה בסך 10,500ש"ח.

  המעסיקה ערערה על קביעה זו לבית הדין הארצי לעבודה.

  פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

  על פי העובדות, שאינן שנויות במחלוקת, עד שנת 2009 קיבל העובד גמול שעות נוספות כרכיב נפרד בתלוש השכר, והיה מחתים כרטיס נוכחות. החל משנת 2009 הפסיק העובד לקבל גמול עבור עבודה בשעות נוספות, לא החתים עוד כרטיס נוכחות ושכרו עלה. כמו כן, נחתם בינו לבין בעלי המעסיקה הסכם, שבו נקבע כי יועברו לו 25% מהמניות וכי כל שינוי במשכורות של בעלי המניות מחייב הסכמה פה אחד של הצדדים, דהיינו תלות הדדית בין כל בעלי המניות בכל הנוגע להעלאת שכרם.

  חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי: "חוק זה אינו חל על העסקתם של… עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי" (סעיף 30(א)(5)).

  בית הדין הארצי בחן את מעמדו של העובד בהשוואה לפסיקה בעניינו של מנהל מוסך, שלא אחז במניות החברה, אולם היה סמכות עליונה במוסך, שהיה חלק מרשת מוסכים. בית הדין קבע כי הסמכויות הנרחבות שקיבל אותו עובד, אשר גם השתקפו בשכרו הגבוה, מצדיקות לראות בו "מנהל" כמשמעו בסעיף 30(א)(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה: "המשיב היה זה שפתח את המוסך… והיה זה שנעל אותו… בכך יש ללמד על מידת האחריות של המשיב, שלא היה לו שני במוסך. בחינת מיקומו של המשיב בהיררכיה הארגונית מלמדת כי היה כפוף לבעלים של החברה… המשיב השתתף בישיבות פורום מנהלי המוסכים במסגרתן ניתנו הנחיות ביחס לתפעול המוסך… קביעה זו צריכה להיבחן בהתאם למקום העבודה, סוגו וגודלו, שהרי אין דומה מפעל גדול בו נמצאים בעלי תפקידים כמו: מנכ"ל, חברי הנהלה מצומצמת, מנהלי אגפים, מנהל ייצור, מנהל מכירות, מנהל כספים ומנהלי משאבי אנוש, לעסק שבו השדרה הניהולית מצומצמת ונראית אחרת לגמרי… במקום עבודה קטן, שבו הפירמידה הניהולית על גובהה ועומקה אינה בנמצא, בחינת תפקיד ההנהלה צריך להיעשות תוך בחינת התמונה הכוללת… כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו, כשנוכח היעדר אבן הבוחן של הפירמידה הארגונית, עולה הצורך באיתור נסיבות מיוחדות אחרות המצביעות באופן מובהק על התקיימות החריג" (כ.ש. מרכזי תפעול לרכב בע"מ נגד גבריאל עטיאס.

  בית הדין פסק, כי היקף הסמכויות שניתנו לעובד, העובדה שאחז ברבע ממניות החברה ,שלהן שווי כלכלי נכבד, והעובדה שלאחיזה במניות נלוו גם כוחות החורגים מתפקידו של עובד מן המניין, כמו זכות וטו על העלאת שכר של בעלי המניות האחרים במוסך, יש בהם כדי להעיד שהעובד בא בגדר החריג הקבוע בסעיף 30(א)(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה. לפיכך, העובד אינו זכאי לגמול בעד עבודה בשעות נוספות.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן