ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  קרן הלוואות בערבות המדינה לעסקים – מלחמת "חרבות ברזל'

  08/11/2023

  עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 500 מיליון ₪

  תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן:

  • העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ. למעט במסלול "חרבות ברזל".
  • העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה. למעט במסלול "חרבות ברזל".
  • חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליך חדלות פירעון מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, לרבות צו פתיחת הליכים, תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד, הפעלה זמנית, פירוק התאגיד וכל הליך אחר מכוח חוק חדלות פירעון, ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה הקיימים אצל נותן האשראי.
  • העסק אינו גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
  • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  • העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות
  • מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.

  תנאי זכאות
  עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל":
  עוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 500 מיליון ₪.
  תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

   

  תנאי ההלוואה

    מסלול לעסקים קטנים ובינוניים מסלול לעסקים גדולים
  סכום הלוואה מרבי 500,000 ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם

  עבור עוסק פטור עד 40,000 ש"ח

  32 מיליון ₪ או 8% מהמחזור, לפי הנמוך מבניהם
  שיעור ריבית שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי  יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים* לא רלוונטי
  בטוחה מרבית עד 5% עד 10%
  תקופת החזר כוללת עד 5 שנים עד 5 שנים
  דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס) דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית של 3 חודשים לכל הפחות ועד ל- 12 חודשים דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית  של 3 חודשים לכל היותר
  עמלות עסק לא יידרש לשלם עמלה העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה

  * שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).

  מסלול עסקים בהקמה

  למי זה מיועד?
  מסלול עסקים בהקמה מיועד ליזמים מתחילים בתחילת דרכם המבקשים לקבל אשראי בתנאים נוחים, במטרה לעודד יזמות והקמת עסקים.

  במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

  מי הוא עסק בהקמה?

  • עסק אשר טרם החל לפעול.
  • עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
  • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
  • עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות עולה על 500,000 ₪.

  תנאי ההלוואות במסלול

  סכום ההלוואה המרבי עד 500,000 ₪.
  תקופת החזר האשראי תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).
  דחיית תשלום קרן

  ההלוואה (תקופת גרייס)

  תקופת הגרייס המרבית לא תעלה עד 6 חודשים.

  במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

  לוח סילוקין פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".
  מטבע הלוואה והצמדות סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.
  שיעור ריבית הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.
  בטוחה מרבית שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 5% ל-300,000 ₪ הראשונים, ועל 15% ליתרה.
  ערבויות הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.
  עמלות העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.
  הוראות נוספות עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

   

  למידע מלא והגשת בקשה לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן