ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הרחבת ההגנה למשרתי מילואים ולבני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים

  07/03/2024

  בהתאם לצו ההרחבה, המרחיב את הוראותיו של הסכם קיבוצי מיום 4 בפברואר 2024, הורחבה ההגנה על משרתי מילואים ובני זוגם ונקבעו הקלות נוספות. הוראות צו הרחבה זה חלות על כלל העובדים והמעסיקים במשק, למעט מעסיקים ועובדים, שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי בדבר הרחבת התקופה המוגנת מפיטורים למשרתי המילואים, תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ולבנות זוגם וצבירת ימי חופשה לעובדים מסוימים. הוראות הצו חלות על התקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024 ("התקופה הקובעת").

            הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי מילואים:

  מעסיק של עובד שנעדר בשל שירות מילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך התקופה הקובעת, לא יפטרו גם בתקופה של 30 הימים העוקבים ל 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים, אלא אם נתנה לכך אישור ועדת פיקוח. מתן היתר יינתן ככל שמעסיק הביא טעמים מיוחדים לכך ויוכיח כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.הועדה תיתן את החלטתה תוך 14 ימים וככל הניתן לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

  מדובר בוועדה שונה מוועדת התעסוקה, שהיא הגורם המוסמך ליתן היתר לפיטורים במהלך 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים על פי סעיף 41א(ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949. לפרטים על ועדת הפיקוח, לחצו כאן.

            עד 8 ימי היעדרות בתשלום לבן זוג של משרת במילואים:

  בתקופה הקובעת בן זוג של משרת במילואים זכאי לימי היעדרות נוספים בתשלום, מעבר לדין, באופן מדורג ועד למקסימום 8 ימי היעדרות לתקופה של למעלה מ 121 ימי מילואים מצטברים במהלך תקופת ההסכם. בן זוג של משרת מילואים מוגדר בין היתר בן זוג של משרת מילואים שלהם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 14 או שלהם ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה או לבן זוגו הורה החולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993.

  צו ההרחבה מפרט רשימה סגורה של נסיבות בהן ניתן לנצל את ימי ההיעדרות בתשלום במהלך התקופה הקובעת ובין היתר: בשל מחלת ילד בן 14; הארכת תקופת הלידה וההורות של בן זוג; השגחה וטיפול בילד; היעדרות הנדרשת עקב היציאה לשירות מילואים הפעיל של בן הזוג, לצורך סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבדה, היעדרויות אחרות בתיאום עם המעסיק ועוד.

  ימי ההיעדרות ינוצלו תוך התחשבות עם צורכי העבודה ככל הניתן. ככל שימי ההיעדרויות הנוספים נוצלו טרם כניסת ההסכם לתוקף ושולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסת ימי המחלה ו/או החופשה של העובד. ימי ההיעדרות ניתנים למימוש רק בעת שירות מילואים פעיל של בן הזוג. הזכות לימי היעדרות אינה נצברת מעבר לתום תקופת ההסכם ואינה ניתנת לפדיון. ימי ההיעדרות יהיו בשכר מלא וישולמו על ידי המעסיקים.

     צבירת חופשה שנתית:

  עובד יהיה רשאי לצבור את יתרת ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו גם בלא הסכמת המעסיק ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, אם במהלך תקופת ההסכם התקיים אחד או יותר מהנסיבות המצוינות בהסכם, ובין היתר, המעסיק לא נתן חופשה לעובדו; העובד נעדר בשל שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 לתקופה של חמישה ימים רצופים לפחות, ועוד.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן