ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הסדרת שכרם של עובדים המתגוררים ביישובים שהוגדרו כ"אזור מיוחד" ושנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר 2023

  07/03/2024

  בהתאם לצו ההרחבה, המרחיב את הוראותיו של הסכם קיבוצי מיום 11 לינואר 2024, זכאים עובדים אשר נעדרו מעבודתם בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 באוקטובר 2023, על רקע המצב הביטחוני ומלחמת "חרבות ברזל" לתשלום שכר מכל מעסיק בהתקיים תנאים מסוימים. הוראות צו הרחבה זה חלות על כלל העובדים והמעסיקים במשק, למעט מעסיקים ועובדים, שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי בדבר פיצוי לעובדים בשל מלחמת "חרבות ברזל" מיום 27 בדצמבר 2023.

  הזכאות לתשלום שכר לעובדים מותנית בקיום אחד מהתנאים הבאים:

  – העובד התגורר בישוב, שפונה לפי החלטת הממשלה, והוא נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופת ההסכם כולה או חלקה.

  – העובד הועסק במוסד חינוך, הנמצא באזור מיוחד, והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

  – העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד; או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור מיוחד, גם אם המוסד לא היה פעיל בתקופת הזכאות, ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו מספר תנאים הקבועים בצו ההרחבה.

  – העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.

  – העובד הוא אדם עם מוגבלות או קרוב של אדם עם מוגבלות, ומתקיימים לגביהם תנאים הקבועים בצו ההרחבה.

  לא ישולם שכר בשל היעדרות של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה, מילואים. וכן, בשבת ובחג וביום שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.

  עובד, שעבד מהבית או מכל מקום אחר, שאינו מקום עבודתו הרגיל, וקיבל מהמעסיק את שכרו עבור עבודתו זו, לא יהיה זכאי לתשלום נוסף, ובכל מקרה, לא יהיה כפל זכאות בגין תקופת הזכאות.

  הוראות הצו אינן חלות על עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז-1967 לגבי התקופה שאליה נקרא לשירות אלא בין היתר אם שוחרר כדין.

  השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו יהיה שכר העבודה היומי.

  שכר עבודה יומי מוגדר כשכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעסיק, אך לא יותר מהשכר המרבי כהגדרתו בצו ההרחבה (נכון לתקופת ההסכם מדובר בכ-1,510 ש"ח) ובתנאי שבמשך החודשים יולי – ספטמבר 2023 שילם המעסיק תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד. עובד חדש שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים – בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה. השכר האמור הינו שכר רגיל ברוטו כולל הפרשות סוציאליות לפי זכאות העובד אך ללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כונניות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב.

  עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ואשר אלמלא הוצא לחל"ת, היה זכאי לתשלום שכר על פי צו ההרחבה, ופנה למעסיק לקבלת תשלום שכר לפי צו ההרחבה – ישולם לו שכר על פי צו ההרחבה בגין אותה תקופה אך לא יותר מגובה השיפוי שיקבל המעסיק בגין אותו עובד עבור אותה תקופה. הסכמה זו כפופה להסדרת ההתחשבנות לגבי העובד בין המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן