ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  פיצויים למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו במבצע "מגן וחץ"

  05/07/2023

  בסוף חודש יוני 2023 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג-2023. התקנות קובעות את התנאים לפיצוי מעסיקים ששילמו שכר לעובדיהם, שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני בתקופה שמיום 9 במאי 2023 ועד ליום 15 במאי 2023. לטובת חברי הלשכה, שיש להם מעורבות בעסקים בדרום, אנו מביאים כאן סקירה של התקנות.

  נקבע בתקנות, כי "אזור מיוחד" הנו האזור במרחק של בין 0 עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצוי באזור א' בין התאריכים 9 במאי 2023 ועד ליום 15 במאי 2023 ואזור שבמרחק העולה על 7 ק"מ אך אינו עולה על 40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה המצויים באזורים ב' או ג' בין התאריכים 9 במאי 2023 ועד ליום 13 במאי 2023.

  "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" – מוגדר בתקנות כיום, שבו לא עבד עובד בעבודתו אצל ניזוק בכל מקום שהוא בשל המצב הביטחוני, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או יום שבת יום חג ויום ששי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה, ואם העובד אינו מתגורר באזור שבין 0 ל-7 ק"מ, ובלבד שהתקיים בו גם אחד מאלה:

  1. הוא נעדר מעבודתו עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות;
  2. הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות או שהוא הורה של אדם כאמור, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו ובלבד שמתקיימים לגבי האדם עם המוגבלות שני אלה:

  א.   מוגבלותו או מוגבלות ילדו, שעליו הוא משגיח, לפי העניין, ידועה למעסיק, או שהוא המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו או על מוגבלות ילדו כאמור.

  ב.   הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו, שעליו הוא משגיח, לפי העניין, מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הזכאות.

  1. הוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, בשל סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופת הזכאות, והכל ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד ומתקיים אחד מאלה:

  א.    הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד;

  ב.    בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד;

  "מסלול שכר עבודה" – 500 ש"ח לכל יום עבודה ששולם על-ידי המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני. לא עבד העובד בחלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק, שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס בין מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. לעובד המועסק במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל שווי הנזק הוא כיחס בין מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

  תביעה לפיצויים תוגש למנהל באופן מקוון בתוך 90 ימים החל מיום 16 ליולי 2023.

  התקנות לא יחולו על ניזוק שהוא אחד מאלה:

  (1)     המדינה;

  (2)     גוף מתוקצב או תאגיד בריאות;

  (3)     חברה ממשלתית;

  (4)     קופת חולים;

  (5)     מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי;

  (6)     ניזוק שדיווח לרשות המיסים על סגירת עסקו, לפני תחילת תקופת הזכאות;

  (7)     ניזוק שעסקו לא היה פעיל לפני תחילת תקופת הזכאות;

  (8)    הניזוק לא שילם את שכר העבודה היומי לעובדו בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן