ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה

  08/11/2023

  לעיון בצו הבלו + צו תעריף המכס ומס קנייה המתוקן (מק"ח 2090)– לחצו כאן

  להודעת רשות המיסים בעניין שיעורי הבלו על דלק בתוקף מ -1 בנובמבר 2023 לחצו כאן

  לנוכח השתרעות הלחימה במלחמת "חרבות ברזל" על פני חלקים גדולים של שטח המדינה וכל עוד מתמשכת המלחמה, עלולים להיווצר כתוצאה ממצב חירום שיבושים משמעותיים באספקת גז טבעי המשמש לייצור החשמל, שהוא מקור האנרגיה העיקרי לייצור החשמל כיום (כ-70% מתמהיל הדלקים השנתי). במטרה להבטיח רציפות אספקת החשמל במצב חירום, נדרשים יצרני החשמל, ביניהם חברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים וכן מי שמחזיק ברישיון לניהול המערכת, להיערך להפעלת היקפים משמעותיים של דלקי גיבוי וחירום, לרבות סולר, במקרה של מחסור אפשרי בגז טבעי המשמש בשגרה כדלק מרכזי לייצור חשמל.

  על סולר מוטל מס קנייה לפי פרט 21.10.196900 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, ושיעורו עומד על 3,243.33 ₪ לאלף ליטר נכון להיום. יצוין כי שיעור מס זה גבוה משמעותית משיעור מס קנייה המוטל על גז הטבעי, העומד על 19.13 ₪ לטון נכון להיום.

  על מנת למנוע עלייה בנטל מס הקנייה על ייצור החשמל בשל המעבר לשימוש בסולר בזמן המלחמה כאמור, תוקן צו תעריף המכס והופחת מס הקנייה על סולר לשיעור של 0.36 % מהסכום מס הקנייה המוטל על סולר, אשר ישמש לייצור חשמל בתקופת המלחמה וכן על סולר, אשר ישמש, בתקופת המלחמה ועד שנה אחריה, להשלמת המלאים הנדרשים במשק החשמל, שהיו קיימים ערב מצב החירום ונעשה בהם שימוש במהלך המלחמה. שיעור ההפחתה נועד להתאים את נטל המס, המשתלם בשל ייצור יחידת חשמל בסולר לנטל המס, שהיה משתלם לו אותה יחידת חשמל הייתה מיוצרת מגז טבעי.

  ההפחתה כאמור בשיעור מס הקנייה המוטל על הסולר ניתנת למטרות האמורות, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

  (1) המשתמש הוא בעל רישיון לייצור חשמל;
  (2) בעל רישיון לניהול המערכת אישר את כמויות הסולר שהיו קיימות בידיי בעל רישיון לייצור חשמל ביום כניסת הצו לתוקף, את כמויות הסולר בהם השתמש ובשל כך נדרש לרכוש לצורך ייצור חשמל במהלך התקופה הקובעת ואת כמויות הסולר שהיו בידיו בתום התקופה הקובעת;
  (3) הסולר אינו משמש לבדיקות מוכנות שמבצע בעל רישיון לניהול המערכת;
  (4) המנהל אישר את מתן הפטור מראש.
  כמו כן, כיום האחריות לרכישת מלאי החירום המשקי וחידושו מוטלת על חברת החשמל לישראל בע"מ. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3859 מיום 3 ביוני 2018, בעל רישיון לניהול המערכת עתיד לקבל לידיו את האחריות לרכישה ואחסון של הדלקים המשקיים החל ממועד שייקבע. ברישיון לניהול המערכת נקבע כי חובה זו תחול החל ממועד שתקבע רשות החשמל באישור שר האנרגיה.

  לנוכח האפשרות כי האחריות להחזקת מלאי החירום המשקי תועבר לבעל רישיון לניהול המערכת ובהתאמה, השלמת המלאי האמור תהא באחריותו, הופחת מס הקנייה על סולר אשר ישמש את בעל הרישיון לניהול המערכת בתקופה הקובעת או בשנה שאחריה להשלמת מלאי אשר שימש לייצור חשמל בתקופה הקובעת בכפוף לכל התנאים הבאים:
  (1) כמויות הסולר לפי פסקה זו אושרו על ידי יושב ראש הרשות כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משק החשמל;
  (2) המנהל אישר את מתן הפטור מראש;
  (3) רשות החשמל באישור שר האנרגיה קבעה כי האחריות לרכישת מלאי החירום מוטלת על בעל רישיון לניהול המערכת;
  (4) לא הוטל שיעור מופחת על הסולר לפי החלופה הראשונה – פרט 196300.

  במקביל וכהשלמה לתיקון זה, תוקן צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה – 2005, במסגרתו נקבע פטור חלקי על סולר המשמש לייצור חשמל או להשלמת מלאי כאמור בצו זה, כך שהוטל פטור חלקי בשיעור של 99.64% מסכום הבלו המוטל על סולר, לפי אותם התנאים ואותן חלופות הקיימים בצו זה.

  • לעיון בצו הבלו + צו תעריף המכס ומס קנייה המתוקן (מק"ח 2090)- לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן