עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה

  08/11/2023

  לעיון בצו הבלו + צו תעריף המכס ומס קנייה המתוקן (מק"ח 2090)– לחצו כאן

  להודעת רשות המיסים בעניין שיעורי הבלו על דלק בתוקף מ -1 בנובמבר 2023 לחצו כאן

  לנוכח השתרעות הלחימה במלחמת "חרבות ברזל" על פני חלקים גדולים של שטח המדינה וכל עוד מתמשכת המלחמה, עלולים להיווצר כתוצאה ממצב חירום שיבושים משמעותיים באספקת גז טבעי המשמש לייצור החשמל, שהוא מקור האנרגיה העיקרי לייצור החשמל כיום (כ-70% מתמהיל הדלקים השנתי). במטרה להבטיח רציפות אספקת החשמל במצב חירום, נדרשים יצרני החשמל, ביניהם חברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים וכן מי שמחזיק ברישיון לניהול המערכת, להיערך להפעלת היקפים משמעותיים של דלקי גיבוי וחירום, לרבות סולר, במקרה של מחסור אפשרי בגז טבעי המשמש בשגרה כדלק מרכזי לייצור חשמל.

  על סולר מוטל מס קנייה לפי פרט 21.10.196900 לתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, ושיעורו עומד על 3,243.33 ₪ לאלף ליטר נכון להיום. יצוין כי שיעור מס זה גבוה משמעותית משיעור מס קנייה המוטל על גז הטבעי, העומד על 19.13 ₪ לטון נכון להיום.

  על מנת למנוע עלייה בנטל מס הקנייה על ייצור החשמל בשל המעבר לשימוש בסולר בזמן המלחמה כאמור, תוקן צו תעריף המכס והופחת מס הקנייה על סולר לשיעור של 0.36 % מהסכום מס הקנייה המוטל על סולר, אשר ישמש לייצור חשמל בתקופת המלחמה וכן על סולר, אשר ישמש, בתקופת המלחמה ועד שנה אחריה, להשלמת המלאים הנדרשים במשק החשמל, שהיו קיימים ערב מצב החירום ונעשה בהם שימוש במהלך המלחמה. שיעור ההפחתה נועד להתאים את נטל המס, המשתלם בשל ייצור יחידת חשמל בסולר לנטל המס, שהיה משתלם לו אותה יחידת חשמל הייתה מיוצרת מגז טבעי.

  ההפחתה כאמור בשיעור מס הקנייה המוטל על הסולר ניתנת למטרות האמורות, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:

  (1) המשתמש הוא בעל רישיון לייצור חשמל;
  (2) בעל רישיון לניהול המערכת אישר את כמויות הסולר שהיו קיימות בידיי בעל רישיון לייצור חשמל ביום כניסת הצו לתוקף, את כמויות הסולר בהם השתמש ובשל כך נדרש לרכוש לצורך ייצור חשמל במהלך התקופה הקובעת ואת כמויות הסולר שהיו בידיו בתום התקופה הקובעת;
  (3) הסולר אינו משמש לבדיקות מוכנות שמבצע בעל רישיון לניהול המערכת;
  (4) המנהל אישר את מתן הפטור מראש.
  כמו כן, כיום האחריות לרכישת מלאי החירום המשקי וחידושו מוטלת על חברת החשמל לישראל בע"מ. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3859 מיום 3 ביוני 2018, בעל רישיון לניהול המערכת עתיד לקבל לידיו את האחריות לרכישה ואחסון של הדלקים המשקיים החל ממועד שייקבע. ברישיון לניהול המערכת נקבע כי חובה זו תחול החל ממועד שתקבע רשות החשמל באישור שר האנרגיה.

  לנוכח האפשרות כי האחריות להחזקת מלאי החירום המשקי תועבר לבעל רישיון לניהול המערכת ובהתאמה, השלמת המלאי האמור תהא באחריותו, הופחת מס הקנייה על סולר אשר ישמש את בעל הרישיון לניהול המערכת בתקופה הקובעת או בשנה שאחריה להשלמת מלאי אשר שימש לייצור חשמל בתקופה הקובעת בכפוף לכל התנאים הבאים:
  (1) כמויות הסולר לפי פסקה זו אושרו על ידי יושב ראש הרשות כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משק החשמל;
  (2) המנהל אישר את מתן הפטור מראש;
  (3) רשות החשמל באישור שר האנרגיה קבעה כי האחריות לרכישת מלאי החירום מוטלת על בעל רישיון לניהול המערכת;
  (4) לא הוטל שיעור מופחת על הסולר לפי החלופה הראשונה – פרט 196300.

  במקביל וכהשלמה לתיקון זה, תוקן צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה – 2005, במסגרתו נקבע פטור חלקי על סולר המשמש לייצור חשמל או להשלמת מלאי כאמור בצו זה, כך שהוטל פטור חלקי בשיעור של 99.64% מסכום הבלו המוטל על סולר, לפי אותם התנאים ואותן חלופות הקיימים בצו זה.

  • לעיון בצו הבלו + צו תעריף המכס ומס קנייה המתוקן (מק"ח 2090)- לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן