ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 7 בדצמבר 2022

   

  07/12/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 10382 בילקוט הפרסומים מיום 2.11.2022 הוכרז על ביטול הרשמיות של התקנים הבאים:

  • רשמיותו של ת"י 873 – ילקוט לתלמיד, מדצמבר 2017 – בטלה.

  בפרסום 10395 בילקוט הפרסומים מיום 13.11.2022 הוכרז על ביטול הרשמיות של התקנים הבאים:

  • בת"י 20 חלק 2.10 – מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות לילדים, מספטמבר 2009, רשמיותן של המילים בחלות התקן "תקן זה חל גם על מנורות מיטלטלות לילדים לשימוש עם נורות LED " – בטלה.

  בפרסום 10395 בילקוט הפרסומים מיום 13.11.2022 הוכרז על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות, מיוני 2017, יבוא: "ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות, מאוקטובר 2022."

  בפרסום 10400 בילקוט הפרסומים מיום 15.11.2022 הוכרז על ביטול התקנים הרשמיים הבאים:

  • בת"י 383 חלק 2 – גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי, מינואר 2008, בסעיף General – 5, בסעיף משנה 5.2, רשמיותו של הקטע החל במילים "גופי חימום טבולים" עד המילים "מותר שייעשו מנחושת" – בטלה.
  • בת"י 428 – סירי לחץ, מפברואר 2009 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2010 –(1) בסעיף קטן Material – 4.2 , בתוספת הלאומית, רשמיותן של המילים "היצרן יספק הצהרה בכתב לגבי התאמת החומרים שהסיר מיוצר מהם לדרישות סעיף זה"- בטלה;(2) בסעיף קטן ,Test and measurements relating to materials and coatings – 5.2 בתוספת הלאומית, רשמיותן של המילים "הערה: לגבי בדיקת החומרים ראו סעיף 4.2 " – בטלה.
  • בת"י 968 חלק 2 – מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב, מיוני 2011, בסעיף Design requirements –  5, בסעיף משנה Gas circuit – 5.6 רשמיותן של המילים "מערכת הגז במכשיר תסופק כשהיא מורכבת בשלמותה (למעט החיבור למכל, אם ישנו)" – בטלה.

  בפרסום 10401 בילקוט הפרסומים מיום 17.11.2022 הוכרז על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מספטמבר 2019, יבוא: "ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מאוקטובר 2022."
  • במקום ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, מספטמבר 2021, יבוא: "ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, מאוקטובר 2022."
  • שימו לב שביחס לשתי ההחלפות הללו, ניתנה תקופת מעבר כך שאפשר לעבוד החל מיום 17.11.22 לפי התקנים החדשים או לפי הישנים למשך תקופה של 150 יום, כלומר למשך 5 חודשים, שלאחריהם ניתן יהיה לעבוד רק לפי התקנים החדשים.

  בפרסום 10415 בילקוט הפרסומים מיום 29.11.2022 הוכרז על החלפת התקן הרשמי הבא:

  • במקום ת"י 107 חלק 1 – סולר: סולר למנועי דיזל, מנובמבר 2011, יבוא: "ת"י 107 חלק 1 – סולר: סולר למנועי דיזל, מנובמבר 2022."

  בפרסום 10415 בילקוט הפרסומים מיום 29.11.2022 הוכרז על ביטול רשמיות של התקן הבא:

  • בת"י 900 חלק 2.2 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים, מפברואר 2015, רשמיותו של השינוי הלאומי שבסעיף Power input and current – 10 , בתת–סעיף Addition – 10.1 – בטלה.

  בפרסום 10901 בילקוט הפרסומים מיום 13.11.2022 הוכרז על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 414 – עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח, גיליון תיקון מס' 4, מאוקטובר 2022 למהדורה מדצמבר 2008 ולגיליונות התיקון מאפריל 2011 , מאוגוסט 2013 , מאפריל 2016;
  • ת"י 1872 חלק 5.1 – חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר קיבוע יחידות חיפוי באמצעות אבזרי מתכת, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2022 למהדורה ממרס 2015;
  • ת"י 5435 – מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע – דרישות בטיחות אש, תיקון טעות מאוקטובר 2022 למהדורה מדצמבר 2019.

  בפרסום 10901 בילקוט הפרסומים מיום 13.11.2022 הוכרז על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 30 חלק 2.1 – משאבות רוטודינמיות: משאבות טורבינה אנכיות טבולות, מאוקטובר 2022 בא במקום ת"י 30 חלק 2 מדצמבר 1998;
  • ת"י 30 חלק 2.2 – משאבות רוטודינמיות: משאבות אופקיות צנטריפוגליות ומשאבות אנכיות ציריות, מאוקטובר 2022 בא במקום ת"י 30 חלק 2 מדצמבר 1998;
  • ת"י 5302 – צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה, מאוקטובר 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014 ומגיליון התיקון מדצמבר 2015;
  • ת"י 15344 – פלסטיק – פלסטיק ממוחזר – אפיון של פוליאתילן (PE) ממוחזר, מאוקטובר 2022;
  • ת"י 15345 – פלסטיק – פלסטיק ממוחזר – אפיון של פוליפרופילן (PP) ממוחזר, מאוקטובר 2022;
  • ת"י 22301 – ביטחון וחוסן תפקודי – מערכות ניהול רציפות עסקית – דרישות, מאוקטובר 2022 בא במקום המהדורה מינואר 2013;
  • ת"י 22313 – ביטחון וחוסן תפקודי – מערכות ניהול רציפות עסקית – הנחיות בנוגע לשימוש בתקן הישראלי ת"י 22301 , מאוקטובר 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014;
  • ת"י 45003 – ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה – קווים מנחים לניהול סיכונים פסיכוסוציאליים, מאוקטובר 2022.

  2. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד פורסמו להערות היצרנים:

  • ת"י 139 – נוזל לניקוי כלים ידני.
  • ת"י 251 – מחממים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
  • ת"י 13598 חלק 2 – מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ- פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) פרופילן (PP) ופוליאתילן (PE)- דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת -קרקעיות.

  למידע נוסף אודות מסמכי הנת"מ פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

  3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 27.11.22.

  • ת"י 10255 – צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכניים.
  • ת"י 5 חלק 1 – בלוקי בטון: בלוקי קיר.

  4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם

  מכון התקנים  לחצו כאן

  • ת"י 15918 – אופניים-גרור אופניים – דרישות בטיחות.
  • ת"י 1003 חלק 1.2 ג"ת 1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית – גבולות מותרים.
  • ת"י 1003 חלק 2.0 ג"ת 1 – שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמייל זגוגי ואמייל פורצלן – שחרור מכלים המצופים באמייל במגע עם מזון – שיטות בדיקה וגבולות.
  • ת"י 1003 חלק 3.2 ג"ת 2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכוית עמוקים – גבולות מותרים.
  • ת"י 179 חלקים 1-5  ציוד להעברת מטופלים המשמש אמבולנסים.
  • ת"י 426 חלק 2  כפפות גומי חד-פעמיות לבדיקות רפואיות: מפרט דרישות.
  • ת"י 26 חלק 5.6 – בדיקות בטון: בטון קשוי – קביעת מודול סקנס.
  • ת"י 1099 חלקים 4.1 ו 4.2 – זיגוג בבניינים.
  • ת"י 24004 – מערכות ניהול משברים במפעלים חיוניים – דרישות והנחיות לשימוש.
  • ג"ת לת"י 630 – מחסומים מיצקת ברזל.
  • ג"ת לת"י 71253 חלק 1 – מחסומים ומאספים למבנים: חסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות.
  • ת"י 70-01-03 מיכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): ציוד ואבזרים לגפ"ם – מכל אלומיניום מרותכים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימנים מעובים (גפ"ם) – תכן ומבנה.
  • גיליון תיקון לת"י 21003 חלק 3.0 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אביזרים.
  • גיליון תיקון לת"י 15874 חלק 3.0  מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים.
  • גיליון תיקון לת"י 5433 חלק 3.0 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אביזרים.
  • סדרת ת"י 80000  חלק 11.0 – מידות ויחידות. חלק 11: מספרים אופייניים + חלק 7.0 : מידות ויחידות. חלק 7: אור + חלק 12.0: מידות ויחידות. חלק 12: פיסיקת החומר המעובה + חלק 13.0: מידות ויחידות. ח'13: מדע המידע והטכנולוגיה + חלק 10.0: מידות ויחידות. חלק 10: פיסיקה אטומית + חלק 5.0: מידות ויחידות. חלק 5 – תרמודינמיקה + חלק 1.0: מידות ויחידות – חלק 1: כללי + חלק 9.0: מידות ויחידות. חלק 9: כימיה פיסיקלית + חלק 6.0: מידות ויחידות. חלק 6 – אלקטרומגנטיקה + חלק 2.0: מידות ויחידות. חלק 2: מתמטיקה + חלק 4.0: מידות ויחידות. חלק 4: מכניקה + חלק 8.0: מידות ויחידות. חלק 8: אקוסטיקה + חלק 3.0: מידות ויחידות: חלק 3 – מרחב וזמן.
  • ת"י 6395 חלק 2 – ריתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון.
  • ג"ת לת"י 61199  נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת-דרישות בטיחות.
  • ג"ת לת"י 60432 חלק 1.0 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות + חלק 2 – נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות + חלק 3 – נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב).
  • ג"ת לת"י 61195  נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות – דרישות בטיחות.
  • ג"ת לת"י 60968  נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות.
  • ת"י 9594 חלק 8 – טכנולוגיות המידע – חברור מערכות פתוחות – המדריך: מסגרות עבודה של מפתח פומבי ותעודת מאפיינים.

  *שינוי בתקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 15876 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים – פוליבוטן (PB): אבזרים, (הצעת התקן מיוני 2017 טרם פורסמה) לרבות ג"ת 1 מאוגוסט 2021 (טרם פורסם)על ידי ג"ת 2 מיולי 2022.

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 221 – טרפנטין מינרלי, מינואר 2004, במקומו יבוא: ת"י 221 – טרפנטין מינרלי, מפברואר 2022.

  כאשר בתקן המוצע יהיו רשמיים הסעיפים הבאים כפי שמפורט במכתבו של הממונה על התקינה

  5. הזדמנות להגיש מועמדות לחברות בועדה המקצועית עץ חלונות ומערכות מיגון במסגרת מינהלת תפעול תו תקן

  עקב פרישתו של אחד מחברי הוועדה המקצועית לעץ, חלונות ומערכות מיגון, נפתחה הזדמנות להתמנות כחבר מן המניין לוועדה זו.

  לאור העובדה שהוועדה עוסקת במספר תחומים וכי בתחומי העץ ומערכות המיגון כבר שובצו חברים המומחים בתחומים אלה, מינהל תפעול תו תקן במכון התקנים מחפשים מועמד שיוכל לסייע לעבודה המקצועית של הוועדה בתחום חלונות אלומיניום.

  לעיון ברשימת האקסל המלאה של התקנים המטופלים בוועדה – לחצו כאן

  תפקידה של הועדה המקצועית הינו:

  1. לבדוק את התקנים החלים על המוצר ולהחליט אם הם ראויים למתן היתר וכוללים דרישות טיב או דרישות בטיחות במידה המאפשרת הענקת תו תקן, או תו בטיחות.
  2. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על מתן היתר למוצר וכן על סוג התו שיוענק (תו תקן או תו בטיחות).
  3. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על ביטול היתר למוצר, לצמיתות או לתקופה.
  4. להמליץ בפני ועדת ההיתרים על תו מתווי התקן ועל אופן סימון תו התקן למוצר, על ממדיו, על האופן והמקום בו יסומן תו התקן על המוצר, על אריזתו או על תוויתו.

  על מנת להגיש מועמדות, יש לשלוח מייל אל אילנה שילון-נתן, הרכזת של הועדות

  המקצועיות במינהלת תפעול תו תקן במכון התקנים במייל natan_i@sii.org.il ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים, עם פירוט הניסיון הרלוונטי בתחום.
  2. התייחסות, בחתימת המועמד, לניגוד עניינים אפשרי – ראו מסמך "נספח ז'- מתוך נוהל מת"י 014 ".

  שימו לב:

  – מינהלת תו תקן היא זו שבוחרת את הנציגים בכל תחום בהתאם לקורות החיים שלהם.

  לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.

  לא יוכלו להתמנות יותר משני אנשים העוסקים בתחום פעילות זהה (אותו ענף) או מאותו סקטור (לדוגמה: יצרנים / יבואנים).

  לידיעתכם:

  הוועדה המקצועית מתכנסת אחת לחודש (לרוב בזום), לדיונים מקצועיים של לקוחות בתו תקן / לקוחות המעוניינים לקבל היתר תו תקן.

  דיוני הוועדה המקצועית נמשכים כ-3 שעות.

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה,

  במייל: aviel@haifachamber.org.il ,

  בוואטצאפ: 058-7887955 או בטל' 04-8302114

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן