ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 30 באוקטובר 2023

  עדכוני תקינה – 30 באוקטובר 2023

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים

  ת"י 66 – מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה, מאפריל 2019 תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2023.

  בפרסום 11720 בקובץ התקנות מיום 22.10.23 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 961 חלק 25 – תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית – מאפייני הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה להגנה על מַקלטים המותקנים ברכב, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2018 ;
  ת"י 1676 חלק 1 – מערכות חימום בבניינים: תכן של מערכות חימום מבוססות-מים, מספטמבר 2023 בא במקום ת"י 1676 מאוקטובר 2015 ;
  ת"י 1676 חלק 2 – מערכות חימום בבניינים: התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום מבוססות-מים, מספטמבר 2023 בא במקום ת"י 1676 מאוקטובר 2015 ;
  ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2006 ;
  ת"י 5568 חלק 1 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה ממאי 2021 ;
  ת"י 5568 חלק 2 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה ממאי 2020 ;

  ת"י 24004 – מערכת ניהול משברים במפעלים חיוניים – דרישות והנחיות לשימוש, מספטמבר 2023 ;

  ת"י 28000 – ביטחון וחוסן – מערכות ניהול ביטחון – דרישות, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.

  בפרסום 11720 בקובץ התקנות מיום 22.10.23 הכריזו על ביטול התקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 1953 חלק 1 – איכות מים: גילוי וספירה של נבגים אנאירוביים מחזרי-סולפיט (קלוסטרידיה) – שיטת העשרה במצע נוזלי, מספטמבר 1996 ;
  ת"י 1953 חלק 2 – איכות מים: גילוי וספירה של נבגים אנאירוביים מחזרי-סולפיט (קלוסטרידיה) – שיטת סינון דרך רדיד, מספטמבר 1996 ;
  ת"י 1957 – איכות אוויר: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו– חמצנית באוויר אופף – שיטה ספקטרופוטומטרית של תורין, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1963 – איכות אופף: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו– חמצנית בשיטת טטראכלורומרקורט (TCM) ופארארוזנילין, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1968 – פליטה ממקור נייח: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו–חמצנית – אופייני ביצוע של שיטת מדידה אוטומטית, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1969 – אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז אדי פחמימנים מוכלרים בשיטת שפופרת פחם, ממס ממצה וכרומטוגרפיית גז, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1970 – אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז אדי פחמימנים ארומטיים בשיטת שפופרת פחם, ממס ממצה, וכרומטוגרפיית-גז, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 2224 חלק 4 – איכות מים: דגימה – הנחיות לדגימת שפכים, מדצמבר 1996 ;
  ת"י 2274 שיטת בדיקה תקנית לקביעה גרווימטרית של תכולה כוללת של פסולת מוצקה בדוגמות, הניתנת למיצוי בהמסה, מאוקטובר 1996 ;
  ת"י 2275 – נוהל תקני למיצוי דוגמות פסולת מוצקה בשיטת סוקסלט לאנליזה כימית, מאוקטובר 1996 ;
  ת"י 2295 – שיטת בדיקה תקנית לזיהוי ציאנידים בפסולת, מדצמבר 1996 ;
  ת"י 5097 חלק 25.4 – פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בגזי ארובה מתהליכים הכוללים שימוש בממס – שימוש רציף בגלאי יוניזציית להבה, מיוני 2012.

  בפרסום 11729 בקובץ התקנות מיום 24.10.23 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 5327 – לוחות זיהוי לכלי רכב, גיליון תיקון מס' 3, מאוקטובר 2023 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מיולי 2018, מאוגוסט 2021.

   

  1.  מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 26 חלק 7.5: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות – שיטת בדיקה לתכולת כלוריד מסיס בחומצה במלט ובבטון.
  • ת"י 26 חלק 7.7: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות – קביעת עומק הפִחמוּת (קרבונציה) של בטון קשוי באמצעות שיטת הפנולפתלאין.
  • ת"י 26 חלק 7.8: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ומיוחדות- שיטת בדיקה להפרשי פוטנציאלים בשיתוך של פלדת זיון לא מצופה בבטון.
  • ת"י 2481-50 -מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – בחינות ובדיקות – כללי תכן, חישובים, בחינות ובדיקות של רכיבי המעלית.
  • ת"י 2481-20 -מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות להובלת נוסעים ומשא – מעליות נוסעים ומעליות נוסעים ומשא.
  • ת"י 5438 חלק 37: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת מגנזיום גופרתי המופק ממי ים.
  • לת"י 5438 חלק 2.0 : כימיקלים לטיפול במיים המיועדים לשתייה: כלור.
  • ת"י 60335-2-40 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למשאבות חום חשמליות, למזגני אוויר ולמייבשי לחות, להערות הציבור.
  1. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:
  • ת"י 4402 חלק 2- פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים.

  למידע נוסף אודות מסמכי הנת"מ ניתן ליצור קשר בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

   

  1. לקראת פרסום התקנים הבאים ברשומות, מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים (לא רשמיים) הבאים:
  • ת"י 5568 חלק 01- קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט+ חלק 2- נגישות מסמכים דיגיטליים
  • ת"י 28000- מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה
  • ת"י 1676 חלק 02- מערכות חימום בבניינים – התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום על בסיס מים
  • ת"י 24004- מערכת ניהול חירום למפעלים חיוניים
  • ת"י 1676 חלק 01- מערכות חימום בבניינים – תכן של מערכות חימום המבוססות על מים
  • ת"י 961 חלק 25- תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית-מאפייני הפרעות רדיו-גבולות ושיטות מדידה
  • ת"י 61000 חלק 04.30- תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה – שיטות מדידה לאיכות החשמל
  • ת"י 1103- קפה קלוי
  • ת"י 909- קפה נמס
  • ת"י 1918 חלק 03.01- נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין: דרישות בסיסיות
  1.  הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

   

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מאוקטובר 2022, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מאפריל 2023.

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il   או בטל' 04-8302114 או בוואטצאפ/הודעות 058-7887955.

   

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן