ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 28 בפברואר 2022

  28/02/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 10191 בילקוט הפרסומים מיום 8.2.2022 הכריזו על קביעת התקנים (הלא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 819 חלק 1 – מכליות כביש להובלת חומרים מסוכנים: דרישות כלליות + חלק 02.1 – מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת-תכן ומבנה + חלק 2.2 – מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת – אבזרים+ חלק 04.1 – מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים מתכת-תכן ומבנה + חלק 4.2 – מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי לחץ העשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית – תכן ומבנה + חלק 05 – מכליות להובלת חומרים מסוכנים-בדיקות, ביקורות וסימון למכלי פריקה בכוח הכובד העשויים ממתכת ומכלי לח.
  • ת"י 1112 חלק 03 – ציוד מגן אישי – מנעלים: מנעלי מגן, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014 ; + חלק 05 – ציוד מגן אישי – מנעלים: מנעלי – שיטת בדיקה להתנגדות להחלקה מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014.
  • ת"י 1258 חלק 10 – ביגוד מגן: הגנה מפני חום ולהבה – קביעת מעבר החום במגע דרך ביגוד המגן או דרך חומרי רכיבי הביגוד – החום במגע המופק ממכל חימום, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1999 + חלק 14 – ביגוד מגן: ביגוד לריתוך ולתהליכים נלווים, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2011.
  • ת"י 5438 חלק 32.1 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלורי לאלקטרו-כלורינציה באתר בטכנולוגיה בלא ממברנות, מינואר 2022 + חלק 32.2 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלורי לריענון מחליפי יונים, מינואר 2022 + חלק 33 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן מגנזיום פחמתי (דולומיט), מינואר 2022.
  • ת"י 5664 חלק 4 – גז טבעי במבנים, מינואר 2022 בא במקום המהדורה מאפריל 2009.
  • – ת"י 5813 חלק 1 – דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: דרישות ובדיקות לאישור טיפוס, מינואר 2022 בא במקום ת"י 5813 מנובמבר 2014.
  • ת"י 11069 – ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי במוסדות רפואיים, מינואר 2022 בא במקום ת"י 4517 מפברואר 2005 ומגיליון התיקון מיולי 2008.
  • ת"י 12295 – ארגונומיה – מסמך ליישום התקנים הישראליים לניטול ידני (ת"י 11228 חלק 1, ת"י 11228 חלק 2 ות"י 11228 חלק 3) ולתקן להערכה של תנוחות עבודה סטטיות (ת"י 11226), מינואר 2022.
  • ת"י 15614 חלק 1 – מפרטים ואישורים של נוהלי ריתוך ורשומות של אישורי נוהלי ריתוך בעבור חומרים מתכתיים – בדיקת נוהלי ריתוך: ריתוך בקשת וריתוך בגז של פלדות וריתוך בקשת של ניקל ושל סגסוגות ניקל, מינואר 2022 בא במקום ת"י 1751 , חלק 3 מאוקטובר 1997 , ת"י 1032 , חלק 1 ממאי 1983 , ת"י 1032 , חלק 2 מיוני 1986.
  • ת"י 16924 – תחנות תדלוק בגז טבעי – תחנות גז טבעי נוזלי (גט"ן) לתדלוק כלי רכב, מינואר 2022.
  • ת"י 24003 – מערכת ניהול משברים ברשויות מקומיות – דרישות והנחיות לשימוש, מינואר 2022.
  • ת"י 24522 – תהליך גילוי אירועים – קווים מנחים לארגונים המספקים שירותי מים וביוב, מינואר 2022.

  בפרסום 10191 בילקוט הפרסומים מיום 8.2.2022 הכריזו על שינויים בתקנים (הלא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 5813 – דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים, גיליון מס' 2, מינואר 2022 למהדורה מנובמבר 2014 ולגיליון התיקון מאפריל 2017.
  • ת"י 6464 – מיתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי – דרישות בטיחות למיתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולאישור ולצנרת אספקת גז טבעי, גיליון תיקון מס' 2, מינואר 2022 למהדורה מינואר 2017 ולגיליון התיקון מינואר 2018.

  בפרסום 10003 בילקוט הפרסומים מיום 20.2.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1847 חלק 2 – סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מיולי 2016, יבוא: "ת"י 1847 חלק 2 – סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מפברואר 2022." שימו לב כי ת"י 1847 חלק 2 – סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מיולי 2016 , ימשיך לחול עד תום 20 חודשים מ-20.2.2022, לצד התקן המחליף כעת.

  בפרסום 10006 בילקוט הפרסומים מיום 21.2.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, מנובמבר 2015, יבואו: "ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות מפברואר 2022 " וכן "ת"י 1847 חלק 6.1 – סולמות: סולמות טלסקופיים מפברואר 2022". שימו לב כי ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, מנובמבר 2015, ימשיך לחול עד תום 20 חודשים מ-21.2.2022, לצד התקן המחליף כעת.

  2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • ת"י 7296 – ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות, מעדני פרי ופובידל.
  • ת"י 26 – בדיקות בטון – חלקים 1.1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9.
  • ת"י 18275, ת"י 3580, ת"י 3581, ת"י 2560 – חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני.
  • ת"י 11393 חלק 2 + חלק 4 + חלק 5 + חלק 6 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד.
  • ת"י 1268 חלק 4 – מזרקים ומחטים : מזרקים היפודרמים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות.
  • ת"י 13374 – מערכות הגנה קצה זמניות (מעקה זמני).
  • ת"י 11130 – רהיטי ילדים – עריסות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 4402 חלקים 1.1 ו-1.2 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 + פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים – פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 – סבולות צורה ומידה.
  • ת"י 1347 – ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת.
  • ת"י 16892 – צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ.
  • ת"י 16893 – צינורות פוליאתילן מצולב (PE-X) – מידות.
  • ת"י 26- בדיקות בטון – חלקים 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 5.4.
  • ת"י 62315 חלק 1 – בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים.
  • ת"י 1258 חלק 4 – ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה – שיטות בדיקה.
  • ת"י 4068 חלק 1 גיליון תיקון 1 – חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום.

  3. מסמכי הנת"מ (נהלים לתנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

  • נת"מ לת"י 1 – צמנט: צמנט רגיל.
  • נת"מ לת"י 61 חלק 1 – מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה.

  למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

  4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים של מכון התקנים:

  • נת"מ לת"י 8: מוצרי בטון טרומיים לריצוף.
  • נת"מ לת"י 1-4046 (חלקים 1,2,4): מדי מים למי שתייה.
  • נת"מ לת"י 1-5327: לוחיות זיהוי לכלי רכב
  • נת"מ לתקן 5003: אגרגאטים ממוחזרים.
  • נת"מ לתקן 1886: מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה.
  • ת.ת. 50 (תקן תהליכי): דרישות ממערכת איכות של מתקני גריסה מפסולת בנייה.

  5. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה ניתן להעביר ישירות ו/או לפנות אלינו בבקשה לבדוק אפשרות של התייחסות לשכת המסחר למייל aviel@haifachamber.org.il

  החלפת התקנים כלהלן:

  ת"י 60950 חלק 22 – ציוד טכנולוגיית המידע – בטיחות: ציוד להתקנה מחוץ לבניינים, מאוגוסט 2016 (התקן הינו תקן וולנטרי) + ות"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות, מנובמבר 2018 (תקן רשמי);

  במקומם יבוא:

  ת"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע\חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע והתקשורת: דרישות בטיחות, מאוקטובר 2021, כאשר בתקן המוצע לא תוכרז רשמיות לעניין ציוד להתקנה מחוץ לבניינים.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-15.3.2022 היכנסו לקישור הבא
  • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא
  • שימו לב שבתקן המוצע להחלפה לא תוכרז רשמיות לעניין ציוד להתקנה מחוץ לבניינים.

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  ת"י 1313 – אביזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת, מאוקטובר 1988, לרבות ג"ת מס' 1 מיולי 1991, ג"ת מס' 2 ממרס 1999 וג"ת מס' 3 מאוגוסט 2002;

  במקומו יבוא: ת"י 1313 – טמפונים לווסת, מדצמבר 2021.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-3.3.2022 היכנסו לקישור הבא
  • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא

  שימו לב שבעקבות הדיון בנושא בועדת האימוץ, ההמלצה היא שלא להכריז רשמיות על הדרישות לסימון ב-3 שפות.

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2019, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי ידיים (צבעי אצבעות) – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2021.

  • לצפיה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד ה-7.3.2022 היכנסו לקישור הבא
  • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת כלורי, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת כלורי, מיולי 2021.

  • לצפיה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד 27.3.2022 היכנסו לקישור הבא
  • לעיון בטבלת השינויים הלאומיים – לחצו כאן

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  *הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

  ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו, מינואר 2018.

  • לצפייה במכתב המונה ולשליחת הערות עד 14.3.2022 היכנסו לקישור הבא

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  ת"י 388 – פחמן דו-חמצני מעובה (ספטמבר 1982).

  • לצפיה במכתב המונה על התקינה ושליחת הערות עד ה-22.3.2022 היכנסו לקישור הבא

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  *שינויים בתקנים הרשמיים כלהלן:

  1. ת"י 5433 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורות, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2019 וג"ת מס' 2 מדצמבר 2018 (טרם פורסם) על ידי ג"ת 3 מאוגוסט 2021
  2. ת"י 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזרים, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 2006 וג"ת מס' 2 מפברואר 2015 על ידי ג"ת 3 מאוגוסט 2021
  3. ת"י 5433 חלק 5 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה, מדצמבר 2004 על ידי ג"ת 1 מאוגוסט 2021

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה

  במייל aviel@haifachamber.org.il בטלפון 04-8302114

  או בוואטצאפ והודעות 058-7887955

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן