ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 24 באוגוסט 2022

  24/08/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 10296 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על שינוי בתקן הרשמי הבא:

  • ת"י 1220 חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, מאוקטובר 2014, לרבות גיליון תיקון מס' 1 וגיליון תיקון מס' 2, ממאי 2020, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מיולי 2022.

  בפרסום 10296 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

  • במקום ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מנובמבר 2015, לרבות גיליון התיקון מס' 1, ממרס 2019, יבוא: "ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מיולי 2022."

  בפרסום 10727 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על שינוי בתקן הבא (לא רשמי):

  • ת"י 1001 חלק 1.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2022 למהדורה מיוני 2017.

  בפרסום 10300 בילקוט הפרסומים מיום 15.8.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  במקום ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2004, לרבות תיקון הטעות, מפברואר 2006, יבוא: "ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט

  (1) במסלול התאמה לתקן הבין־לאומי –

  (א) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף  Labelling – 15.2 בתת־סעיף General – 15.4.2.1.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף . Labelling – 15.2 בתת־סעיף Additional information – 15.4.2.1.

  (2) במסלול התאמה לתקן האמריקני, הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 6.

  במקום ת"י 386 חלק 2 – כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן – דרישות ושיטות בדיקה, מינואר 2007, יבוא: "ת"י 386 חלק 2 – כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים – דרישות ושיטות בדיקה בעבור כובעונים עשויים חומרים סינטטיים, מיולי 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט

  (1) במסלול התאמה לתקן הבין־לאומי –

  (א) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 16.2 בתת־סעיף General –  16.2.3.1.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 16.2 בתת־סעיף 16.2.3.1 Consumer package exterior.

  (2) במסלול התאמה לתקן האמריקני –

  (א) הדרישה לסימון בשפה האנגלית והערבית שבסעיף Labelling – 6.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה האנגלית והערבית שבסעיף משנה 6.5.

  טבלה מסכמת:

  לתשומת לבכם, ת"י 386 חלק 1 שפורסם כעת הינו אישור טיוטת התקן ממרץ 2019; ת"י 386 חלק 2 שפורסם כעת הינו אישור טיוטת התקן מאוגוסט 2016.

  2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • גיליון תיקון לת"י 5990 חלק 2 – התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה הנחיות להתקנה ולהפעלה.
  • ת"י 31489 חלק 52.0: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו.
  • גיליון תיקון לת"י 61000 חלק 3.12: תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 75 אמפר למופע.
  • גיליון תיקון לת"י 61000 חלק 3.3: תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLICKER) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים.
  • ת"י 60601 חלק 2.50: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי באור לתינוקות.
  • ת"י 60601 חלק 2.19: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים (חממיות) לתינוקות.
  • ת"י 60601 חלק 2.21: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורנים לתינוקות.
  • ת"י 1284 חלק 2 – כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) + חלק 3 כפפות מגן – כפפות נגד סיכונים מכניים.

  3.הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים

  *הסרת רשמיות מהתקן להלן:

  ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 1995, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2000 וג"ת מס' 2 מיולי 2002.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-11.9.2022 היכנסו לקישור הבא

  4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

  • ת"י 1928-1: מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.
  • ת"י 6422-1: חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים – דרישות, שיטות בדיקה, מיון וכינוי.

  ניתן לפנות בכל נושאי התקינה לאביאל קורן בלשכה במייל:aviel@haifachamber.org.il

  בוואטצאפ והודעות: 058-7887955 או בטל': 04-8302114

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן