ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 23 בפברואר 2023

  23/02/2023

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים
  • לצפייה במהדורות החדשות והעדכניות של התקנים הרשמיים– לחצו כאן 

  בפרסום 10481 בקובץ התקנות מיום 1.1.2023 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), מנובמבר 2015, יבוא: "ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), מנובמבר 2022".

  בפרסום 10497 בקובץ התקנות מיום 4.1.2023 הכריזו על ביטול רשמיות של התקנים הבאים:

  • בת"י 742 – מנפקי אירוסול, מפברואר 2011 –

  (1) רשמיותה של פסקת משנה (ח) שבסעיף קטן 2.2.3.2 – בטלה;

  (2) רשמיותו של סעיף משנה 2.2.4 – אריזה כוללת – בטלה, למעט פסקת משנה (ו) שבסעיף קטן 2.2.4.2, וזאת לעניין אירוסולים המכילים חומרים מסוכנים בלבד;

  (3) רשמיותו של סעיף משנה 3.1.3 – הגנת התפר מפני שיתוך – בטלה;

  (4) רשמיותו של תת־סעיף 6.4 – שלמות הלכה על התפר הצדי – בטלה.

  בפרסום 11033 בקובץ התקנות מיום 8.1.2023 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

  • ת"י 799 – מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2022 למהדורה מינואר 2018;
  • ת"י 1045 חלק 1 – בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2022 למהדורה מאוגוסט 2019 ולגיליון התיקון מיוני 2021;
  • ת"י 1134 חלק 1 – גז פחמימני מעובה (גפ"ם): גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה – דרישות כימיות ופיזיקליות, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2022 למהדורה מנובמבר 2021 ולתיקון הטעות מפברואר 2022;
  • ת"י 1134 חלק 2 – גז פחמימני מעובה (גפ"ם): סימון, מילוי ומסירה, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2022 למהדורה מינואר 2003;
  • ת"י 6069 – מלט-צמנט ("טיט") לריצוף – הגדרות ודרישות, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2022 למהדורה מדצמבר 2011 ולגיליון התיקון מנובמבר 2015.

  בפרסום 11033 בקובץ התקנות מיום 8.1.2023 הכריזו על ביטול התקנים הבאים (לא רשמיים):

  • ת"י 685 – זרמים נומינליים תקניים של מוצרי חשמל, מרס 1968 .

  בפרסום 101109 בקובץ התקנות מיום 12.2.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 5282 חלק 1 – אנרגיה בבניינים: דרישות חובה לתפקוד אנרגטי וכללים לדירוג אנרגטי – בנייני מגורים, מפברואר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2017 ות"י 5280 חלק 1.1 מינואר 2018.

  בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 7212 – סוכרים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מיולי 2020;
  • ת"י 18014 חלק 2 – אבטחת מידע – שירותי חתימת זמן: מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 2014 ;
  • ת"י 27001 – אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות – מערכות ניהול אבטחת מידע – דרישות, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2020;
  • ת"י 27002 – אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות – בקרות אבטחת מידע, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מאפריל 2014 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2015 , ממאי 2016;
  • ת"י 27014 – אבטחת מידע, אבטחת סב"ר והגנה על הפרטיות- ממשל אבטחת מידע, מינואר 2023 בא במקום המהדורהמאוגוסט 2015;
  • ת"י 27034 חלק 3 – טכנולוגיית המידע – אבטחת יישומים: תהליך ניהול של אבטחת יישומים, מינואר 2023;
  • ת"י 27034 חלק 7 – טכנולוגיית המידע – אבטחת יישומים: מסגרת תחזית הבטחה, מינואר 2023;
  • ת"י 27036 חלק 1 – אבטחת סב"ר – קשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
  • ת"י 29100 – טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה – מסגרת פרטיות, מינואר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2016.

  בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 630 – מחסומים מיצקת ברזל, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מאוגוסט 1993;
   ת"י 1003 חלק 2 – שחרור מתכות מכלים הבאים במגע עם מזון: אמייל זגוגי ואמייל פורצלן – שחרור מכלים מצופים באמייל הבאים המגע עם מזון – שיטות בדיקה וגבולות, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מינואר 2021;
  • ת"י 71253 חלק 1 – מחסומים ומאספים למבנים: מחסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2023 למהדורה מדצמבר 2019.

  בפרסום 11129 בקובץ התקנות מיום 20.2.23 הכריזו על ביטול התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 1253 – מחית פרי, מספטמבר 1984;
  • ת"י 1907 חלק 11 – רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת של מיתקנים רפואיים, מאפריל 2014;
  • ת"י 4013 חלק 8.3 – התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס עם שסתום הספקה על פי דרישה: מכשיר עם מסכה לחצי הפנים הפועל בלחץ חיובי – דרישות, בדיקות, סימון, מנובמבר 2006;
  • ת"י 11331 – האזנות סתר על פי חוק ( LI ): דרישות עבור רשויות אכיפת החוק, מינואר 2011;
  • ת"י 11671 – האזנות סתר על פי חוק ( LI ): מנשק העברה עבור האזנות סתר על פי חוק לתעבורת קשרי רחק, מינואר 2011;
  • ת"י 14041 – ניהול סביבתי: הערכת מחזור חיים – הגדרת המטרה והתחום וניתוח ממצאים, מאוגוסט 1999 ;
  • ת"י 19115 – טכנולוגיית מידע – מידע גאוגרפי – מטא-דאטה, מיולי 2009 ;
  • ת"י 21158 – האזנות סתר על פי חוק ( LI ): דרישות לפונקציות רשת, מינואר 2011 .

   

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 1296 חלק 2.0- מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים חמים ביתיים.
  • ת"י 1847 חלק 6.1- סולמות סולמות טלסקופיים.
  • ת"י 29794 חלק 4 + 5 טכנולוגיית המידע – איכות הדגימה.
  • ת"י 39794- חלק 4 + 5- טכנולוגיית המידע- תסדירים (פורמטים)
  • גיליון תיקון מספר 2 לת"י 71568 חלק 1- אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.
  • ת"י 1296 חלקים 2 ו-3 – מחממי מים ביתיים המוסקים בגז.
  • ת"י 5100 ג"ת 1 – מסתורים בבנייני מגורים.
  • ת"י 1220 חלק 2.0 : מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.
  • ת"י 909 – קפה נמס.
  • ת"י 1103 – קפה קלוי.
  • ת"י 2302 חלק 1.0- חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה.
  • ת"י 1220 חלק 2.0- מערכות גילוי אש: יחידות בקרה ואבזרים למערכות התרעת אש.
  • ת"י 4570 חלק 1- ג.ת מס' 1 -מערכות לאִוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים.
  • ת"י 4570 חלק 4 גיליון תיקון מס' 1- מערכות לאוורור ולסינון אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד – תכן, התקנה ותחזוקה.
  • ת"י 14175 חלקים 1-7- מנדפים.
  • גיליון תיקון לת"י 16709 דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבו של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) (B20 ו-B30) – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 5328- מגבונים- קריטריונים ושיטות בדיקה לקביעת התאמתם של מגבונים לסילוק באמצעות השלכה לאסלה.
  • גליון תקון 2 לת"י 5826 חלק 1.0 : מנהור: מונחים והגדרות.
  • גליון תקון 1 לת"י 5826 חלק 5.0 : מנהור: איטום..
  • ת"י 107 חלק 1.0- סולר: סולר למנועי דיזל.
  • ת"י 61386 חלק 24- מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעי.
  • ת"י 60079- אטמוספרות נפיצות: ציוד – דרישות כלליות.
  • ת"י 61386 חלק 24.0: מערכות מובלים לניהול כבלים.

   

  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות/הסרת רשמיות על התקנים הבאים

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים, מאוגוסט 2020, במקומו יבוא: ת"י 1220 חלק 5 – מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים – התקני אזעקת עשן, ממרס 2022.

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 1368 חלק 3 – תנור הסקה המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי, מיולי 2018 (הצעת התקן בטיפול הממונה על התקינה במסגרת התיקון ה-13 וטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא: ת"י 1368 – פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק מוצק – דרישות ושיטות בדיקה, מאוקטובר 2022

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, מפברואר 2022, במקומו יבוא: ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, הצעת התקן מאפריל 2022.

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 33 חלק 1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, לרבות גיליו התיקון מס' 1 מיולי 2019, במקומו יבוא: ת"י 60669 חלק 1 – מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2022.

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 60320 חלק 1 – מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיוני 2018, במקומו יבוא: ת"י 60320 חלק 1 – מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מאוקטובר 2022.

  *שינוי בתקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 60898 חלק 1 – אבזרים חשמליים – מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים, ממאי 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 מספטמבר 2022;

  הסרת רשמיות מהתקן הבא:

  ת"י 1554 חלק 2 – לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית ממאי 2009;

  1. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בוועדת ההיתרים ב-29 בדצמבר 2022:
  • ת"י 251- מחממים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
  • ת"י 139-1- נוזל לניקוי כלים ידני.
  • ת"י 10242- אביזרי צנרת מתברגים עשויים יצקת ברזל.

  למידע נוסף אודות מסמכי הנת"מ יש ליצור קשר בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

  1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:
  • ת"י 1465- מגבות נייר.
  • ת"י 747- נייר טואלט.
  • ת"י 1068 חלקים 1 / 2- חלונות אלומיניום.
  • ת"י 386 חלק 1- כובעונים (קונדומים)- כובעונים עשויים גומי לטקס טבעי – דרישות ושיטות בדיקה.

   

  1. פרסום טיוטת נספח ש' של ת"י 62133 חלקים 1+2להערות הציבור – תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל / ליתיום

  מינהל תקינה פרסם להערות הציבור את טיוטת נספח ה-ש' לת"י 62133 חלק 1 וחלק 2, שרשמיותו נכנסה לתוקף ביום 01.06.22.

  לעיון בטיוטת הנספח- לחצו כאן

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לאביאל קורן בלשכה,
  במייל aviel@haifachamber.org.il או בטל' 04-8302114 או בוואטצאפ 058-7887955

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן