ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה – 23 בנובמבר 2023

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 15348– כללים למיחזור PET.
  • ת"י 15248 – פלסטיק ממוחזר – אפיון של פולי (אטילן טרפתאלט) ממוחזר.
  • ת"י 60335 חלקים 2.25 + 2.27– מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים.
  • גיליון תיקון מס' 1 לת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל.
  • ג"ת 2 ת"י 6236– תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס.
  • ת"י 5378 חלק 1 – מתקני משחקים מתנפחים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה + חלק 2- מזרני קפיצה מתנפחים המיועדים להתקנה קבועה – דרישות בטיחות נוספות + חלק 3- מתקנים הכוללים משטח מתנפח נע (snappies) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה נוספות + חלק 4- מתקנים לשימוש ביתי המופעלים באספקת אוויר רציפה – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 1731– ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים.
  • ת"י 26 חלק 7.5: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות – שיטת בדיקה לתכולת כלוריד מסיס בחומצה במלט ובבטון.
  • ת"י 26 חלק 7.7: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות – קביעת עומק הפִחמוּת (קרבונציה) של בטון קשוי באמצעות שיטת הפנולפתלאין.
  • ת"י 26 חלק 7.8: בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ומיוחדות- שיטת בדיקה להפרשי פוטנציאלים בשיתוך של פלדת זיון לא מצופה בבטון.
  • ת"י 2481-50 -מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – בחינות ובדיקות – כללי תכן, חישובים, בחינות ובדיקות של רכיבי המעלית.
  • ת"י 2481-20 -מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות להובלת נוסעים ומשא – מעליות נוסעים ומעליות נוסעים ומשא.
  • ת"י 5438 חלק 37: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת מגנזיום גופרתי המופק ממי ים.
  • ת"י 5438 חלק 2.0 : כימיקלים לטיפול במיים המיועדים לשתייה: כלור.
  • ת"י 60335-2-40 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למשאבות חום חשמליות, למזגני אוויר ולמייבשי לחות, להערות הציבור.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  *שינוי בתקן הרשמי הבא:

  ת"י 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזרים, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 2006, ג"ת מס' 2 מפברואר 2015 וג"ת 3 מאוגוסט 2021 (טרם פורסם) על ידי ג"ת 4 מינואר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 900 חלק 2.7 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, מיולי 2018, במקומו יבוא: ת"י 60335 חלק 2.7 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, ינואר 2023, כאשר התקן יהיה בעל רשמיות חלקית.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 900 חלק 2.9 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה, ולמכשירי בישול מטלטלים דומים, מיוני 2018, במקומו יבוא:
  ת"י 60335 חלק 2.9 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים, מנובמבר 2022

  1. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:
  • ת"י 4402 חלק 2– פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים.
  1. לקראת פרסום התקנים הבאים ברשומות, מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים (לא רשמיים) הבאים:
  • ת"י 5568 חלק 01– קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט+ חלק 2- נגישות מסמכים דיגיטליים
  • ת"י 28000– מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה
  • ת"י 1676 חלק 02– מערכות חימום בבניינים – התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום על בסיס מים
  • ת"י 24004– מערכת ניהול חירום למפעלים חיוניים
  • ת"י 1676 חלק 01– מערכות חימום בבניינים – תכן של מערכות חימום המבוססות על מים
  • ת"י 961 חלק 25– תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית-מאפייני הפרעות רדיו-גבולות ושיטות מדידה
  • ת"י 61000 חלק 04.30– תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה – שיטות מדידה לאיכות החשמל
  • ת"י 1103– קפה קלוי
  • ת"י 909– קפה נמס
  • ת"י 1918 חלק 03.01– נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין: דרישות בסיסיות
  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 11720 בקובץ התקנות מיום 22.10.23 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 961 חלק 25 – תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שריפה פנימית – מאפייני הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה להגנה על מַקלטים המותקנים ברכב, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מפברואר 2018 ;
  ת"י 1676 חלק 1 – מערכות חימום בבניינים: תכן של מערכות חימום מבוססות-מים, מספטמבר 2023 בא במקום ת"י 1676 מאוקטובר 2015:
  ת"י 1676 חלק 2 – מערכות חימום בבניינים: התקנה והפעלה ראשונית של מערכות חימום מבוססות-מים, מספטמבר 2023 בא במקום ת"י 1676 מאוקטובר 2015 ;
  ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2006 ;
  ת"י 5568 חלק 1 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות אתרי אינטרנט, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה ממאי 2021 ;
  ת"י 5568 חלק 2 – קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה ממאי 2020 ;

  ת"י 24004 – מערכת ניהול משברים במפעלים חיוניים – דרישות והנחיות לשימוש, מספטמבר 2023 ;

  ת"י 28000 – ביטחון וחוסן – מערכות ניהול ביטחון – דרישות, מספטמבר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.

  בפרסום 11720 בקובץ התקנות מיום 22.10.23 הכריזו על ביטול התקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 1953 חלק 1 – איכות מים: גילוי וספירה של נבגים אנאירוביים מחזרי-סולפיט (קלוסטרידיה) – שיטת העשרה במצע נוזלי, מספטמבר 1996
  ת"י 1953 חלק 2 – איכות מים: גילוי וספירה של נבגים אנאירוביים מחזרי-סולפיט (קלוסטרידיה) – שיטת סינון דרך רדיד, מספטמבר 1996 ;
  ת"י 1957 – איכות אוויר: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו– חמצנית באוויר אופף – שיטה ספקטרופוטומטרית של תורין, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1963 – איכות אופף: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו– חמצנית בשיטת טטראכלורומרקורט (TCM) ופארארוזנילין, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1968 – פליטה ממקור נייח: קביעת ריכוז מסה של גפרית דו–חמצנית – אופייני ביצוע של שיטת מדידה אוטומטית, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1969 – אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז אדי פחמימנים מוכלרים בשיטת שפופרת פחם, ממס ממצה וכרומטוגרפיית גז, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 1970 – אוויר במקומות עבודה: קביעת ריכוז אדי פחמימנים ארומטיים בשיטת שפופרת פחם, ממס ממצה, וכרומטוגרפיית-גז, מדצמבר 1995 ;
  ת"י 2224 חלק 4 – איכות מים: דגימה – הנחיות לדגימת שפכים, מדצמבר 1996 ;
  ת"י 2274  שיטת בדיקה תקנית לקביעה גרווימטרית של תכולה כוללת של פסולת מוצקה בדוגמות, הניתנת למיצוי בהמסה, מאוקטובר 1996 ;
  ת"י 2275 – נוהל תקני למיצוי דוגמות פסולת מוצקה בשיטת סוקסלט לאנליזה כימית, מאוקטובר 1996 ;
  ת"י 2295 – שיטת בדיקה תקנית לזיהוי ציאנידים בפסולת, מדצמבר 1996 ;
  ת"י 5097 חלק 25.4 – פליטה ממקורות נייחים: קביעת ריכוז המסה של כלל הפחמן האורגני הגזי בגזי ארובה מתהליכים הכוללים שימוש בממס – שימוש רציף בגלאי יוניזציית להבה, מיוני 2012.

  בפרסום 11729 בקובץ התקנות מיום 24.10.23 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

  ת"י 5327 – לוחות זיהוי לכלי רכב, גיליון תיקון מס' 3, מאוקטובר 2023 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מיולי 2018, מאוגוסט 2021.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מאוקטובר 2022, במקומו יבוא: ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים, מאפריל 2023.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-19.11.2023 היכנסו לקישור הבא
  • קישור לעיון בטבלת השינויים הלאומיים- לחצו כאן

  קישור לעיון בטיוטת התקן

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל aviel@haifachamber.org.il   או בטל' 04-8302114 או בוואטצאפ/הודעות 058-7887955.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן