X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 23 ביוני 2022

  23/06/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים:

  בפרסום 10208 בילקוט הפרסומים מיום 13.6.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 216 – שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2000, ובמקום ת"י 228 – שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2004 יבוא:
  • "ת"י 216 – שמנים צמחיים, מיוני 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט APPENDIX OTHER QUALITY AND COMPOSITION FACTORS – (להלן -APPENDIX) ואולם הדרישה הקבועה ב־ APPENDIX בערך Peroxide value, כן תהיה רשמית."
  • במקום ת"י 139 – נוזל על בסיס חומרים פעילי־שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 1990 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1992, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 1996 וגיליון תיקון מס' 3, מאפריל 2003, בעל רשמיות חלקית, יבוא: "ת"י 139 – נוזל לניקוי כלים ידני, מיוני 2022 , אשר יהיה רשמי במלואו."

  בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

  • ת"י 4348 חלק 1 – בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי, ממאי 2022 בא במקום המהדורה מינואר 2013 ;
  • ת"י 10001 – ניהול איכות – שביעות רצון לקוח – קווים מנחים לקודי התנהלות בעבור ארגונים, ממאי 2022 ;
  • ת"י 10004 – ניהול איכות – שביעות רצון לקוח – קווים מנחים לניטור ולמדידה, ממאי 2022 ;
  • ת"י 10005 – ניהול איכות – קווים מנחים לתוכניות איכות, ממאי 2022 ;
  • ת"י 10218 חלק 1 – רובוטים והתקנים רובוטיים – דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: רובוטים, ממאי 2022 ;
  • ת"י 10218 חלק 2 – רובוטים והתקנים רובוטיים – דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכות רובוטים ושילוב של רובוטים, ממאי 2022 ;
  • ת"י 24115 חלק 2 – בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: כללים לשיפור הבטיחות של דרגנועים ומסועי לכת קיימים, ממאי 2022 ;
  • ת"י 24115 חלק 3 – בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: מתאם בין התקן האירופי EN 115-1:2008+A1:2010 לבין התקן הישראלי ת"י 24115 חלק 1 ממאי 2020 , ממאי 2022 ;
  • ת"י 24115 חלק 4 – בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת: הבהרות הנוגעות לסדרת התקנים הישראליים ת"י 24115 , ממאי 2022;
  • ת"י 62135 חלק 1 – ציוד לריתוך בהתנגדות: דרישות בטיחות לתכן, ייצור והתקנה, ממאי 2022 בא במקום ת"י 4349 מנובמבר 2005.

  בפרסום 10600 בילקוט הפרסומים מיום 19.6.2022 הכריזו על שינוי בתקן הבא:

  • ת"י 5988 חלק 1 – תאי בקרה טרומיים מבטון: כללי, גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2022 למהדורה מפברואר 2014.

  2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית טיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • ת"י 191 – שמן זית.
  • ת"י 900 חלק 2.9 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי. צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

  בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה

  במייל aviel@haifachamber.org.il

  בטל' 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן