ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 23 ביולי 2023

  23/07/2023

   

  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על או להחליף את התקנים הרשמיים הבאים

  ניתן לעיין בתקן ובגיליון התיקון באתר לצפייה בתקנים:  https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

  • כוונה להכריז רשמיות על התקנים הישראליים ת"י 900 חלקים 2.8, 2.31, 2.32, 2.75, 2.76, 2.89  כמפורט:

  ת"י 900 חלק  2.8 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזת שיער ולמכשירים דומים, מדצמבר 2020. קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ת"י 900 חלק 2.31 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים וקולטים אדי בישול, , מאפריל 2017, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2020- קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ח"י 900 חלק 2.32 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי עיסוי, ממרס 2016. קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ת"י 900 חלק 2.75 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים, מספטמבר 2016, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2020. קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ת"י 900 חלק 2.76 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למזינה מתח לגדרות חשמל, מנובמבר 2020. קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ת"י 900 חלק 2.89 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי קירור ולמכונות לייצור קרח מסחריים בעלי יחידת קירור או מנוע-מדחס משולבים או מרוחקים, ממרס 2021. קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  קישור לפנייתו של הממונה על התקינה

  ניתן לעיין בתקנים באתר מכון התקנים:  https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

  • החלפת ת"י 4466 חלק 5 – פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים, מפברואר  1998, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 1999 וגיליון תיקון מס' 2 מנובמבר 2007, בעל רשמיות חלקית,

  במקומו יבוא:

  ת"י 4466 חלק 5 – פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים, מאוגוסט 2021.

  קישור לפנייתו של הממונה על התקינה       קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ניתן לעיין בתקן באתר מכון התקנים:  https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

  • החלפת ת"י 61439 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות, מאפריל 2013, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מיולי 2019,

  במקומו יבוא:

  ת"י 61439 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות, מאוקטובר 2022,

  ת"י 61439 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק, מאפריל 2013, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מיולי 2019,

  במקומו יבוא:

  ת"י 61439 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק, מאוקטובר 2022.

  קישור לפנייתו של הממונה על התקינה       קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות 61439 חלק 1       קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות 61439 חלק 2

  ניתן לעיין בתקנים באתר לצפיה בתקנים:  https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

  • החלפת ת"י 900 חלק 2.2 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים, מפברואר 2015,

  במקומו יבוא:

  ת"י 60335 חלק 2.2 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים, מנובמבר 2022,

  קישור לפנייתו של הממונה על התקינה                קישור למסמך השינויים הלאומיים וההנמקות

  ניתן לעיין בהצעת התקן באתר לצפיה בתקנים:  https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

   

  2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  ת"י 1604 חלק 1 (אימוץ בשינויים ותוספות לאומים של EN 13814 :2004) מתקני שעשועים: מכונות ומבנים של ירידם וגני שעשועים- בטיחות

  ת"י 26 חלק 6 – בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה, הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן

  ת"י 61386 חלק 21- מערכות מובלים לניהול כבלים

  ת"י 5327 גליון תיקון 3 – לוחיות זיהוי לכלי רכב

  ג"ת לת"י 5694 – אביזרי ניקוז לקבועות תברואתיות – דרישות ושיטות בדיקה

   

  3. פורסמה ברשומות (ילקוט הפרסומים 11466) חתימת מנכ"ל מכון התקנים על קביעת ו/או שינוי בתקנים הבאים:

  הודעה בדבר שינויים בתקנים 

  ת"י 413 – תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, גיליון תיקון מס' 10, מיוני 2023 למהדורה מיוני 1995 לתיקון הטעות מאוקטובר 1995 ולגיליונות התיקון מדצמבר 1998, ממאי 2004, מספטמבר 2009, מיולי 2010, מדצמבר 2013, ממאי 2014, מאפריל 2016, מיולי 2017, מאפריל 2018, מאוגוסט 2020.

  ת"י 60432 חלק 3 – נורות להט – דרישות בטיחות; נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב), גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2023 למהדורה מיוני 2018.

  הודעה בדבר קביעת תקנים 

  ת"י 179 חלק 1 – ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מערכות כלליות של אלונקות וציוד להעברת מטופלים, מיוני 2023 בא במקום ת"י 179 מאוקטובר 1976.

  ת"י 179 חלק 2 – ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה המופעלת בחשמל, מיוני 2023 בא במקום ת"י 179 מאוקטובר 1976.

  ת"י 179 חלק 3 – ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: אלונקה לנשיאת מטופלים בעלי משקל כבד ומידות חריגות, מיוני 2023 בא במקום ת"י 179 מאוקטובר 1976.

  ת"י 179 חלק 4 – ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: כיסא מתקפל להעברת מטופלים, מיוני 2023 בא במקום ת"י 179 מאוקטובר 1976.

  ת"י 179 חלק 5  – ציוד להעברת מטופלים המשמש באמבולנסים: מקבע אלונקות, מיוני 2023 בא במקום ת"י 179 מאוקטובר 1976.

  ת"י 412 חלק 1.1 – עקרונות לתכן מבנים, מיוני 2023, בא במקום ת"י 109 מספטמבר 1996, ת"י 412 ממאי 1992 וגיליון התיקון מאוגוסט 1993.

  ת"י 413 – תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סייסמיים ודרישות תכן לבניינים, מיוני 2023 בא במקום המהדורה מיוני 1995, תיקון הטעות מאוקטובר 1995, וגיליונות התיקון מדצמבר 1998,  ממאי 2004, מספטמבר 2009,  מיולי 2010, מדצמבר 2013, ממאי 2014, מאפריל 2016, מיולי 2017, מאפריל 2018, מאוגוסט 2020, מיוני 2023,  ת"י 1225 חלק 4 מפברואר 2009.

  ת"י 414 – עמוסים במבנים: עומסים כלליים – עומס רוח, מיוני 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2008 וגיליונות התיקון מאפריל 2011, מאוגוסט 2013, מאפריל 2016, מאוקטובר 2022.

  ת"י 1225 חלק 1.1 – תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים בעבור בניינים, מיוני 2023 בא במקום ת"י 1225 חלק 1 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון מנובמבר 2002, מפברואר 2009 ותיקון הטעות ממאי 2003.

  ת"י 1225 חלק 1.8 – תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים בעבור בניינים, מיוני 2023 בא במקום ת"י 1225 חלק 1 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון מנובמבר 2002, מפברואר 2009 ותיקון הטעות ממאי 2003.

  ת"י 1279 חלק 2 – כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית, קלנועיות והמטענים שלהם – דרישות ושיטות בדיקה, מיונית 2023 בא במקום המהדורה ממאי 2015.

  ת"י 7540 – פפריקה, מיוני 2023 בא במקום ת"י 468 מאוגוסט 2011 בכל הנוגע לפפריקה מתוקה.

  ת"י 11801 חלק 3 – טכנולוגיית המידע – כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים תעשייתיים, מיוני 2023 בא במקום המהדורה ממרץ 2018.

  ת"י 39001 – מערכות ניהול בטיחות התעבורה בדרכים (RTS) – דרישות והנחיות לשימוש, מיוני 2023, בא במקום ת"י 9301 מאוקטובר 2007.

  4. הסרת הרשמיות משורה של תקנים בתחום דרישות יעילות אנרגטית

  שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות ממושכת של לשכות המסחר מול משרד הכלכלה, פורסמה ברשומות הסרת הרשמיות משורה ארוכה של דרישות יעילות אנרגטית וביצועים ביחס למגוון מוצרים ובהם: מקררים, מוצרי תאורה, מוצרי חשמל שת"י 900 חל עליהם, מדיחי כלים, תנורי בישול ואפיה, מכונות כביסה ומייבשי כביסה, מזגנים, מכונות חשמל מסתובבות (ת"י 60034), ציוד אודיו ווידאו ועוד קישור לפרסום ברשומות

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן