ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 22 בינואר 2024

  22/01/2024

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים המפורסמות לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 1417- אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון.
  • גיליון תיקון 1 לת"י 438 חלק 1- אבקות ניקוי – דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה.
  • ת"י 23590- מערכות ביוגז ביתיות.
  • גליון תקון לת"י 4570 חלק 4.0- מערכות לאוורור ולסינון אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד – תכן, התקנה ותחזוקה.
  • ת"י 5202 – דלק לרכב מנועי – גפ"ם (גז פחמימני מעובה) – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 61400 חלק 1.0- טורבינות רוח: דרישות תכן.
  • ת"י 579 חלק 11.2- מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל – שיטות בדיקה.
  • ת"י 579 חלק 11.1- מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות המוכנות במפעל – דרישות כלליות.
  • ת"י 6627 – ניהול פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות.
  • ת"י 1337 חלק 3.0- מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה.
  • ת"י 90 חלק 2.0– בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.
  • ת"י 107 חלק 1.0– סולר: סולר למנועי דיזל.
  • גליון תיקון לת"י 5731– אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה.
  1. מסמכי הנת"מ (נספח תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים
  • נת"מ 1-4402 חלק 2: פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים.
  • ת.ת. 129 (תקן תהליכי): דרישות ממערכות איכות בשרותי תחזוקה למטפים מטלטלים על פי ת"י 129 חלק 1- מטפים מיטלטלים: תחזוקה.
  • ועדת ההיתרים אישרה את המסמכים המגדירים את הדרישות למתן היתרי התעדה למערכות כיבוי אש באמצעות גז טבעי ולמערכות כיבוי אש באמצעות אירוסול:
   1. ת.ת. 41 (תקן תהליכי):
   דרישות ממערכות איכות המופעלות אצל מבצעי תחזוקה של מערכות לכיבוי אש באמצעות גז כיבוי או באמצעות ארוסול לפי ת"י 1597 ות"י 5210.
   מסמך ת.ת. הינו אחד המסמכים על פיו מאושר ביצוע התחזוקה של מערכות לכיבוי אש באמצעות גז כיבוי או באמצעות ארוסול, לצורך אישור היצרן וקבלת תעודת התעדה לתהליך, במסגרת תו תקן.
   2. מסמך הנת"מ הרלוונטי לכל אחת מהמערכות:
   2.1 תקן 1597: מערכות אוטומטיות לכיבוי אש בגז כיבוי
   2.2 תקן 5210: מערכות לכיבוי-אש בארוסול
  • לפרטים נוספים אודות מסמכי הנת"מ (נספח תנאים מיוחדים) במסלול תו תקן בלבד, פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.
  1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד פורסמו להערות היצרנים
  • נת"מ 1-61008 : מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

  לפרטים נוספים אודות מסמכי הנת"מ (נספח תנאים מיוחדים) במסלול תו תקן בלבד, פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים

  *החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  ת"י 6294 חלק 1 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מהדורת ינואר 2020, שנמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות, במקומו יבוא: ת"י 6294 חלק 1 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מינואר 2023.

  ות"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מהדורת ינואר 2020, שנמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות, במקומו יבוא: ת"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מינואר 2023.

  *החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  ת"י 20 חלק 2.4 – מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מספטמבר 2021, על ידי פרסום ג"ת מס' 1 מספטמבר 2023.

  *אכרזת רשמיות על התקן הישראלי הבא:

  ת"י 5198 – מכלי גז מסגסוגת אלומיניום ללא תפר למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות מיולי 2022, כאשר התקן יהיה רשמי במלואו.

  *שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

  א. שינוי בת"י 37 חלק 1 – לבידים: לבידים רגיליםמיולי 1985, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1989, ג"ת מס' 2 מיוני 1990, ג"ת מס' 3 מספטמבר 1995, ג"ת מס' 4 מיוני 2000, ג"ת מס' 5 ממרס 2006, ג"ת מס' 6 מאוקטובר 2013, ג"ת מס' 7 מדצמבר 2019 וג"ת מס' 8 מנובמבר 2022 על ידי פרסום ג"ת מס' 9 מיוני 2023;
  ב. שינוי בת"י 37 חלק 2 – לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ, מיוני 1985, לרבות ג"ת מס' 1 מאוגוסט 1995, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 2013 וג"ת מס' 3 מנובמבר 2022 על ידי פרסום ג"ת מס' 4 מיוני 2023;
  ג. שינוי בת"י 887 – לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מאפריל 1989, לרבות ג"ת מס' 1 מיוני 1990, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1992, ג"ת מס' 3 מאוגוסט 1995, ג"ת מס' 4 מאוקטובר 2013 וג"ת מס' 5 מנובמבר 2022 על ידי פרסום ג"ת מס' 6 מיוני 2023;
  ד. שינוי בת"י 1481 – לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש, מאוקטובר 2005, לרבות ג"ת מס' 1 מאוקטובר 2013 וג"ת מס' 2 מנובמבר 2022 על ידי פרסום ג"ת מס' 3 מיוני 2023;

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 129 חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה, מיוני 2008, במקומו יבוא: ת"י 129 חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה, מאוקטובר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2013, לרבות גיליון תיקון מס' 1 (טרם פורסם), בעל רשמיות חלקית, במקומו יבוא ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2022.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 1279 חלק 1 – כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים ידנית, מפברואר 2019, במקומו יבוא: ת"י 1279 חלק 1 – כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים ידנית – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 1888 חלק 1 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, ממאי 2021, לרבות תיקון הטעות, אשר נמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות; במקומו יבוא: ת"י 1888 חלק 1 –  מוצרים לטיפול בילדים -עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, מדצמבר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מינואר 2019, במקומו יבוא: ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, ממאי 2023.

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים

  בפרסום 11989 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 10.1.24 הודיעו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 1995 תיקון מאפריל 2000 וגיליון התיקון מיולי 2002;
  • ת"י 161 חלק 1 – ביטומן למיסעות אספלט: ביטומן אספלטי מדורג לפי ביצועים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מיוני 2006;
  • ת"י 1530 – הגנה מפני אש במעבדות שבהן משתמשים בכימיקלים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מינואר 2002;
  • ת"י 1928 – בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכות הגנה מפני אש מבוססות מים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה ממרץ 1997;
  • ת"י 5516 חלק 7 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – קריטריונים למתווה של אזור שירות – מאפיינים ומצבים לאומיים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 8 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – אלמנטי הפרדה – דרישות, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 9 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – מושבים -אופייני מוצר, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 10 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – יציעים פריקים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 11 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 6226 – משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2019;
  • ת"י 19650 חלק 3 – ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול
   מידע הבניין (BIM)- ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב התפעול של הנכסים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 21930 – קיימות בבניינים ובעבודות הנדסה אזרחית – כללי ליבה להצהרות מוצר סביבתיות בעבור מוצרי בנייה ושירותי בנייה, מדצמבר 2023;
  • ת"י 60335 חלק 2.27 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת העור לקרינה אופטית, מדצמבר 2023 בא במקום ת"י 900 חלק 2.27 ממרץ 2016.

  בפרסום 11989 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 10.1.24 הודיעו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 9 מדצמבר 2023 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מאפריל 2016 מאוגוסט 2017 מאוקטובר 2018 מאוגוסט 2019 מאוקטובר 2020 מאוקטובר 2021 מדצמבר 2021;
  • ת"י 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, גיליון תיקון מס' ,2 מדצמבר 2023 למהדורה מינואר ,2012 לתיקון הטעות מאוגוסט 2013 ולגיליון התיקון מספטמבר 2014;
  • ת"י 6230 – גלגינוע (קורקינט חשמלי)- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2023 למהדורה מיולי 2018;
  • ת"י 16147 – משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים – בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים ביתיים לחימום מים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2023 למהדורה מנובמבר 2017 ולגיליון התיקון מפברואר 2022.

  בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן, במייל aviel@haifachamber.org.il, בטל' 04-8302114, בוואטצאפ והודעות 058-7887955

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן