ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 21 בדצמבר 2023

  21/12/2023

   

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים
  • לצפייה במהדורות החדשות והעדכניות של התקנים הרשמיים– לחצו כאן 

  בפרסום 10923 בקובץ התקנות מיום 28.11.23 הכריזו על הסרת הרשמיות מהתקנים הבאים:

  • ת"י 1049 – מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה מנובמבר 1997- רשמיות בטלה;
  • ת"י 4402 חלק 1.1 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו–6063 – דרישות כלליות, ממרץ 2009 לרבות גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2014, רשמיותו של סעיף 2.2.1 – סימון יחידת מוצר- בטלה.

  בפרסום 10929 בקובץ התקנות מיום 29.11.23 הכריזו על הסרת הרשמיות מהתקנים הבאים:

  • רשמיותו של ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 1995, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מאפריל 2000, וגיליון תיקון מס' 2 מיולי 2022- בטלה
  • רשמיותו של ת"י 388 – פחמן דו–חמצני מעובה מספטמבר 1982- בטלה.

  בפרסום 10932 בקובץ התקנות מיום 30.11.23 הכריזו על הסרת הרשמיות מהתקנים הבאים:

  • בת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2013 רשמיותו של סעיף 30.201 – בידוד מפני מקורות התלקחות אש – בטלה.

   

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים– לחצו כאן

  • ת"י 15348- כללים למיחזור PET.
  • ת"י 15248 – פלסטיק ממוחזר – אפיון של פולי (אטילן טרפתאלט) ממוחזר.
  • ת"י 60335 חלקים 2.25 + 2.27- מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים.
  • גיליון תיקון מס' 1 לת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל.
  • גיליון תיקון מס' 2 ת"י 6236- תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס.
  • ת"י 5378 חלק 1 – מתקני משחקים מתנפחים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה + חלק 2– מזרני קפיצה מתנפחים המיועדים להתקנה קבועה – דרישות בטיחות נוספות + חלק 3 מתקנים הכוללים משטח מתנפח נע (snappies) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה נוספות + חלק 4– מתקנים לשימוש ביתי המופעלים באספקת אוויר רציפה – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 1731- צבעים ולכות – חומרי ציפוי ומערכות ציפוי עבור בני ובטון חיצוניים.
  • ת"י 16709- דלק לרכב מנועי – דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבוה של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (B20)(FAME ו-B30) – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 10620- צבעים ולכות – חומרי ציפוי ומערכות ציפוי עבור בני ובטון חיצוניים: סיווג.
  • ת"י 26 חלק 7.11- בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות – שיטה למדידת מהירות גלי אורך P ועובי של לוחות בטון באמצעות שיטת הד הולם.
  • ת"י 71568 חלק 1- אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים + חלק 2 תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.
  • גיליון תיקון לת"י 4280 חלק 1- דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש.
  • ת"י 1849 חלק 6- ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה – חגורות ואמצעי קשירה למיקום ובלימה בתנוחות עבודה.
  • ת"י 5519 חלק 12.1- בריכות שחייה: דרישות בטיחות לתכנון.
  • ת"י 1417– אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון.
  • גיליון תיקון 1 לת"י 438 חלק 1– אבקות ניקוי – דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה.
  • ת"י 23590– מערכות ביוגז ביתיות.
  • גליון תקון לת"י 4570 חלק 4.0– מערכות לאוורור ולסינון אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד – תכן, התקנה ותחזוקה.
  • ת"י 5202 – דלק לרכב מנועי – גפ"ם (גז פחמימני מעובה) – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 61400 חלק 1.0– טורבינות רוח:דרישות תכן.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  *שינוי בתקן הרשמי הבא:

  ת"י 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזרים, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 2006, ג"ת מס' 2 מפברואר 2015 וג"ת 3 מאוגוסט 2021 (טרם פורסם) על ידי ג"ת 4 מינואר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 900 חלק 2.7 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, מיולי 2018, במקומו יבוא: ת"י 60335 חלק 2.7 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות כביסה, ינואר 2023, כאשר התקן יהיה בעל רשמיות חלקית.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 900 חלק 2.9 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה, ולמכשירי בישול מטלטלים דומים, מיוני 2018, במקומו יבוא:
  ת"י 60335 חלק 2.9 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים, מנובמבר 2022

  *הסרת רשמיות מהתקן הרשמי הבא:

  ת"י 1353 – לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית, מאוקטובר 2005, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2007.

  *החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  ת"י 6294 חלק 1 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מהדורת ינואר 2020, שנמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות, במקומו יבוא: ת"י 6294 חלק 1 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מינואר 2023.

  ות"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מהדורת ינואר 2020, שנמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות, במקומו יבוא: ת"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מינואר 2023.

  1. 4מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בוועדת היתרים מיום 28 בנובמבר 2023
  • נת"מ 1-4402 חלק 2: פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים.
  • ת.ת. 129 (תקן תהליכי): דרישות ממערכות איכות בשרותי תחזוקה למטפים מטלטלים על פי ת"י 129 חלק 1- מטפים מיטלטלים: תחזוקה.

  פרטים נוספים אודות מסמכי הנת"מ (נספח תנאים מיוחדים) במסלול תו תקן בלבד, ניתן לקבל בלשכה.

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים נא פנו לאביאל קורן בלשכה, במייל aviel@haifachamber.org.il

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן