X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 19 בספטמבר 2022

  19/09/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 10296 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על שינוי בתקן הרשמי הבא:

  • ת"י 1220 חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, מאוקטובר 2014, לרבות גיליון תיקון מס' 1 וגיליון תיקון מס' 2, ממאי 2020, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מיולי 2022.

  בפרסום 10296 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

  • במקום ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מנובמבר 2015, לרבות גיליון התיקון מס' 1, ממרס 2019, יבוא: "ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מיולי 2022."

  החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 1268 חלק 4 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מאוגוסט 2002, לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 2007 וג"ת מס' 2 מאפריל 2019;

  במקומו יבוא: ת"י 1268 חלק 4 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מאפריל 2022.

  *החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

  1. ת"י 1338 – "אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת", מפברואר 2019, ות"י 1340 – "אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות", מנובמבר 2015.

  במקומם יבואו:

  • ת"י 2560 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות לא מסוגסגות ופלדות עדינות-גרעין – מיון", ממאי 2022.
  • ת"י 3580 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות עמידות בזחילה – מיון", ממאי 2022.
  • ת"י 18275 – "חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בעלות חוזק גבוה – מיון", ממאי 2022.

  2. ת"י 1339 – "אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום", מינואר 2019,

  במקומו יבוא:

  ת"י 3581 – " חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום – מיון", ממאי 2022.

  בפרסום 10759 בילקוט הפרסומים מיום 25.8.2022 הכריזו על ביטול התקנים הבאים:

  • ת"י 1184 – מכונות לעבודות עפר: הערכות מעבדה של מבנים להגנה בעת התהפכות ושל מבנים להגנה בעת נפילת עצמים – דרישות לנפח המגביל כפף, מאוקטובר 1982;
  • ת"י 1185 – מכונות לעבודות עפר: מבנה להגנה בעת נפילת עצמים – בדיקות מעבדה ודרישות ביצוע, מאוקטובר 1982;
  • ת"י 1186 – מכונות לעבודות עפר: מבנים להגנה בעת התהפכות- בדיקות מעבדה ודרישות ביצוע, מאוקטובר 1982.

  בפרסום 10727 בילקוט הפרסומים מיום 11.8.2022 הכריזו על שינוי בתקן הבא (לא רשמי):

  • ת"י 1001 חלק 1.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2022 למהדורה מיוני 2017.

  בפרסום 10764 בילקוט הפרסומים מיום 28.8.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמי):

  • ת"י 118 – בטון – דרישות, תפקוד וייצור, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מספטמבר 2008 ומגיליונות התיקון ממאי 2010 , מדצמבר 2011 , מאוקטובר 2012 , ממרס 2015 , ממרס 2018 ;
  • ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון: עקרונות כלליים, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2003 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2005 , מינואר 2009 , ממאי 2012 , מנובמבר 2016 , ממרס 2017 , מספטמבר 2017 , מספטמבר 2018 , מאוקטובר 2021;
  • ת"י 5452 – בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2016 ומגיליונות התיקון מיוני 2018, מפברואר 2019.

  בפרסום 10764 בילקוט הפרסומים מיום 28.8.2022 הכריזו על שינוי בתקנים הבאים (לא רשמי):

  • ת"י 4427 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ – פוליאתילן: צינורות, גיליון תיקון מס' 1, מיולי 2022 למהדורה מיולי 2021;
  • ת"י 22391 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT) אביזרים, גיליון תיקון מס' 2, מיולי 2022 למהדורה מאפריל 2018 ולגיליון התיקון מאוגוסט 2021.

  בפרסום 10300 בילקוט הפרסומים מיום 15.8.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  במקום ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2004, לרבות תיקון הטעות, מפברואר 2006, יבוא: "ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט –

  (1) במסלול התאמה לתקן הבין־לאומי –

  (א) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף  Labelling – 15.2 בתת־סעיף General – 15.4.2.1.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף . Labelling – 15.2 בתת־סעיף Additional information – 15.4.2.1.

  (2) במסלול התאמה לתקן האמריקני, הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 6.

  במקום ת"י 386 חלק 2 – כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן – דרישות ושיטות בדיקה, מינואר 2007, יבוא: "ת"י 386 חלק 2 – כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים – דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים חומרים סינטטיים, מיולי 2022 ", אשר יהיה רשמי במלואו, למעט –

  (1) במסלול התאמה לתקן הבין־לאומי –

  (א) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 16.2 בתת־סעיף General –  16.2.3.1.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה הערבית והאנגלית שבסעיף Labelling – 16.2 בתת־סעיף 16.2.3.1 Consumer package exterior.

  (2) במסלול התאמה לתקן האמריקני –

  (א) הדרישה לסימון בשפה האנגלית והערבית שבסעיף Labelling – 6.

  (ב) הדרישה לסימון בשפה האנגלית והערבית שבסעיף משנה 6.5.

  לתשומת לבכם, ת"י 386 חלק 1 שפורסם כעת הינו אישור טיוטת התקן ממרץ 2019; ת"י 386 חלק 2 שפורסם כעת הינו אישור טיוטת התקן מאוגוסט 2016.

  מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • גיליון תיקון לת"י 5990 חלק 2 – התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה הנחיות להתקנה ולהפעלה.
  • ת"י 31489 חלק 52.0: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו.
  • גיליון תיקון לת"י 61000 חלק 3.12: תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ-16 אמפר ועד 75 אמפר למופע.
  • גיליון תיקון לת"י 61000 חלק 3.3: תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLICKER) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים.
  • ת"י 60601 חלק 2.50: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי באור לתינוקות.
  • ת"י 60601 חלק 2.19: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים (חממיות) לתינוקות.
  • ת"י 60601 חלק 2.21: ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורנים לתינוקות.
  • ת"י 1284 חלק 2- כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) + חלק 3 כפפות מגן – כפפות נגד סיכונים מכניים.
  • ת"י 1134 חלק 2.0 – גז פחמימני מעובה (גפ"מ): סימון, מילוי ומסירה.
  • ת"י 5520 – פארק החלקה ( "סקייטפארק" ) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים

  הסרת רשמיות מהתקנים להלן:

  ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מספטמבר 1995, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2000 וג"ת מס' 2 מיולי 2002.

  ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2013 – סעיף 30.201 – בידוד מפני מקורות התלקחות אש.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-25.9.2022 היכנסו לקישור הבא

  בפרסום 10803 בילקוט הפרסומים מיום 14.9.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים (לא רשמיים):

  • ת"י 273 חלק 1 – זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מפברואר 2016 ;
  • ת"י 530 – צינורות פלדה מרותכים להולכת מים, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה ממאי 2006 ;
  • ת"י 10017 – ניהול איכות הנחיות הנוגעות לטכניקות סטטיסטיות – בעבור התקן הישראלי ת"י 9001 משנת 2015 , מאוגוסט 2022 ;
  • ת"י 13060 – מעקרי קיטור קטנים, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה מנובמבר 2014 ;
  • ת"י 56000 – ניהול חדשנות – מושגי יסוד, מונחים והגדרות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
  • ת"י 56002 – ניהול חדשנות – מערכת ניהול חדשנות – הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
  • ת"י 56003 – ניהול חדשנות – כלים ושיטות לשותפות למטרת חדשנות – הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
  • ת"י 56004 – הערכת ניהול חדשנות – הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
  • ת"י 56005 – ניהול חדשנות – כלים ושיטות לניהול קניין רוחני – הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015;
  • ת"י 56006 – ניהול חדשנות – כלים ושיטות לניהול בינה אסטרטגית – הנחיות, מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 7000 מנובמבר 2015 ;
  • ת"י 60034 חלק 30.1 – מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי זרם חילופים הפועלים ברשת החשמל )קוד ,)IE מאוגוסט 2022 בא במקום ת"י 60034 חלק 30 מאוקטובר 2012 ומגיליונות התיקון ממאי 2014 , מנובמבר 2014 ;
  • ת"י 62115 – צעצועים חשמליים – בטיחות, מאוגוסט 2022 בא במקום המהדורה ממרס 2007.

  בפרסום 10778 בילקוט הפרסומים מיום 1.9.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים (לא רשמיים):

  • ת"י 26 חלק 1.1 – בדיקות בטון: בטון טרי – דגימה ומכשור רגיל, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 1 ממרס 2011 ;
  • ת"י 26 חלק 1.2 – בדיקות בטון: בטון טרי – דגימה לצורך סיווג חוזק הבטון, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 1 ממרס 2011;
  • ת"י 26 חלק 2.1 – בדיקות בטון: בטון טרי – סומך-בדיקת חמיטה ("שקיעה"), מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;
  • ת"י 26 חלק 2.2 – בדיקות בטון: בטון טרי – בדיקת ויבי (Vebetest), מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
  • ת"י 26 חלק 2.3 – בדיקות בטון: בטון טרי – דרגת כושר ההתהדקות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר ;2012
  • ת"י 26 חלק 2.4 – בדיקות בטון: בטון טרי – בדיקה בשולחן זרימה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
  • ת"י 26 חלק 2.5 – בדיקות בטון: בטון טרי – צפיפות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
  • ת"י 26 חלק 2.6 – בדיקות בטון: בטון טרי – תכולת אוויר – שיטות בדיקה בלחץ, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;
  • ת"י 26 חלק 2.7 – בדיקות בטון: בטון טרי – קביעת זמן התקשרות באמצעות התנגדות לחדירה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
  • ת"י 26 חלק 2.8 – בדיקות בטון: בטון טרי – הפרשת מים, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006 ;
  • ת"י 26 חלק 2.9 – בדיקות בטון: בטון טרי – בטון המתהדק מעצמו (SCC) – בדיקת חמיטה-זרימה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מפברואר 2014 ;
  • ת"י 26 חלק 3.1 – בדיקות בטון: בטון קשוי-צורה, מידות ודרישות אחרות בעבור דוגמות בדיקה ותבניות, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 3 מיוני 2010 ;
  • ת"י 26 חלק 3.2 – בדיקות בטון: בטון קשוי – הכנה ואשפרה של דוגמות בדיקה בעבור בדיקות חוזק, מיולי 2022 בא במקום ת"י 26 חלק 3 מיוני 2010 ;
  • ת"י 26 חלק 4.1 – בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי – חוזק לחיצה של דוגמות בדיקה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2010 ;
  • ת"י 26 חלק 4.2 – בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי – חוזק כפיפה של דוגמות בדיקה, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיוני 2010 ;
  • ת"י 26 חלק 5.1 – בדיקות בטון: בטון קשוי – צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות מים, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיולי 2016 ;
  • ת"י 26 חלק 5.4 – בדיקות בטון: בטון קשוי – תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מיולי 2016 ;
  • ת"י 5198 – מכלי גז מסגסוגת אלומיניום בלא תפר למילוי חוזר – תכן, מבנה ובדיקות, מיולי 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2012 ;
  • ת"י 15883 חלק 7 – מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פולשניים ואינם קריטיים ושל ציוד רפואי, הרגישים לחום, מיולי 2022 ;
  • ת"י 19880 חלק 3 – מימן גזי – תחנות תדלוק: שסתומים, מיולי 2022;
  • ת"י 19880 חלק 5 – מימן גזי – תחנות תדלוק: זרנוקי ניפוק ומכללי הזרנוק, מיולי 2022 ;
  • ת"י 22002 חלק 5 – תוכניות-קדם לבטיחות מזון: הובלה ואחסון, מיולי 2022 ;
  • ת"י 51055 – דרישות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת, מיולי 2022.
  1. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:
  • ת"י 1928-1: מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.
  • ת"י 6422-1: חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים – דרישות, שיטות בדיקה, מיון וכינוי.
  • נת"מ לתקן 5840: שרפרפי שלבים, אושר על ידי ועדת היתרים בתאריך 29.08.22.

  בכל נושאי התקינה ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה, במייל: aviel@haifachamber.org.il,

  בוואטצאפ והודעות: 058-7887955, בטל' ישיר: 04-8302114

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן