ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 14 בנובמבר 2022

  14/11/2022

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 10379 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2022 הכריזו על ביטול הרשמיות של התקנים הבאים:

  • בת"י 5115 חלק 3 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2009 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2021, בסעיף Product Marking ,8, בסעיף משנה 8.1.1, רשמיותן של המילים "שם היצרן בחוץ לארץ ומענו – באותיות אנגליות" – בטלה.

  בפרסום 10837 בילקוט הפרסומים מיום 3.10.2022 הכריזו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 1555 חלק 3 – מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף, גיליון תיקון מס' 3, מספטמבר 2022 למהדורה מינואר 2012 ולגיליונות התיקון מינואר 2014 , מאפריל 2015.
  • ת"י 1629 – מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו, גיליון תיקון מס' 3, מספטמבר 2022 למהדורה מדצמבר 2011 ולגיליונות התיקון מינואר 2014 , מאפריל 2015.
  • ת"י 5566 חלק 2 – מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף, גיליון תיקון מס' 3, מספטמבר 2022 למהדורה מאוגוסט 2011 ולגיליונות התיקון מינואר 2014 , מאפריל 2015.

  בפרסום 10848 בילקוט הפרסומים מיום 19.10.2022 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 10015 – ניהול איכות – קווים מנחים לניהול כשירות ולפיתוח אנשים, מספטמבר 2022 בא במקום המהדורה ממאי 2003.
  • ת"י 19880 חלק 1 – מימן גזי – תחנות תדלוק: דרישות כלליות, מספטמבר 2022.
  • ת"י 24748 חלק 4 – הנדסת מערכות והנדסת תוכנה – ניהול מחזור חיים: תכנון הנדסת מערכות, מספטמבר 2022 בא במקום ת"י 26702 מינואר 2012.
  • ת"י 31489 חלק 52 – תאימות אלקטרומגנטית: תקן תאימות אלקטרומגנטית (EMC) לציוד רדיו ולשירותי רדיו – תנאים ספציפיים לציוד רדיו ולציוד נלווה של ציוד משתמש (UE) לתקשורת תאית (סלולרית); תקן מהורמן לתאימות אלקטרומגנטית, מספטמבר 2022 בא במקום ת"י 961 חלק 48.7 מינואר 2014 , ת"י 961 חלק 48.24 מינואר 2013.

  בפרסום 10848 בילקוט הפרסומים מיום 19.10.202 הכריזו על שינויים התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 4068 חלק 1 – חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום, גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2022 למהדורה מדצמבר 1998.
  • ת"י 61000 חלק 3.3 – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (flicker) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים, גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2022 למהדורה מיוני 2018.
  • ת"י 61000 חלק 3.12 – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ–16 אמפר ועד 75 אמפר למופע, גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2022 למהדורה מאוגוסט 2014.

  פרסום 10382 בילקוט הפרסומים מיום 2.11.2022 הכריזו על ביטול הרשמיות של התקנים הבאים:

  • רשמיותו של ת"י 873 – ילקוט לתלמיד, מדצמבר 2017 – בטלה

  2. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 28 בספטמבר 2022:

  • ת"י 6422 – חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים – דרישות, שיטות בדיקה, מיון וכינוי.
  • ת"י 1928 – מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

  3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הופצו להערות היצרנים:

  • ת"י 10242 – אביזרי צנרת מתברגים עשויים יצקת ברזל.
  • ת"י 10255 – צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה.
  • יצרנים בעלי היתר תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11: הצעת ת.ת 41 (תקן תהליכי) – דרישות ממערכות איכות המופעלות אצל מבצעי תחזוקה של מערכות כיבוי אש באמצעות גז כיבוי או אירוסול לפי ת"י 1597 ות"י 5210 .והצעות נת"מים לפי ת"י 1597 – מערכות כיבוי אש אוטומטית בגז כיבוי ות"י 5210 – מערכות לכיבוי אש באירוסול.
  • ת"י 5 חלק 1 – בלוקי בטון: בלוקי קיר.

  4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • ת"י 489 חלק 1.0: מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול.
  • ת"י 1554 חלק 2.0: לוחות לחיפוי מדרגות : לוחות מאבן טבעי.
  • ת"י 2378 חלק 2.0: קירות מחופים באבן טבעית : קירות מחופים בקיבוע רטוב.

  הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 6294 חלק 1 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים, מספטמבר 2014, במקומו יבואת"י 6294 חלק 1  – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים,  מינואר 2020.

  ת"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מספטמבר 2014, במקומו יבואת"י 6294 חלק 2 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, מינואר 2020.

  ת"י 6294 חלק 3 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה, מספטמבר 2014, במקומו יבואת"י 6294 חלק 3 – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה, מספטמבר 2020.

  בכל נושא התקינה ומכון התקנים הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה, במייל: aviel@haifachamber.org.il

  או בטל' ישיר 04-8302114, ואטצאפ והודעות 058-788795.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן