ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 11 ביוני 2023

   11/06/2023

  1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול של התקנים הבאים
  • לצפייה במהדורות החדשות והעדכניות של התקנים הרשמיים – לחצו כאן 

  בפרסום 11332 בקובץ התקנות מיום 11.5.23 הכריזו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 5438 חלק 34 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אנתרציט, מאפריל 2023 ;
  ת"י 5438 חלק 35 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חול סיליקה וחצץ סיליקה, מאפריל 2023 ;
  ת"י 5438 חלק 36 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומינוסיליקט טבעי לא מורחב (בזלת), מאפריל 2023 ;

  ת"י 13476 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות כלליות ומאפייני ביצועים, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019;
  ת"י 13476 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס A, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019 ;
  ת"י 13476 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ – מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס ,B מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2019 ;
  ת"י 60079 חלק 0 – אטמוספרות נפיצות: ציוד – דרישות כלליות, מאפריל 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2018 ;
  ת"י 1080 חלק 42 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: מרשתת הדברים, מאפריל 2023.

   

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • ת"י 755 חלק 1.0- סיווג בשרפה של מוצרי בנייה.
  • ת"י 272- שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני (שימו לב- מספרו ושמו החדש של ת"י 272 הוא ת"י 1213- שסתומים בבניינים – שסתומי ניתוק מסגסוגת נחושת עבור אספקת מי שתייה בבניינים – בדיקות ודרישות).
  • ת"י 2869 דלקים שימושים תעשייתיים, חקלאים וביתיים – מפרט דרישות.
  • ת"י 60095 חלק 1.0- מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 60095 חלק 7.0- מצברי התנעה עופרת חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עבור מצברים לאופנועים.
  • ת"י 808- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים (מספר חדש: ת"י 60730 חלק 2.9).
  • ת"י 60335 חלק 21.3- מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם.
  • ת"י 60730 חלק 2.9 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים.
  • ת"י 1516 חלק 1.0- כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=UM): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM).
  • ת"י 26 חלקים 7.2+ 7.3 בדיקות בטון: בדיקות לא הורסות ובדיקות מיוחדות.
  • ת"י 1220 חלק 3.0- מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות של התקנים הבאים

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 215 חלק 1 רעפים: רעפי חרסית משתלבים, מינואר 1999 במקומו יבוא: ת"י 215 חלק 1 רעפים: רעפים ואבזרים העשויים חרסית לחיפוי גגות וקירות, מדצמבר 2022 כאשר הסעיפים הבאים יהיו סעיפים רשמיים:
  סעיף 1 Scope,
  סעיף 2 Normative reference,
  סעיף משנה 4.3 Geometric characteristics,
  סעיף משנה 4.4 Physical and mechanical characteristics,
  סעיף משנה 4.5 Fire performance,
  סעיף 5 Marking and labeling

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2022, תקן מאומץ בעל רשמיות חלקית, במקומו יבוא: ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, מפברואר 2022,
  כאשר התקן המוצע יהיה רשמי, למעט שינויים לאומיים הבאים:
  – בסעיף 4.1 – Test conditions: הוספת מילים "ואפשרויות וכוונון המובנות בכיסא",
  – בסעיף 9.3 – Instructions for use, בסעיף המשנה a) בתבליט השני, לאחר המילים: "Always use the restraint system" הוספת מילים: "(לדוגמה חגורת בטיחות)",
  – בנספח C – Translations, בתחילת טבלת C.1 – Translation of warning phrases: בסעיף 9.3, בסעיף המשנה a) בתבליט השני הוספת השינוי הלאומי לתרגום אזהרה "(לדוגמה חגורת בטיחות)".

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 12159 – מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 2012, במקומו יבוא: ת"י 12159 – מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, מנובמבר 2022.

  *שינוי התקן הרשמי הבא:

  ת"י 21003 חלק 5 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה, מאוגוסט 2012, לרבות ג"ת מס' 1 מאוגוסט 2019, ע"י פרסום ג"ת מס' 2 מינואר 2023.

  *שינוי התקן הרשמי הבא:

  ת"י 21003 חלק 3 – מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים, מפברואר 2009, לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 2013 וג"ת מס' 2 מאוגוסט 2019, ע"י פרסום ג"ת מס' 3 מינואר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 682 חלק 1 – מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, מאוקטובר 2015במקומו יבוא: ת"י 682 חלק 1 – מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, מאוגוסט 2022; כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט התוספת הלאומית בסעיף 3.8 – מיטת תינוק.
  ות"י 682 חלק 2 – מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה, אוקטובר 2015במקומו יבוא: ת"י 682 חלק 2 – מיטות תינוק ומיטות תינוק מתקפלות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה, מאוגוסט 2022.

  שינוי בתקנים הרשמיים הבאים:

  א. תי 900 חלק 2.14 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח, מיוני 2018 על ידי ג"ת מס' 1 מספטמבר 2022.
  ב. תי 900 חלק 2.17 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים, מיולי 2018 על ידי ג"ת מס' 1 מספטמבר 2022.
  ג. תי 900 חלק 2.23 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור ובשיער, מיולי 2018 על ידי ג"ת מס' 1 מספטמבר 2022.

  1. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בוןעדת היתרים מיום 30 במאי 2023
  • ת"י 1847 חלקים 1+2- סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.
  • ת"י 1-682 חלק 3- מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות.
  • ת"י 1-12227- לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

  בכל נושאי התקינה ומכון התקנים ניתן לפנות לאביאל קורן בלשכה במייל: aviel@haifachamber.org.il

  בוואטצאפ: 058-7887955 או בטל':  04-8302114

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן