ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 1 ביוני 2022

  01/06/2022

  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה לגבי שינוי / החלפה / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 411 – מלח למזון: נתרן כלורי, מדצמבר 1983 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 411 – מלח למזון (נתרן כלורי), מספטמבר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

  *שינוי התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר – דרישות כלליות, ספטמבר 2017, לרבות ג"ת מס' 1 ממרס 2020, על ידי פרסום ג"ת מס' 2 מפברואר 2022.

  *שינוי התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו מינואר 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 ממרס 2022.

  ת"י 799 הינו תקן מקורי.

  *הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

  ת"י 240 – סבון תמרוקים, מינואר 2000.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ושליחת הערות עד ה-21.6.2022 היכנסו לקישור הבא

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה ממרס 2022.

  *החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מאוגוסט 2019, במקומו יבוא: ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מנובמבר 2021.

  2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים – לחצו כאן

  • ת"י 1847 חלק 4 – סולמות: סולמות מפרקיים בעלי מפרק צירי אחד או יותר.
  • ת"י 1368 – פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק.
  • ת"י 530 – צינורות פלדה מרותכים להולכת מים.
  • ת"י 1004 חלק 2 ג"ת 1 – אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 15883 חלק 7 – מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פולשניים ואינם קריטיים וציוד רפואי הרגישים לחום.
  • ת"י 51055 – דרישות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת.
  • ת"י 60601 חלק 2.1 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום 1 MeV עד 50 MeV.
  • גיליון תיקון מס' 1 לת"י 66 – מטפים מטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה.
  • ת"י 1918 חלק 2.0 ג"ת 1: נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין.
  • ת"י 50342 חלק 1 – מצברי התנעה מטיפס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ויטות בדיקה (לשעבר ת"י 60095-1).
  • ת"י 50342 חלק 7 – מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות לליות ושיטות בדיקה עבור מצברים לאופנועים (לשעבר ת"י 60095-1).
  • ת"י 900 חלק 1 – סוללות ראשוניות: כללי.
  • ת"י 60238  – בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון.
  • ת"י 60086 חלק 1 – סוללות ראשונות: כללי.
  • ת"י 60840 – כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב – (UM-170KV) ועד 150 ק"ו (UM=36KV) מעל 30 ק"ו שיטות בדיקה ודרישות.
  • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.17 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים.
  • רויזיה לת"י 900 חלק 2.2 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.
  • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.23 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.
  • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.14 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.
  • ת"י 62552 חלק 1.0 – מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות + חלק 2.0 – דרישות ביצועים + חלק 3.0 – צריכת אנרגיה ונפח.
  • ת"י 994 חלק 1.0 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.
  • ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים.

  3. מסמכי הנת"מ (נהלים לתנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בוועדת היתרים מיום 26 באפריל 2022

  נת"מ לת"י 61-1 – מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה.

  4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים

  • ת"י 5840-1: שרפרפי שלבים.
  • ת"י 1497 חלק 1 – מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 1498 חלקים 1-6 – תקני משחקים.

  5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

  • ת"י 1849 חלק 10 – ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות אישיות להגנה מפני נפילה.
  • ת"י 6119 – גז טבעי לכלי רכב.
  • ת"י 11393 חלק 02 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגני רגליים + חלק 04 – דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.
  • ת"י 16892 – צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים – צינורות מחוץ לבניין.

  בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן בלשכה, במייל aviel@haifachamber.org.il ,

  בוואטצאפ והודעות 058-7887955 ,או בטל' 04-8302114

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן