ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכוני תקינה 21 בפברואר 2024

   

  21/02/2024

  1.  פורסמו ברשומות הודעות על קביעה / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

  בפרסום 11116 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 25.1.24 הודיעו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1338 – אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת, מפברואר 2019 ות"י 1340 – אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות, מנובמבר 2015 (להלן – ת"י 1338 ות"י 1340המוחלפים), יבואו התקנים האלה:
   (1) "ת"י 2560 – חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות לא מסוגסגות ופלדות עדינות-גרעין – מיון, מינואר 2024";
   (2) "ת"י 3580 – חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות עמידות בזחילה – מיון, מינואר 2024";
   (3) "ת"י 18275 – חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של פלדות בעלות חוזק גבוה – מיון, מינואר 2024".
  • במקום ת"י 1339 – אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום מינואר 2019 יבוא: ת"י 3581 – חומרי ריתוך מתכלים – אלקטרודות מצופות לריתוך ידני בקשת של
   פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום – מיון, מינואר 2024".
  • במקום ת"י 1268 חלק 4 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד–פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות מאוגוסט 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2007 וגיליון תיקון מס' 2 מאפריל 2019 יבוא: "ת"י 1268 חלק 4 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד– פעמי – מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מינואר 2024".
  • במקום ת"י 1458 חלק 1.2 – פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר -דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012 יבוא: "ת"י 1458 חלק 1.2 – פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר ומרותכים – סבולות, מידות ואופייני חתך, מינואר 2024".
  • במקום ת"י 1458 חלק 2.2 – פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך, מאפריל 2012 יבוא: "ת"י 1458 חלק 2.2 – פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם – סבולות, מידות ואופייני חתך, מינואר 2024"

  בפרסום 11112 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 23.1.24 הודיעו על החלפת / שינוי בתקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1811 – שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם ("פירסינג") ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור מיוני 2018 יבוא:
   "ת"י 1811 – שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם ("פירסינג") ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור מינואר 2024".
  • שינוי בת"י 1490 חלק 1 – מחיצות וחיפויי גבס: לוחות, מדצמבר 1993 לרבות גיליון תיקון 1 מיוני 1997, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 2 מינואר 2024.

  בפרסום 12031 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 24.1.24 הודיעו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  ת"י 5519 חלק 1 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה בעבור ציוד המותקן בבריכות לשימוש הציבור, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 2 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור סולמות, סולמות שלבים ומאחזי יד, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 3 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור פתחי כניסה, פתחי יציאה והתקני שעשועי מים המבוססים על מים, על אוויר או על שניהם, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 4 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור אדני זינוק, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 5 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור קווי מסלולי שחייה וקו הפרדה, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 6 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור לוחות מגע, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 7 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור שערים לכדור מים, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 10 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבור לוחות קפיצה, קרשי קפיצה וציוד נלווה, מינואר 2024;
  ת"י 5519 חלק 11 – בריכות שחייה: ציוד לבריכות שחייה – דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה בעבוררצפות בריכה נעות ומחיצות ניידות, מינואר 2024.

  בפרסום 11989 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 10.1.24 הודיעו על קביעת התקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מספטמבר 1995 תיקון מאפריל 2000 וגיליון התיקון מיולי 2002;
  • ת"י 161 חלק 1 – ביטומן למיסעות אספלט: ביטומן אספלטי מדורג לפי ביצועים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מיוני 2006;
  • ת"י 1530 – הגנה מפני אש במעבדות שבהן משתמשים בכימיקלים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מינואר 2002;
  • ת"י 1928 – בחינה, בדיקה ותחזוקה של מערכות הגנה מפני אש מבוססות מים, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה ממרץ 1997;
  • ת"י 5516 חלק 7 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – קריטריונים למתווה של אזור שירות – מאפיינים ומצבים לאומיים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 8 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – אלמנטי הפרדה – דרישות, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 9 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – מושבים -אופייני מוצר, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 10 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – יציעים פריקים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 5516 חלק 11 – מיתקני ספורט: מיתקני צפייה – אלמנטי כניסה ויציאה ומסלולים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 6226 – משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות, מדצמבר 2023 בא במקום המהדורה מדצמבר 2019;
  • ת"י 19650 חלק 3 – ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול
   מידע הבניין (BIM)- ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב התפעול של הנכסים, מדצמבר 2023;
  • ת"י 21930 – קיימות בבניינים ובעבודות הנדסה אזרחית – כללי ליבה להצהרות מוצר סביבתיות בעבור מוצרי בנייה ושירותי בנייה, מדצמבר 2023;
  • ת"י 60335 חלק 2.27 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים – בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת העור לקרינה אופטית, מדצמבר 2023 בא במקום ת"י 900 חלק 2.27 ממרץ 2016.

  בפרסום 11989 בפרסום בילקוט הפרסומים מיום 10.1.24 הודיעו על שינויים בתקנים (לא רשמיים) הבאים:

  • ת"י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 9 מדצמבר 2023 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מאפריל 2016 מאוגוסט 2017 מאוקטובר 2018 מאוגוסט 2019 מאוקטובר 2020 מאוקטובר 2021 מדצמבר 2021;
  • ת"י 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, גיליון תיקון מס' ,2 מדצמבר 2023 למהדורה מינואר ,2012 לתיקון הטעות מאוגוסט 2013 ולגיליון התיקון מספטמבר 2014;
  • ת"י 6230 – גלגינוע (קורקינט חשמלי)- דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2023 למהדורה מיולי 2018;
  • ת"י 16147 – משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים – בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים ביתיים לחימום מים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2023 למהדורה מנובמבר 2017 ולגיליון התיקון מפברואר 2022.

  בפרסום 11138 בילקוט הפרסומים מיום 7.2.24 הכריזו על שינוי / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד־מופעיים לזרם שאינו גדול מ־16 אמפר דרישות כלליות מספטמבר 2017, תוקן על ידי פרסום גיליון מספר 1 ממרס 2020 לרבות גיליון תיקון מספר 2 מינואר 2024.
  • במקום ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים, מנובמבר 2015 יבוא:
   ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים, מינואר 2024 אשר יהיה רשמי במלואו למעט
   (1) בסעיף 7 – instructions and Marking, תתי־סעיפים 7.201 עד 7.205;
   (2) בסעיף 10 – current and input Power, תתי־סעיפים 10.201 עד 10.203;
   (3) סעיף 204 – צריכת האנרגיה, צריכת המים, טיב ההדחה וטיב הייבוש – התאמה להצהרת היצרן;
   (4) סעיף 205 – צריכת הספק במצב המתנה.

  בפרסום 11142 בילקוט הפרסומים מיום 11.2.24 הכריזו על שינוי / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 1220 חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, מאוקטובר 2014 לרבות גיליון תיקון מספר 1 וגיליון תיקון מספר 2 ממאי 2020 וגיליון תיקון 3 מיולי 2022, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 4 וגיליון תיקון מספר 5 מינואר 2024.
  • ת"י 60269 חלק 3 – נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים)- דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F, מנובמבר 2015 תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1 מינואר 2024.

  בפרסום 12092 בילקוט הפרסומים מיום 14.2.24 הכריזו על קביעת / שינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 388 – פחמן דו–חמצני, מינואר 2024 בא במקום המהדורה מספטמבר 1982;
  • ת"י 885 חלק 20 – שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: כללי, מינואר 2024 בא במקום ת"י 885 חלק 1.1 מאפריל ,2011 ת"י 885 חלק 1.2 מאפריל ,2011 ת"י 885 חלק 2 ממרץ 1979 וגיליונות התיקון מפברואר ,1986 מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 3 מיולי 1974 וגיליונות התיקון מפברואר ,1986 מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 4 מיולי ,1974 וגיליונות התיקון מפברואר ,1986 מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 6 מיוני 1986 וגיליון התיקון מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 7 מיולי 1976 וגיליונות התיקון מיולי ,1986 מספטמבר ,1989 מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 8 מאוגוסט 1977 וגיליונות התיקון מיולי ,1986 מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 9 מאוגוסט 1977 וגיליון התיקון מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 12 מפברואר ,2004 ת"י 885 חלק 14 מאפריל 1987 וגיליון התיקון מנובמבר ,1999 ת"י 885 חלק 18 מאפריל ,2011 ת"י 885 חלק 19.1 מאפריל ,2011 ת"י 885 חלק 19.2 מאפריל 2011;
  • ת"י 5328 – מגבונים – קריטריונים ושיטות בדיקה לקביעת התאמתם של מגבונים לסילוק באמצעות השלכה לאסלה, מינואר 2024;
  • ת"י 10620 – צבעים ולכות – חומרי ציפוי ומערכות ציפוי בעבור בני ובטון חיצוניים: סיווג, מינואר 2024 בא במקום ת"י 1731 מדצמבר 1995;
  • ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות, תיקון טעות מינואר 2024 למהדורה מספטמבר 2023;
  • ת"י 2142 חלק 1 – בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים, תיקון טעות מינואר 2024 למהדורה מנובמבר 2001 ולגיליונות התיקון מיוני ,2006 מנובמבר 2016;
  • ת"י 19650 חלק 1 – ארגון ותיעוד ספרתי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין (BIM)- ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: מושגים ועקרונות, תיקון טעות מינואר 2024 למהדורה מנובמבר 2020.
  1. מסמכי הנת"מ (נהלים תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו ע"י ועדת ההיתרים של מכון התקנים:

  ועדת ההיתרים אישרה את המסמכים המגדירים את הדרישות למתן היתרי התעדה למערכות כיבוי אש באמצעות גז טבעי ולמערכות כיבוי אש באמצעות אירוסול:
  1. ת.ת. 41 (תקן תהליכי):
  דרישות ממערכות איכות המופעלות אצל מבצעי תחזוקה של מערכות לכיבוי אש באמצעות גז כיבוי או באמצעות ארוסול לפי ת"י 1597 ות"י 5210.
  מסמך ת.ת. הינו אחד המסמכים על פיו מאושר ביצוע התחזוקה של מערכות לכיבוי אש באמצעות גז כיבוי או באמצעות ארוסול, לצורך אישור היצרן וקבלת תעודת התעדה לתהליך, במסגרת תו תקן.
  2. מסמך הנת"מ הרלוונטי לכל אחת מהמערכות:
  2.1 תקן 1597: מערכות אוטומטיות לכיבוי אש בגז כיבוי
  2.2 תקן 5210: מערכות לכיבוי-אש בארוסול

  1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

  לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

  • ת"י 90 חלק 2.0- בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.
  • ת"י 107 חלק 1.0- סולר: סולר למנועי דיזל.
  • גליון תיקון לת"י 5731- אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 1397 – מחליפי חום – יחידות מפוח נחשון הידרוניות לחדרים – נוהלי בדיקה לקביעת ביצועים.
  • ת"י 1865- שיטות בדיקה בתחום הסלילה: בדיקות של קרקע- חלקים 1.1 + 1.2+ 1.3 + 1.4 + 1.5+ 1.6 + 1.7 + 1.8.
  1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים:

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 129 חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה, מיוני 2008, במקומו יבוא: ת"י 129 חלק 1 – מטפים מיטלטלים: תחזוקה, מאוקטובר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2013, לרבות גיליון תיקון מס' 1 (טרם פורסם), בעל רשמיות חלקית, במקומו יבוא ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2022.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 1279 חלק 1 – כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים ידנית, מפברואר 2019, במקומו יבוא: ת"י 1279 חלק 1 – כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים ידנית – דרישות ושיטות בדיקה, מיולי 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 1888 חלק 1 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, ממאי 2021, לרבות תיקון הטעות, אשר נמצא בטיפול הממונה על התקינה וטרם פורסם ברשומות; במקומו יבוא: ת"י 1888 חלק 1 –  מוצרים לטיפול בילדים -עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה, מדצמבר 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, מינואר 2019, במקומו יבוא: ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות, ממאי 2023.

  *החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  א) ת"י 62552 חלק 1 – מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות, מנובמבר 2021, במקומו יבוא: ת"י 62552 חלק 1 – מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות, מאפריל 2023;
  ב) ת"י 62552 חלק 2 – מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים, מנובמבר 2021, בעל רשמיות חלקית, במקומו יבוא: ת"י 62552 חלק 2 – מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים, מאפריל 2023, בעל רשמיות חלקית.

  עדכון פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי כלהלן:

  בהמשך להליך התייעצות ולבקשת אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר, בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע תקופת התארגנות של 6 חודשים להחלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר – דרישות כלליות, ספטמבר 2017, לרבות ג"ת מס' 1 ממרס 2020, וג"ת מס' 2 מפברואר 2024, על ידי פרסום ג"ת מס' 3 מפברואר 2023.

  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-11.4.2024 לחצו כאן

  *החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • ת"י 5817 חלק 1 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות, ממרס 2008,
  • ת"י 5817 חלק 2 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות, ממרס 2008, לרבות גיליון התיקון מס' 1 מספטמבר 2014,

  במקומם יבוא: ת"י 14350 – מוצרים לטיפול בילדים – ציוד שתייה – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מיוני 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 1107 – התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות גיליון התיקון מס' 1 מדצמבר 2010- במקומו יבוא: ת"י 1107 – מערכות ריסון לילדים ברכב מנועי, מאוקטובר 2023.

  *שינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

  א) ת"י 60601 חלק 2.2 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה, מיולי 2018 על ידי פרסום ג"ת מס' 1 מאוגוסט 2023;
  ב) ת"י 60601 חלק 2.3 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים, מאוגוסט 2018 על ידי פרסום ג"ת מס' 1 מאוגוסט 2023;
  ג) ת"י 60601 חלק 2.6 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל בגלי-מיקרו, מאוקטובר 2018 על ידי פרסום ג"ת מס' 1 מאוגוסט 2023.

  *החלפת התקן הרשמי הבא:

  ת"י 4466 – פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות, מפברואר 1994, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 1997, ג"ת מס' 2 מדצמבר 1999 וג"ת מס' 3 מנובמבר 2007, במקומו יבואו:

  • ת"י 4466 חלק 4.1 – פלדה לזיון בטון: תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות מרותכות, מיוני 2023 – התקן לא יוכרז כרשמי;
  • ת"י 4466 חלק 4.2 – פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות, מיוני 2023 – התקן במלאו יוכרז כרשמי.
  • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-14.4.2024 היכנסו לקישור הבא
  • לעיון בטבלת השינויים הלאומיים לחלק 4.1- לחצו כאן לחלק 4.2- לחצו כאן
  • קישור לעיון בטיוטת התקנים 
  1. מסמך הנת"מ במסלול תו תקן בלבד פורסם להערות היצרנים:
  • ת"י 61439 חלק 2– לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק.

  בכל נושאי התקינה הנכם מוזמנים לפנות לאביאל קורן, במייל aviel@haifachamber.org.il, בטל' 04-8302114,
  בוואטצאפ והודעות 058-7887955

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן