ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עדכון הדרישות לתיק מוצר לדגם במסגרת הרפורמה החדשה בתקינה

  10/03/2022

  מכוח התוספת לפקודת היבוא והיצוא, יבואן המייבא טובין שחל עליו תקן רשמי חייב לשמור את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הוראות הפקודה וההוראות והצווים המוצאים מכוחה, בין היתר, באמצעות אחזקת "תיק מוצר" לדגם.

  כעת, נוכח הרפורמה החדשה בתקינה שאושרה בחוק ההסדרים האחרון, הממונה על התקינה מודיע על עדכון הדרישות לעניין תיק מוצר לדגם.

  כידוע, רפורמת היבוא והתקינה החדשה אושרה בכנסת במסגרת חוק ההסדרים ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022 ופורסמה ברשומות ביום 18.11.2021.

  הרפורמה כוללת פרק תקינה, אשר ייכנס לתוקף בחודש יוני 2022 ועוסק בהקלות נרחבות ליבואנים, לצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

  שימו לב כי מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר. בתוך כך, מתחדדת החובה הקיימת כבר כיום, בניהול תקין של התיק המוצר לדגם

  בין התיקונים שבוצעו בפקודת היבוא והיצוא ובחוק התקנים, עודכנו הדרישות לעניין שמירת תיק מוצר לדגם כפי המפורט להלן:

  1. פטור מחובת החזקת תיק מוצר לדגם – בהתאם לסעיף 2יב.(ג) – יבואן של טובין שאינו מיועד לשיווק ולהפצה לציבור שהוא אחד מהבאים פטור מחובת שמירת תיק מוצר לדגם, כנדרש בהוראות הממונה על התקינה ופקודת היבוא והיצוא:

  • דוגמאות.
  • מצרך המיועד לשימוש בהליכי הייצור.
  • מצרך המיועד לשימוש עצמי.
  • חלקי חילוף לתעשייה.

  למען הסר ספק, נדגיש כי קיימת חובה להחזיק בתיק מוצר עבור אלו המשחררים טובין באמצעות פטור 2(ג)(2) מהצגת תקן רשמי ביתר העילות המפורטות בהוראת מנכ"ל 2.6.

  עדכון תכולת תיק מוצר לדגם – בהתאם לסעיף 2יב. והתוספת לפקודה, יבואן רשום שמייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי, חייב להחזיק ולשמור במשך 7 שנים מיום המשלוח האחרון של הטובין, תיק מוצר לדגם שכולל פרטים המפורטים בקובץ המצורף.

  לעיון בקובץ דרישות תיק המוצר לדגם העדכני לחצו כאן

  שימו לב כי החובה להחזיק תיק מוצר איננה חדשה. היא נדרשת מכוח פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים, ומפורטת במסמך נהלי הממונה על התקינה.

  בין הדרישות בנהלי הממונה על התקינה מוטלת אחריות על היבואן בניהול תיק מוצר תקין, שמירת מסמכים כנדרש והתעדכנות שוטפת מול היצרן בכל שינוי במוצר. תשומת לבכם בחתימה על הצהרות שאתם מבינים מה אתם מצהירים, על מה אתם מתחייבים, ושיש לכם את המסמכים המתאימים בשביל לבסס את ההצהרה לפי הרגולציה הרלוונטית.

  הפרה בניהול תיק מוצר תקין חושפת את היבואנים גם לעיצום כספי החל מיום 1.7.2021. לעיון בידיעה המלאה בנושא התראות מנהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא – לחצו כאן

  • לעיון בדף נחיתה ייעודי בנושא הרפורמה באתר משרד הכלכלה הכולל מידע בנושא עקרונות הרפורמה, יתרונותיה ומענה לשאלות נפוצות –  לחצו כאן.
  • קישור לתיקונים לחוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא (=רפורמת ביבוא במוצרים שחל עליהם תקן רשמי) כפי שפורסמו ברשומות – לחצו כאן.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן