ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  עבודת נוער ושכר המינימום לנוער

  חופשת הקיץ של תלמידי בתי הספר התיכוניים מוסיפה אלפי תלמידים למעגל העובדים במשק. להלן הוראות עיקריות מתוך חוק עבודת הנוער והנחיות נוספות:

  גיל – גיל ההעסקה המינימלי של בני נוער הינו 15 שנה ובחופשות הלימודים – 14 שנה. לידיעתכם, החל מ-1 בספטמבר 2010 תוקן חוק עבודת הנוער, ונקבע כי בשעות הלימודים לא יועבדו גם בני נוער, שמלאו להם 16 שנה ושמלאו להם 18 שנה, וחל עליהם חוק חינוך חובה (עד כתה י"ב), אלא אם נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך בו לומד הנער, בדבר שעות הלימודים שלו.

  • אישורים – העסקת נוער מותרת לאחר שהומצא אישור רפואי מאת רופא המשפחה, המאפשר לנער/ה לעבוד. בעבודות מסוימות, הכרוכות, למשל, בעבודה פיזית קשה, או בעבודה עם חומרים מסוכנים, כגון: נגרות, חציבה, ניסור, מסגרות, רתכות – נדרשות בדיקות התאמה נוספות ע"י רופא מורשה. בהתאם לתיקון בחוק – אין עוד צורך בהוצאת פנקס עבודה בלשכות שירות התעסוקה, בתנאי שהמעסיק מחזיק אישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת זהות של הנער/ה או של הוריו/ה. אישור רפואי לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי הוראות החוק ויכלול רק מידע הנוגע לכשירות הנער לעבוד. מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו, את האישור הרפואי הנ"ל או את העתקו ואת העתק תעודת הזהות, עד שנה לאחר סיום העסקת הנער. בתום התקופה יבער המעסיק את האישור או את העתקו ואת העתק תעודת הזהות.
  • יחסי עובד מעביד – על פי החוק רואים את מי שהנער עובד אצלו כמעסיקו, בין אם נתקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו. יש לציין, כי לעניין זה רואים כמעסיק גם את הוריו של הנער, היכן שמדובר בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלוח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשייה ועבודה חקלאית במשק של ההורים.
  • עבודות אסורות – בחוק ובתקנות מפורט מספר רב של עבודות, שבהן חל איסור על העסקת ילד, או שמותר להעסיק ילד אך במגבלות, כגון: קבלת היתר של שר העבודה או אישור רפואי מיוחד. לא יועבד נער במקום שקבע שר העבודה והרווחה כעלול לסכן את התפתחותו, בשל טיב העיסוק, מיקומו או מכל סיבה אחרת.
  • שעות העבודה – אין להעסיק בני נוער יותר משמונה שעות ביום וארבעים שעות עבודה בשבוע; אולם ניתן היתר להעסקת בני נוער, אשר מלאו להם 16 שנה, במשך עד 9 שעות ביום במקום 8 שעות, באותם מקומות עבודה שעובדים יותר מ-8 שעות ליום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה. חל איסור להעסיק בני נוער במנוחה השבועית. המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות ותכלול לגבי נער יהודי את יום השבת, ולגבי נער לא יהודי את יום השבת, או את יום ראשון, או את יום שישי.
  • איסור עבודת לילה – אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 או בני נוער מעל גיל 16, שחוק חינוך חובה חל עליהם (ועדיין לא סיימו כיתה י'), בלילה, דהיינו בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, בחופשות לימודים רשמיות ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 עד 18 עד השעה 24:00. אם ההעסקה הסתיימה לאחר 23:00 על המעסיק לדאוג להסעת הנערים הביתה.
  • במהלך תקופת הלימודים, ניתן להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18 עד השעה 22.00 או 23:00 במקומות עבודה העובדים במשמרות ושקיבלו היתר לכך.יישום הנחייה זו אסור שתפגע בהוראות סעיף 26 לחוק עבודת הנוער, המחייבות הפסקה של 14 שעות בין יום עבודה אחד למשנהו.
  • הפסקות וחופשות – ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, זכאי הנער העובד להפסקה של שלושת רבעי שעה, מתוכה הפסקה של חצי שעה רצופה. ההפסקות אינן חייבות להיות על חשבון המעסיק. בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה שנתית (ברוטו, כולל שבתות).
  • מס הכנסה – נער, שבשנת המס מלאו לו 16 או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18) זכאי לנקודת זיכוי לנער בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.
  • ביטוח לאומי – נוער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. המעביד בלבד חייב בתשלום דמי הביטוח, כדלקמן: דמי ביטוח מופחתים – 0.48%, דמי ביטוח מלאים – 2.12%.
  • קנסות – אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר בגין "קנסות", "נזקים" וכיוצ"ב – אסור, כל עוד לא הותר על-פי החוק.
  • התלמדות – כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, כך שעבור כל "יום הכנה", "השתלמות" וכו' על המעביד לשלם שכר.
  • הודעה לעובד – מטרתה להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות של העובד. חובה למסור לכל נער ונערה תוך 7 ימים מיום תחילת עבודתם טופס קבוע בתקנות, שבו מפורטים, בין היתר: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שיוכלו לסייע למעסיק ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו. לטופס לחץ כאן
  • רישום שעות עבודה – חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער. אם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (שעון), יש לאשרו בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער ושל המעסיק.

  שכר המינימום לנוער

  שכר מינימום לנוער המעוגן בחוק נכון לחודש יוני 2021:

  מחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-173.

  חשוב לזכור כי החזר הוצאות נסיעה לעבודה, שעות נוספות וכדומה, אינן נכללות בשכר מינימום לנוער ויש לשלמן כתוספת לשכר.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן