ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  סקירת עיקרי רפורמת ביבוא תמרוקים כפי שאושרה בחוק ההסדרים בכנסת

  בתאריך 4.11.2021 הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הפרק בחוק ההסדרים שעוסק בתיקון פקודת הרוקחים (תמרוקים).

  בהתאם לכך, בעת יבוא תמרוק לישראל, יחולו שלושה מסלולים חלופיים:

  (א.) יבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי- יבואן רשאי לייבא מוצר אשר עומד בדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי באופן חוקי ומשווק במדינה אחת לפחות ממדינות האיחוד האירופי באופן חוקי, וזאת באמצעות הודעה בדבר שיווק שתימסר באופן מקוון ותכלול פרטים שונים כמפורט בחוק, כדוג' שם היצרן, השם המלא של התמרוק בעברית ובאנגלית, סוג התמרוק, שם הנציג האחראי, כתובתו ופרטי הקשר עימו, כתובות אתרי הייצור של התמרוק, שמו המקובל של כל אחד מרכיבי התמרוק, צילום של אריזת התמרוק החיצונית והפנימית מכל צדדיה, באופן שיאפשר זיהוי של התמרוק ועוד.

  כמו כן, מי שיבחר בחלופה זו, לא יוכל לשווק תמרוק בישראל מבלי שווידא הנציג האחראי שמינה מטעמו כי קיימים לגבי התמרוק כלל המסמכים והנתונים המעודכנים המפורטים להלן, בעברית או באנגלית, ובלי שנתן לעוסק בתמרוקים אישור בכתב על קיומם של המסמכים כאמור (להלן: "תיק התמרוק").

  • צילום של אריזת התמרוק החיצונית והפנימית, מכל צדדיה, באופן שיאפשר זיהוי של התמרוק;
  • דוח הערכת בטיחות של התמרוק;
  • תיאור כללי של שיטת הייצור של התמרוק;

  הצהרה על עמידה בתקן המנוי בתוספת הרביעית א

  • ביסוס ראייתי מקצועי לטענות השיווקיות המיוחסות לתמרוק בתווית התמרוק, בהתאם להוראות שיקבע שר הבריאות;
  • הצהרת יצרן התמרוק כי בתהליך הייצור כהגדרתו בסעיף 55ח(ו) לא נערכו ניסויים בבעלי חיים, ואם נערכו ניסויים כאמור – נתונים על הניסויים שנערכו, בהתאם להוראות שיקבע שר הבריאות או נתונים על ניסויים שנערכו בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי.

  יובהר, כי תיק התמרוק, יהיה זמין ונגיש לנציג האחראי ללא דיחוי באופן אלקטרוני או בעותק קשיח בכתובתו בישראל כפי שנמסרה בהודעה בדבר שיווק, עד עשר שנים מיום שיווק האצווה האחרונה של התמרוק והנציג האחראי יוודא את כל אלה:

  • התמרוק מיוצר בתנאים הנדרשים לפי הוראות התקן המנוי בתוספת רביעית א';
  • התמרוק בטוח לשימוש;
  • התמרוק יעיל למטרה ולטענות השיווקיות המיוחסות לו בתווית התמרוק;

  כמו כן, תיק התמרוק יהיה זמין, ללא דיחוי, לבדיקת המנהל לצורכי פיקוח ובקרה על התמרוק, בכתובתו של הנציג האחראי בישראל כפי שנמסרה בהודעה בדבר שיווק.

  (ב.) יבוא מקביל של תמרוק על בסיס אישור התאמה לתמרוק הייחוס- אם עד ליום 31 בדצמבר 2022, השר לא התקין תקנות ביחס לחלופה זו, רשאי יהיה יבואן לייבא בייבוא מקביל תמרוק המנוי בתוספת הרביעית ב'1, ביניהם: אפטרשייב, דאודורנט רול-און ללא אלומיניום, דאודורנט סטיק ללא אלומיניום, פודרה דחוסה, סומק דחוס, שימר דחוס, קרם רגליים ללא חומצה סליצילית, לק לציפורניים (שאינו ג'ל), שעווה לרגליים, שמפו, מרכך, סבון גוף, קרם גוף, קרם ידיים, קרם לשיער, ולמעט תמרוק רגיש, ובלבד שניתן לו אישור ממעבדה מוכרת והוא הודיע על כך למנהל.

  מצאה המעבדה כי קיימת זהות בין תמרוק הייחוס ובין התמרוק המיובא על סמך דוגמה של תמרוק הייחוס ודוגמה של התמרוק המיובא, לרבות תוויותיהם ובהתאם לשאר הדרישות בחוק, ניתן יהיה לשווקו.

  (ג.) יבוא בהתאם לדרישות חוקיות הייבוא החלות כיום ומתעדכנות על ידי המאסדר מעת לעת. יבוא במסלול הקיים יימשך לפחות 4 שנים במקביל לאפשרות ייבוא על בסיס עמידה ברגולציה של האיחוד האירופי

  יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ מיכאל ביטון ובהסכמת משרד האוצר נעתר לבקשתנו, והושגה הסכמה לפיה האגרות בתמרוקים תבוטלנה. בשלב הראשון האגרות לא יחולו במסלול של הנוטיפקציה ובהמשך יבוצע תיקון לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל"ג-1973 בהליך חקיקה נפרד שבו גם אגרות הרישום הנהוגות כיום תבוטלנה. וזאת, כדי לא ליצור אפליה בין המסלולים שנתונים לבחירתו של היבואן.

  תחולה- ביום 1 בינואר 2023, בשים לב כי שר הבריאות רשאי בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לדחות את יום התחילה בתקופה אחת שלא תעלה על תשעה חודשים אם שוכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת לצורך הפעלת סמכויות האכיפה התומכות בהוראות פקודת הרוקחים.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן