X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  סקירת עיקרי השינויים בפקודת היבוא והיצוא – ינואר 2024

  23/01/2024

  שמחים לעדכן שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תיקון מאד משמעותי בפקודת היבוא והיצוא. התיקון פורסם ברשומות ביום 17 בינואר 2024- לחצו כאן

  פקודת היבוא והיצוא רלוונטית למוצרים רבים שחל עליהם תקן רשמי ושנדרשים לאישור משרד הכלכלה בהליך היבוא ובכלל זה לצעצועים, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כלי אוכל, חומרי ניקוי, ברזים, חלק מתקני מוצרי הבניה ועוד רבים.

  להלן הסבר כללי על עיקרי התיקונים:

  1. ביטול הצורך להגיש בקשות למעבדת בדיקה לשחרור משלוחים במסלולי הצהרה

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  ביבוא מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים בקבוצת יבוא 2, 3 ובמסלול קסיס (שאינם בקבוצת יבוא 1) לא יידרש עוד להגיש בקשות למכון התקנים או למעבדות מוכרות, אלא ישירות להגיש הצהרה למכס.

  בהגשת ההצהרה למכס יתבצע הליך של הערכת סיכונים וחלק מהמשלוחים יידרשו לבקרה של עמידת המוצר בדרישות התקינה או של עמידה בדרישות תיק המוצר. השינוי הזה אינו משנה את הדרישות המהותיות, אלא רק מקל בפרוצדורה – חוסך את הזמן והעלויות הנוספות הכרוכות בהזנת הבקשות למכון התקנים או למעבדות הבדיקה, את עלות הטיפול שגובות על כך המעבדות ואת הזמן עד לקבל האישור מאותן המעבדות.

  2. ביטול לשנה של החובה לשמור תעודת בדיקה בתיק המוצר בקבוצת יבוא 3

  מועד כניסה לתוקף: 1ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושרה הוראת שעה לשנה (בהתאם למועדים לעיל) במסגרתה לא תהיה חובת החזקת תעודת בדיקה בתיק המוצר בקבוצת יבוא 3 (בין אם בחרתם במסלול קסיס או במסלול תקינה ישראלית). הוראת השעה מופיעה בעמוד האחרון של התיקון שאושר. הקלה זו אינה חלה בקבוצות יבוא 1  + 2.

  ניתנה סמכות לשר הכלכלה להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת.

  יובהר שהחובה הבסיסית של המוצר לעמוד בדרישות התקינה הרשמית לא שונתה, ולכן גם כשהוראת שעה זו תהיה בתוקף, רצוי יהיה לוודא לפני הצהרה שהמוצר עומד בדרישות, שאתם יודעים לבסס מבחינה מקצועית את ההצהרה. מעבר לסיכון מנזקים שיגרמו בשל ליקויי בטיחות במוצר, יש גם חשיפה של היבואן לעיצומים כספיים מאד גבוהים ולתובענות ייצוגיות היה ויתברר שבניגוד להצהרה, המוצר אינו עומד בדרישות. כמו כן חשוב להבהיר שלא ניתן בהוראת השעה פטור מיתר דרישות תיק המוצר.

  3. ביטול מרשם היבואנים

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושר ביטול מרשם היבואנים. משרד הכלכלה ייעזר במידע של המכס בין היתר ביחס ליבואנים (הוגדרו בפקודה סעיפים לצורך כך ובכלל זה סעיף 2יב1).

  4. פישוט האפשרות לעבור לבצע בדיקות משלוח במעבדת בדיקה שונה מזו בה נעשה אישור הדגם

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושר תיקון לסעיף 2ז שאמור לאפשר ליבואן שיש לו אישור דגם במעבדת בדיקה אחת, לקבל מאותה מעבדת בדיקה את המידע והמסמכים הרלוונטיים ולהעבירם למעבדת בדיקה אחרת, שתוכל לתת אישורי משלוח ביבוא מוצרים מאותו הדגם בהתבסס על המידע המפורט. (רלוונטי בעיקר לתקנים בקבוצת יבוא 1).

  5. לוחות זמנים כשמוצר נדרש לבקרה

  מועד כניסה לתוקף: עם הפרסום ברשומות

   אושר תיקון סעיף 2טו שם הגדירו חובה חדשה ליבואן לתת התחייבות לביצוע דגימה בתוך 144 שעות לביצוע בדיקה אם עלה לבקרה ובנוסף האריכו את הזמן האפשרי להעברת תיק מוצר שנדרש לבקרה מ – 72 שעות ל- 144 שעות.

  6. תיקון בדרישות מסמכים לביסוס הצהרת יבואן במסלולי ההצהרה

  מועד כניסה לתוקף: עם הפרסום ברשומות

  אושרו שורה של תיקונים בסעיף 2ו ובתוספת לפקודה, חלקם רק מסדירים בצורה משפטית נכונה יותר תהליכים שהתאפשרו גם קודם לפי הוראות הממונה על התקינה וחלקם (הבולט השלישי להלן) עשויים לאפשר חלופות חדשות ליבואנים ביחס לחלק מהתקנים.

  • תיקון נוסח באופן שיהיה ברור שמותרת גם אפשרות שהצהרת היבואן תגדיר מה הסעיפים בהם המוצר עומד בתקן ומה הסעיפים שהיבואן ידאג להתאים לפני השיווק בהתאם לקביעה בנהלי הממונה על התקינה.
  • תיקון נוסח, באופן שיובהר בפקודה שניתן לעשות שימוש במסלול קסיס גם בתעודות CB – ו NB.
  • תיקון נוסח, באופן שמרחיב את סמכות הממונה על התקינה לאפשר במסלול קסיס, מסמכים שאינם תעודות בדיקה כחלופיים במקרים כגון דירקטיבות אירופאיות שם לא בהכרח נדרשת תעודת בדיקה.
  • תיקון נוסח, באופן שיחליף את ההתחייבות של היבואן שהמוצר זהה לזה שבתעודת הבדיקה להתחייבות שהמוצר הוא מסוג הטובין שאליהם מתייחסת תעודת הבדיקה בהתאם לכללים בהנחיות הממונה על התקינה. 

  7. הרחבת סמכויות הממונה על התקינה בהקשר של יבואן מפר אמון

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושר תיקון סעיף 2א לחוק באופן שהעביר סמכויות וכלי אכיפה ממרשם היבואנים שהוחלט לבטל לעולם התוכן של יבואן מפר אמון והרחיב את היכולת של הממונה על התקינה לבצע בקרה ופיקוח אפקטיבי יותר באמצעות כלים אלו.

  8. חובת הנגשת מידע על אישורי תקן שניתנו במעבדת בדיקה

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושרה חובה למעבדות (מכון התקנים ומעבדות מוכרות) להנגיש מידע לציבור על דגמי טובין שניתנו להם אישורי דגם (הוסף לצורך כך סעיף 2ז1 לפקודה) כפי שיקבע הממונה על התקינה בהנחיותיו. אין המדובר בחובה להנגיש את תעודות הבדיקה עצמן, אלא את העובדה שניתן לדגם אישור של אותה מעבדה, על מנת שיבואן אחר יוכל לפנות לאותה מעבדה ולבקש לבצע בדיקת השוואה לדגם שהוא מעוניין לייבא.

  9. הפחתה של העיצום הכספי למי שעשה בדיקה וולונטרית

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושרה החלפת סעיף 14 שמפנה לתוספת חדשה (התוספת השניה) שהוכנסה לפקודה ושמחליפה את תקנות ההפחתה לפי פקודת היבוא והיצוא. במסגרת זו הוסיפו עילת הפחתה חדשה מפני עיצום כספי ליבואנים שבאופן וולנטרי נקטו בפעולות מקדימות למניעת ההפרה, להנחת דעתו של הממונה ולמשל – נעזרו במעבדה או במהנדס (לפי הכללים שנקבעו ושיוסדרו גם בנהלי הממונה) על מנת לוודא שתיק המוצר שלהם עומד בדרישות, למקרה שבבקרה יתברר שזה אינו המצב. הוחלט שפעילות בהתאם לסעיף זה תקנה הפחתה של 40% בעיצום הכספי.

  יש כוונה לתקן בהמשך גם את תקנות ההפחתה לפי חוק התקנים ולהכניס בהם סעיף דומה ליבואנים שבאופן וולנטרי מחזיקים בתיק המוצר תעודת בדיקה, גם כאשר זה לא נדרש לפי פקודת היבוא והיצוא (בתקופת הוראת השעה בקבוצת יבוא 3). נעדכן כשתפורסם טיוטת התיקון לתקנות בהקשר זה.

  10. הכפלת גובה העיצום הכספי ליבואן שאינו מחזיק תיק מוצר כנדרש

  מועד כניסה לתוקף: 1 ביולי 2024 (עם אופציה לדחייה של עד 3 חודשים)

  אושר תיקון לסעיף 14א במסגרתו בין היתר מוכפל גובה העיצום הכספי בגין אי שמירת מסמכי תיק המוצר כנדרש לכ – 27,500 ₪.

  • כאמור, מוזמנים לעיין בתיקון המלא כפי שפורסם ברשומות ביום 17 בינואר 24- לחצו כאן
  • לעיון בסקירת עיקרי התיקון באנגלית– לחצו כאן

  שימו לב: האמור לעיל הוא סקירה כללית, שאינה מלאה ואינה ממצה של הבנתנו את השינויים שאושרו בפקודת היבוא והיצוא. הנוסח המחייב הוא זה של תיקון הפקודה כפי שפורסם ברשומות

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן