ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  סמנכ"ל מכירות שגזל סודות מעסיק ערב פיטוריו הוגבל בעיסוקו ל-10 חודשים

  04/04/2023

  סע"ש 61733-11-21, מ.ד. מכניקל דיוויסז בע"מ נגד יוסי ניר, 12 ביולי 2022

  העובדות

  עם תחילת עבודתו של הנתבע, יוסי ניר, בתובעת, מ.ד. מכניקל דיוויס בע"מ, בחודש ספטמבר 2013, התחייב העובד לשמור על סודיות בכל האמור בעסקי החברה.

  הסכם הסודיות מגדיר מה יבוא בגדר מידע סודי השייך לחברה, וזה יכלול, בין היתר, מידע בנוגע לתהליכים, מוצרים, מחקר ופיתוח, ייצור, מידע הנוגע להנה"ח של החברה, הנדסה, לקוחות, שיווק, מסחור ומכירה. בהתאם להסכם הסודיות התחייב הנתבע, שלא להשתמש ולא לגלות מידע, שהוא רכוש החברה ושלא להתחרות בה, וכן הצהיר, שידוע לו כי במקרה של הפרה תהיה רשאית החברה לקבל צו עשה וסעד ארעי או זמני למניעת ההפרה או הסרתה.

   

  בהסכם עבודה נוסף, שנחתם בין הצדדים בחודש אוקטובר 2019, התחייב הנתבע לשמור בסודיות על המידע הנוגע למקום העבודה או מידע שהגיע אליו במסגרת העבודה או בקשר אליה. בהסכם העבודה צוין, בין היתר, שרשימת לקוחות החברה ותנאי ההתקשרות עמם הם בגדר סוד מסחרי, והעובד הצהיר שידוע לו שהמידע שנמצא על גבי מחשבים, מכשיר סלולרי או כלי אחר של החברה הוא בגדר סוד מסחרי או חומר חסוי. על-פי הוראות אותו הסכם התחייב העובד שלא להתחרות בחברה במשך 3 שנים ממועד הפסקת עבודתו.

  לתובעת קניין רוחני ויידע ייחודי, הכולל פטנטים רשומים בישראל ובמדינות אחרות, וכן סודות מסחריים, הכוללים בין היתר מידע טכנולוגי בנוגע להתאמות ושינויים, שבוצעו במוצרים עבור לקוחות הקצה. החברה מחויבת כלפי לקוחותיה בהתאם להסכמי סודיות (NDA), שלא לגלות את עצם ההתקשרות עמם, וכן את המידע הטכני בנוגע למוצרים ולשירותים שסופקו ובנוגע להתאמתם לצרכי הלקוחות.

  הנתבע, ששימש בתפקיד בכיר של סמנכ"ל מכירות, זומן לשיחת שימוע, עקב ירידה במכירות ואי שביעות רצון מתפקודו הניהולי. במהלך השיחות בין העובד למנהליו במטרה להגיע לפתרון מוסכם, יצא העובד לחופשת מחלה. במהלכה החל הנתבע להעביר מסמכים, דו"חות, מידע על לקוחות, וחומר סודי נוסף משרתי החברה למחשבו האישי, ולאחר מכן מחק את החומר במטרה להסוות את פעולתו. החברה חסמה את גישתו של העובד לשרתי החברה והגישה בקשה דחופה במעמד צד אחד למינוי כונס נכסים ותפיסת מחשבים .כמו כן, ביקשה החברה צו מניעה זמני, האוסר על המנהל לעשות שימוש בסודותיה המסחריים. בהמשך, הגישה החברה תביעה, במסגרתה ביקשה צו איסור תחרות למשך שלוש שנים, שלילת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.

  פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

  בדיון נתן בית הדין תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, שהצו הזמני שהורה לעובד שלא לעשות שימוש במידע הסודי, יהפוך לקבוע. בעניין דרישת החברה להגבלת עיסוק, קבע בית הדין כי הכלל ההילכתי הוא שלתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה יש לתת תוקף רק אם היא סבירה ומגינה בפועל על אינטרס לגיטימי של המעסיק, שאם לא כן תגבר זכות היסוד של העובד לחופש עיסוק.

  נקבע כי טענת החברה, שהמידע שנתפס ברשות העובד הוא בגדר מידע מסחרי סודי לא נסתרה, והתנהלות העובד  מלמדת על חוסר תום לב. לכן, כשמדובר בעובד בכיר, שחרג מחובות הנאמנות המוגברת, מוצדק לתת תוקף לתניית הגבלת העיסוק שבחוזה העבודה. מדובר  עם זאת, הגבלת עיסוק למשך שלוש שנים היא גורפת ולא מידתית ומן הדין ומן הצדק להגבילה לעשרה חודשים.

  מדובר על מגבלה על הנתבע לעסוק בתחום הפעילות הספציפי של החברה – פיתוח מערכות ליצירת סביבת טמפרטורה לשם בחינת שבבים.

  מגבלה זו מתחשבת בזכות העובד להמשיך להשתכר לפרנסתו בתחומים המתאימים להשכלתו ולניסיונו המקצועי. בית הדין חייב את העובד בהוצאות משפט של המעסיק בסך של כ- 35,000 ש"ח.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן