ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  סיוע ללקוחות הבנקים וחברות האשראי

  30 באוקטובר 2023

  מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות בנקים וחברות אשראי בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

  מתווה בנקים 

  • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31 באוקטובר 2023 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל.
  • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לבנק והגשת בקשת באופן שנקבע על ידי הבנק.
  • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה, שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
  • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.
  • אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 תהא זכאית להטבות עם המצאת אסמכתא או הצהרת לקוח.
  • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום, וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

  למתווה המלא שפורסם על ידי בנק ישראל לחצו כאן

  למסמך שאלות ותשובות בנושא לחצו כאן

   

  מתווה כרטיסי אשראי

  המתווה מאפשר למשקי הבית והעסקים אשר מתגוררים או פועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסים בצו 8, או אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה לחללי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל הראשון), לדחות תשלומי הלוואות, למשך שלושה חודשים. לקבוצת לקוחות זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט המופיע בטבלה המצורפת כנספח להודעה זו. בנוסף, לקבוצה זו יינתן פטור מחלק מהעמלות הכרוכות בפעילות מול חברות כרטיסי האשראי.

  ליתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל השני), תינתן האפשרות לדחות תשלומי הלוואות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות. יודגש, כי מכיוון שללקוחות אלו דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

  כמו כן, יובהר כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

  לקבלת מידע נוסף על הצעדים הנוספים שננקטו לטובת הלקוחות ניתן להיכנס לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל.

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן