עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מתווה הפיצויים לעסקים – טיוטה לאישור סופי בקרוב

  05/11/2023

  לאחר עבודה מאומצת של לשכות המסחר מול משרדי ממשלה השונים לפניכם טיוטה של מתווה הפיצויים כפי שפורסמה על ידי משרד האוצר

  העסקים יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית, שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

  הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש"ח – יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש"ח.
  לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש"ח – תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש"ח.
  הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש"ח.

  הפיצוי מורכב משני חלקים:
  פיצוי החזר תשומות ופיצוי הוצאות שכר

  1. החזר הוצאות קבועות:

  חלק ההוצאות או התשומות של העסק המדווח למע"מ (יש לקחת ממוצע חודשים של ההוצאות בשנת המס הקודמת ולהכפיל את הסכום המתקבל במקדם ההוצאות הקבועות). תשומות מוכרות – סך כל התשומות שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ (תשומות ציוד לצורך העסק).

  הוצאות קבועות = סך הכל התשומות השוטפות בשנה קודמת X מקדם הוצאות קבועות

                                             12

  שיעור הירידה במחזור

  (דיווח חד חודשי)

  שיעור הירידה במחזור

  (דיווח דו חודשי)  מקדם הוצאות קבועות

  25%-40%        12.5%-20%     7%

  40%-60%        20%-30%        11%

  60%-80%        30%-40%        14.5%

  מעל 80%          מעל 40%          22%

  דיווח חד חודשי – אוקטובר 2023

  דיווח דו חודשי – ספטמבר – אוקטובר 2023

  (בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד)

  1. השתתפות בהוצאות שכר עבודה:

  בכדי לתמרץ עוסקים להמשיך ולשלם שכר לעובדים אשר חשוב להמשיך להעסיק אותם לצורך המשך עבודתם לאחר תקופת הלחימה המדינה תשתתף בהוצאות השכר המשולמות ע"י העוסק בחודש אוקטובר 2023 בשיעור של 75% כפול 1.25.

  הנוסחה: (75% הוצאות שכר) * (ירידה במחזור )*1.25

  חלק מחישוב גובה הפיצוי אשר יינתן לניזוק, מתחשבים בירידה בהוצאות השכר שלו באוקטובר 2023 אל מול הוצאות השכר שלו בשנה הקודמת, כאשר פיצוי גדול יותר יינתן למי ששיעור הירידה בהוצאות השכר שלו נמוך יותר.

  כאשר התקרה היא אחת משני אלו – הנמוך שביניהם

  • 75% משכר העבודה אשר שולם בתקופה המזכה * 1.25
  • השכר הממוצע לחוד (ידוע באוקטובר 2023) * מס העובדים הרלוונטי
  1. גובה מענק מקסימלי לפי מחזור העסק:

  300 אלף ש"ח – 100 מיליון ש"ח  – 600 אלף ש"ח

  100 מיליון ש"ח – 300 מיליון ש"ח – 600 אלף ש"ח + 0.3%*(המחזור בין 100 ל 300 מש"ח)

  300 מיליון ש"ח – 400 מיליון ש"ח – 1.2 מיליון ש"ח

  לפניכם הסבר מפורט והדגמה של טיוטת מתווה הפיצויים לעסקים, באדיבות יובל אבוחצירא, יועץ הלשכה למיסוי ישראלי, ממשרד רו"ח ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ:

  https://tinyurl.com/y4rctw6f

  אין לראות מידע זה כמתווה סופי, טיוטה זו אמורה לעלות לדיון בוועדת הכספים במהלך השבוע.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן