ביקור בפארק תעשיה מבואות גלבוע 10/7/2024 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק | תיקון לחוק החיילים המשוחררים החזרה לעבודה | נפתחה האפשרות להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר-פברואר 2024 ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מתווה הפיצויים לעסקים – טיוטה לאישור סופי בקרוב

  05/11/2023

  לאחר עבודה מאומצת של לשכות המסחר מול משרדי ממשלה השונים לפניכם טיוטה של מתווה הפיצויים כפי שפורסמה על ידי משרד האוצר

  העסקים יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית, שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת.

  הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש"ח – יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש"ח.
  לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש"ח – תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש"ח.
  הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש"ח.

  הפיצוי מורכב משני חלקים:
  פיצוי החזר תשומות ופיצוי הוצאות שכר

  1. החזר הוצאות קבועות:

  חלק ההוצאות או התשומות של העסק המדווח למע"מ (יש לקחת ממוצע חודשים של ההוצאות בשנת המס הקודמת ולהכפיל את הסכום המתקבל במקדם ההוצאות הקבועות). תשומות מוכרות – סך כל התשומות שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ (תשומות ציוד לצורך העסק).

  הוצאות קבועות = סך הכל התשומות השוטפות בשנה קודמת X מקדם הוצאות קבועות

                                             12

  שיעור הירידה במחזור

  (דיווח חד חודשי)

  שיעור הירידה במחזור

  (דיווח דו חודשי)  מקדם הוצאות קבועות

  25%-40%        12.5%-20%     7%

  40%-60%        20%-30%        11%

  60%-80%        30%-40%        14.5%

  מעל 80%          מעל 40%          22%

  דיווח חד חודשי – אוקטובר 2023

  דיווח דו חודשי – ספטמבר – אוקטובר 2023

  (בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד)

  1. השתתפות בהוצאות שכר עבודה:

  בכדי לתמרץ עוסקים להמשיך ולשלם שכר לעובדים אשר חשוב להמשיך להעסיק אותם לצורך המשך עבודתם לאחר תקופת הלחימה המדינה תשתתף בהוצאות השכר המשולמות ע"י העוסק בחודש אוקטובר 2023 בשיעור של 75% כפול 1.25.

  הנוסחה: (75% הוצאות שכר) * (ירידה במחזור )*1.25

  חלק מחישוב גובה הפיצוי אשר יינתן לניזוק, מתחשבים בירידה בהוצאות השכר שלו באוקטובר 2023 אל מול הוצאות השכר שלו בשנה הקודמת, כאשר פיצוי גדול יותר יינתן למי ששיעור הירידה בהוצאות השכר שלו נמוך יותר.

  כאשר התקרה היא אחת משני אלו – הנמוך שביניהם

  • 75% משכר העבודה אשר שולם בתקופה המזכה * 1.25
  • השכר הממוצע לחוד (ידוע באוקטובר 2023) * מס העובדים הרלוונטי
  1. גובה מענק מקסימלי לפי מחזור העסק:

  300 אלף ש"ח – 100 מיליון ש"ח  – 600 אלף ש"ח

  100 מיליון ש"ח – 300 מיליון ש"ח – 600 אלף ש"ח + 0.3%*(המחזור בין 100 ל 300 מש"ח)

  300 מיליון ש"ח – 400 מיליון ש"ח – 1.2 מיליון ש"ח

  לפניכם הסבר מפורט והדגמה של טיוטת מתווה הפיצויים לעסקים, באדיבות יובל אבוחצירא, יועץ הלשכה למיסוי ישראלי, ממשרד רו"ח ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ:

  https://tinyurl.com/y4rctw6f

  אין לראות מידע זה כמתווה סופי, טיוטה זו אמורה לעלות לדיון בוועדת הכספים במהלך השבוע.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן