ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  מענק עידוד תעסוקה לעובדים מיישובים מפונים במלחמת "חרבות ברזל" – לפי חוק הביטוח הלאומי

  11/01/2024

  ביום 29 בנובמבר 2023 פורסמה הודעה לגבי מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה – מלחמת חרבות ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי.

  מטרת ההסכם הנה לתמרץ עובדים, המתגוררים בישובים מפונים, לחזור למקום עבודתם, ונקבע בו, בין היתר, כי עובד יהיה זכאי למענק עידוד, אם מתקיימים בו כל אלה:

  1. מקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה, או שהוא נכלל בקבוצת תושבי היישוב שהוחלט לפנותה בהחלטת ממשלה, או שמקום מגוריו הקבוע אינו ביישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא ביישוב מפונה.
  2. הוא עבד אצל מעסיק בחודש אחד לפחות מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023.
  3. הוא אינו עובד של מעסיק ציבורי.

  עובד כזה יקבל מענק, נוסף על הכנסתו החודשית, בסך של 3,000 ש"ח לכל חודש עבודה קלנדרי במהלך תקופת מענק העידוד, שבו עבד,  ובלבד שהגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש קלנדרי כאמור.

  עוד נקבע, כי הזכאות הנה למענק אחד לעובד, והוא יינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד, כלומר, עובד, שעובד אצל יותר ממעסיק אחד, יקבל מענק אחד בלבד מאחד ממעסיקיו.

  הזכאות למענק הנה בתקופה שמיום 1 בנובמבר 2023 ועד ליום 31 במרץ 2024, והזכאות החל מה-1 בינואר 2024, הנה רק אם היישוב המפונה עדיין כלול ברשימת היישובים המפונים.

  מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לתשלום מענק עידוד עבור עובדיו החל מתום כל חודש, המזכה את העובד במענק, בתקופת הזכאות למענק. עובד, שלא הוגשה עבורו בקשה למענק על-ידי המעסיק בתוך 60 ימים מתום כל חודש מזכה, יהיה רשאי להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי החל ממועד זה.

  המוסד לביטוח לאומי פרסם טפסים ומידע באשר לבדיקת הזכאות, והמענק לא ייחשב כהכנסה. (לפרסום לחץ כאן)

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן