ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  לוח עזר לחישוב מס הכנסה שנתי – פרסום רשות המסים

  11/01/2024

  רשות המיסים בישראל, חטיבת שומה וביקורת, פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2023. 

  בלוח כלולות, בין היתר, הנחיות והוראות בכל הקשור למתן הטבות, זיכויים, הנחות ממס לעובדים, פירוט סכומים, שיעורי המס, פירוט השינויים שחלו בחישוב המס על משכורותיהם של עובדים ישראליים בחו"ל וכן הנחיות לדיווח.

  הטבה בשל משמרות

  תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2024.

  לפיכך ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה  יוענק זיכוי בסך 12,120 ש"ח עד לתקרת הכנסה שנתית של 138,480 ש"ח לכל שנת המס 2023.

  הסכומים להפקדות לקופות גמל

  הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד – סעיף 47(א)(1)(1) 112,800 ש"ח לשנה
  הכנסה מזכה שאינה הכנסת  עבודה – סעיף 47(א)(1)(2) 159,600  ש"ח לשנה
  סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד) 2,196      ש"ח לשנה
  סעיף 45א(ה) 2,196      ש"ח

  225,600  ש"ח

  לשנה

  לשנה

  הכנסה ל"עמית עצמאי" – סעיף 47(א)(3) 112,800 ש"ח לשנה
  הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5) 282,000  ש"ח לשנה

   

  הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה

  בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ג-2023 תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד בגילאים 6 עד 12 בשנת המס 2023.

  הארכת תוקף אישורים

  אישורי תיאום מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2023 מוארכים בזאת עד למועד תשלום משכורת חודש פברואר 2024, ולא יאוחר מיום.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן