ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

  04/04/2024

  ב-18 במרץ 2024 פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד- 2024.

  להלן עיקרי החוק:
  הקפאת דמי ההבראה: סכום יום הבראה בשנת 2024 יוקפא ויהיה זהה לזה שניתן לעובד במהלך שנת 2023, וזאת, גם אם קיים הסכם אישי או הסכם קיבוצי או נוהג, לפיו ערך יום ההבראה של עובד היה אמור לעלות בשנת 2024.
  הפחתת דמי ההבראה: בנוסף להקפאת סכום יום הבראה, על המעסיק לבצע הפחתה בתשלום דמי הבראה כאמור כאן:

  1. על המעסיק להפחית יום הבראה אחד, ממכסת ימי ההבראה, שלה זכאי העובד בשנת 2024, במועד תשלום דמי ההבראה.
  2. מעסיק המשלם דמי הבראה בדרך של מימון נופש או בהטבה אחרת, הניתנת בעין – עליו להקטין את המימון או שווי ההטבה במחיר יום הבראה.
  3. עובד בהפחתה חלקית – עובד, שהיה זכאי בשנת 2024 לחמישה ימי הבראה, ומשכורתו החודשית הממוצעת בתקופה של שלושת החודשים ינואר 2024 עד מרץ 2024 אינה עולה על 6,000 שקלים חדשים, ואם הוא מועסק במשרה חלקית – אינה עולה על הסכום כאמור כשהוא מוכפל בחלקיות משרתו – יופחת להם 1/2 יום הבראה בלבד.
  4. עובד, שדמי ההבראה משולמים לו באופן חודשי (ולא פעם בשנה), תבוצע הפחתה של 1/12 מהתשלום, החל מינואר 2024.
  5. עובד, שמועסק במשרה חלקית, הפחתה לגביו תהיה בהתאם לחלקיות משרתו.

  העברת סכום ההשתתפות לפקיד שומה: על המעסיק להעביר לפקיד השומה את "סכום ההשתתפות" – הכולל את מחיר יום ההבראה שהופחת וכן תשלומים, שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה של יום ההבראה (ביטוח לאומי, מס בריאות, מס שכר וכיו"ב), ולגבי מעסיק, המעביר תשלומים לקרן השתלמות – גם הסכום שעליו להעביר לקרן השתלמות בעבור העובד בשל תשלום מחיר יום הבראה .

  סייגים לתחולת ההפחתה: כדי לצמצם את הפגיעה בעובדים כתוצאה מהפחתת דמי ההבראה נקבעו מקרים, שבהם לא תובא בחשבון הפחתה בדמי הבראה, בין היתר, כשמדובר בסכום, המשולם עבור העובד לקופת גמל לקצבה, ההכנסה לחישוב תשלומים לקופת גמל לקצבה, או החיוב במס או הפטור ממנו בשל תשלומים כאמור, לפי העניין; תשלום חד-פעמי המשולם לעובד או לשאיריו, לפי דין או הסכם, עקב סיום עבודה ועוד.
  קישור לנוסח המלא של החוק

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן