ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  החובה להתקשר עם גוף יישום מוכר מכוח חוק פסולת אלקטרוני

  החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 (להלן: "החוק") נכנס לתוקף בשנת 2014 ומטיל אחריות מורחבת על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים, לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד זה, בהתאם ליעדים מחייבים שנקבעו בחוק.

  תשומת לבכם, כי ההגדרה של ציוד חשמלי ואלקטרוני בחוק הינה הגדרה רחבה מאוד.

  חובת היצרנים והיבואנים אינה מסתכמת רק בביצוע מחזור מוכר, וחלות עליהם גם חובות של דיווח למנהל (קרי, נציג המשרד להגנת הסביבה); ניהול רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח; והכנה ופרסום של הוראות לטיפול סביבתי ושימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ומצברים, לכל דגם שהם מוכרים.

  לשם קיום חובות אלו, על היצרנים והיבואנים להתקשר עם גוף יישום מוכר. הגופים אשר קיבלו את הכרת המשרד להגנת הסביבה הינם:

  1. מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ.
  2. אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ.

  החובה לממן את כל העלויות של חברות אלו מוטלת על היבואנים והיצרנים באמצעות תשלום דמי טיפול.

  בסעיף 9 לחוק קיימת אפשרות לעוסק שקיבל היתר מהמנהל לקיים את החובות הקבועות בעצמו, ולא בדרך של התקשרות עם גוף יישום מוכר, אולם תשומת לבכם לדרישות המחמירות המפורטות בנוהל המשרד להגנת הסביבה כתנאי לקבלת הפטור.

  כמו כן, קיימת החרגה בחוק ליצרן או יבואן בהיקף מוגבל, כך שהוא פטור ממרבית החובות בחוק למעט חובת ניהול רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח וכן הגשת דיווח שנתי.

  הגדרת היקף מוגבל נקבעה בתקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי), תשע"ד-2014, אשר את נוסחן תוכלו לראות בקישור.

  בנוסף, תוכלו לצפות בקישור בנושא מתכונת הדיווח הנדרשת מצד יצרן/יבואן בהיקף מוגבל:

  חשוב לדעת כי החוק מטיל חובה אף על משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, לאפשר לכל קונה למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, מבלי לדרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך.

  נוהל המעגן את השירות בנוגע לפינוי מוצרים חשמליים ואלקטרוניים מבית הלקוח בעת אספקת מוצר חדש דומה נכתב בשעתו בשיתוף עם לשכות המסחר. תוכלו לצפות בו בקישור.

  לשם קיום התחייבויותיהם, על משווקים להתקין בכל נקודת מכירה מיכל אצירה ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, וכן להציג במקום עסקם (כולל באתרי האינטרנט), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת הציוד והסוללות בלא תמורה, את מיקום אזור ההחזרה של הפסולת, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות החוק.

  בנוסף, מוטלת על המשווקים החובה לאחסן את הפסולת עד לפינויה בהתאם להוראות החוק וכן חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם פינוי הפסולת ממקום עסקם. כמו כן, על המשווקים לנהל רישום מלא ומפורט של הפסולת שהתקבלה ופונתה על-ידם.

  החוק מטיל חובה אף על מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם פינוי הפסולת.

  חשוב לדעת כי החוק כולו לא חל על רשימת הפריטים שבסעיף 63 לחוק, לרבות חלקי חילוף שלהם.

  יובהר, כי הפרה של הוראות החוק מהווה עבירה פלילית, ובנוסף קיימת סמכות למשרד להגנת הסביבה להטיל עיצומים כספיים גבוהים מאד בגין כך.

  לבסוף, עדכונכם כי ייתכן ונדרשת התקשרותכם גם עם גוף מוכר מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות  למידע נוסף

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן