ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הנחיה נוספת – אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל

  04/04/2024

  לפניכם הנחייה שהתקבלה מכפיר חן, מנהל מינהל המכס, ביום 18 במרץ 2024:

  הנחייה זו מתפרסמת בהמשך ל-2 הנחיות קודמות, שפורסמו עקב המלחמה: 

  1. אי הכללתן של עלויות ההובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה) בערך העסקה לצרכי מכס מיום 16 באוקטובר 2023

  2. אי הכללתן של עלויות הובלה (ביטוח מטענים מפני נזקי מלחמה באמצעות קרן מס רכוש) בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא מיום 7 בנובמבר 2023

  בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 133 (א)(5)(א) לפקודת המכס, קובע מנהל מינהל המכס כי אין לכלול בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא את עלויות ההובלה הנוספות אשר הושתו/ יושתו על היבואנים והקשורות באופן ישיר עם מצב מלחמת "חרבות ברזל" ופעילות השילוח הימי מהמזרח הרחוק דרך נתיבים אלטרנטיביים בעקבות האיום ה"חותי" בים האדום.

  מובהר, כי מדובר בעלויות הובלה, פריקה וטעינה, אשר מפורטות בחשבון המטענים, ששולמו על ידי היבואנים במישרין או בעקיפין, המתווספות לתשלום, שאמור היה להשתלם עבור ההובלה במצב שלפני האירועים בים האדום, ואשר נגרמו ליבואן רק במקרים של הסטת מסלול ההובלה מהים האדום לביצוע הקפת יבשת אפריקה, וכן במקרים של הסטת השילוח לפריקה בנמלים זרים ושטעונם בסמוך לאחר מכן לישראל (להלן: "העלויות הנוספות"). 

  אי הכללת העלויות הנוספות מותנה בכך, שהיבואן יצרף להצהרות היבוא הרלוונטיות את כל מסמכי חיוב העלויות הנוספות שהושתו עליו מצד סוכני האוניה/ חברות הספנות (לרבות חשבון המטענים הרלוונטי).

  במקרים שבהם עלויות ההובלה מגולמות בתנאי המכר של הספק ומושתות על היבואן, יש לצרף את מסמכי חיוב העלויות הנוספות, ששולמו על ידי הספק לסוכני האוניה/ לחברות הספנות, לרבות חשבון המטענים הרלוונטי. כמו כן, יש לצרף את פירוט תוספת העלויות בחשבון הספק.

  יודגש, כי במקרה המפורט לעיל היבואן צריך להיות מסוגל, במידה ויידרש, להוכיח שמחיר הטובין המיובאים, בניכוי מחיר ההובלה, לא פחת מהמחיר שנקבע לפני השתת העלויות הנוספות, ושהספק לא שיפה/משפה אותו ו/או משתתף אתו בעלויות הנוספות של ההובלה בשום צורה שהיא, הכוללת הפחתה בערך (לצרכי מכס) בכל סוג של טובין הנמכרים על ידו.

  יש להזין בהצהרת היבוא את ערך "ההוצאות הנוספות" בשדה הספציפי של "עמלה פטורה". כמו כן, היבואן יצרף להצהרות היבוא את כל מסמכי המקור ביחס לעלויות הנוספות, לרבות חשבונות מטענים, וזאת, לצורך הוכחה כי העלויות האמורות עומדות בתנאים המפורטים לעיל.

   

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן