ביקור בפארק תעשיה מבואות גלבוע 10/7/2024 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה | תביעות לפיצויים במסלול מחזורים – ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) לטובין המיועדים לסיוע מלחמתי או לתרומות עד ה-30 ביוני 2024 | הגשת מכתב הנמקה בנוגע לשלילת מתן מענק | תיקון לחוק החיילים המשוחררים החזרה לעבודה | נפתחה האפשרות להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר-פברואר 2024 ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים

  08/11/2023

  בעקבות ההכרזה על מצב מיוחד בעורף והלחימה המתמשכת, ישנן מגבלות, המקשות על תפקוד המגזר העסקי והתעשייה ועל פעילותם. במגבלות ובאתגרים שבהם נתקלים עסקים ומפעלים: אי זמינות עובדים וספקים אשר קצתם באזורי הלחימה, מגבלות תנועה וכניסה למפעלים של עובדי המפעלים ורשויות רלוונטיות לקבלת האישורים.

  לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, שפורסם ונכנס לתוקף ב-25 באוקטובר 2023, כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים שניתנו על ידי גורמי המשרד (למעט חריגים שנקבעו בחוק) שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 7 באוקטובר 2023 ל-7 בינואר 2024 יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי.

  בהמשך לחקיקה זו, בתום הערכת מצב נוספת ולנוכח הימשכות המלחמה ומצב החירום במשק, המשרד להגנת הסביבה מפרסם ביום 5.11.23 הנחיות עדכניות בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים למפעלים לתקופת מלחמת חרבות ברזל שיעמדו בתוקפן עד לסוף חודש ינואר 2024. מטרת ההנחיות לתת מענה משלים לחקיקה, לנוכח אתגרים אלו, מתוך מתן הגנה ראויה על הציבור והסביבה ולשם שמירה על רציפות תפקודית.

  ההנחיות מנחות את גורמי המשרד העוסקים בכל הנוגע לטיפול בהיתרים, באישורים וברישיונות לנוכח מצב המלחמה, על בסיס שני עקרונות מרכזיים: המשך מתן הגנה ראויה לסביבה ולציבור; התחשבות בצורכי המשק במצב החירום.

  ההנחיות כוללות:

  • הנחיות בדבר חידוש היתרים ורישיונות היתרים ורישיונות, כאשר אי אפשר לפעול כבשגרה, בדגש על חידוש רישיונות עסק והיתרי רעלים.
  • הנחיות להוצאת היתרים חדשים.
  • הנחיות לדחיית מועדים לביצוע הוראות שמועד ביצוען לפי ההיתרים נקבע לתקופת ההנחיה.
  • המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי על העסקים לפעול על פי החקיקה הסביבתית ועל פי רישיונות ההיתרים והאישורים הקיימים, למניעת סיכון לסביבה ולאוכלוסייה, ולפעול על פי הוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון.

   

  לעיון בקובץ ההנחיות המלא- לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן