עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים

  08/11/2023

  בעקבות ההכרזה על מצב מיוחד בעורף והלחימה המתמשכת, ישנן מגבלות, המקשות על תפקוד המגזר העסקי והתעשייה ועל פעילותם. במגבלות ובאתגרים שבהם נתקלים עסקים ומפעלים: אי זמינות עובדים וספקים אשר קצתם באזורי הלחימה, מגבלות תנועה וכניסה למפעלים של עובדי המפעלים ורשויות רלוונטיות לקבלת האישורים.

  לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, שפורסם ונכנס לתוקף ב-25 באוקטובר 2023, כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים שניתנו על ידי גורמי המשרד (למעט חריגים שנקבעו בחוק) שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 7 באוקטובר 2023 ל-7 בינואר 2024 יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי.

  בהמשך לחקיקה זו, בתום הערכת מצב נוספת ולנוכח הימשכות המלחמה ומצב החירום במשק, המשרד להגנת הסביבה מפרסם ביום 5.11.23 הנחיות עדכניות בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים למפעלים לתקופת מלחמת חרבות ברזל שיעמדו בתוקפן עד לסוף חודש ינואר 2024. מטרת ההנחיות לתת מענה משלים לחקיקה, לנוכח אתגרים אלו, מתוך מתן הגנה ראויה על הציבור והסביבה ולשם שמירה על רציפות תפקודית.

  ההנחיות מנחות את גורמי המשרד העוסקים בכל הנוגע לטיפול בהיתרים, באישורים וברישיונות לנוכח מצב המלחמה, על בסיס שני עקרונות מרכזיים: המשך מתן הגנה ראויה לסביבה ולציבור; התחשבות בצורכי המשק במצב החירום.

  ההנחיות כוללות:

  • הנחיות בדבר חידוש היתרים ורישיונות היתרים ורישיונות, כאשר אי אפשר לפעול כבשגרה, בדגש על חידוש רישיונות עסק והיתרי רעלים.
  • הנחיות להוצאת היתרים חדשים.
  • הנחיות לדחיית מועדים לביצוע הוראות שמועד ביצוען לפי ההיתרים נקבע לתקופת ההנחיה.
  • המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי על העסקים לפעול על פי החקיקה הסביבתית ועל פי רישיונות ההיתרים והאישורים הקיימים, למניעת סיכון לסביבה ולאוכלוסייה, ולפעול על פי הוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון.

   

  לעיון בקובץ ההנחיות המלא- לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן