X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הורחבה אוכלוסיית העובדים המוגנים מפני פיטורים בשל המצב הבטחוני

  11/12/2023

  ב-28 בנובמבר 2023 פורסם תיקון נוסף לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מספר 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023 ("חוק הגנה על עובדים"). לפניכם עיקרי התיקון:

  עד היום חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, אסר על פיטורי עובד בשל היעדרות מהעבודה, ככל שהעובד נעדר בשל מצב חירום שהוכרז במדינה, או בשל כך שנדרש להשגיח על ילד שגילו פחות מ- 14 שנים בעקבות מצב החירום.

  בתיקון לחוק, הורחבה ההגנה מפיטורים גם על עובדים בשל היעדרותם או בשל כך שלא ביצעו את עבודתם גם במקרים הבאים:

  • עובד שהתפנה ממקום מגוריו בהתאם לרשימת היישובים שאושרו.
  • עובד נעדר או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או המלחמה.
  • בני משפחה של נעדר או חטוף.
  • הורה שנדרש להשגחה על ילדו עקב שירותו של בן/בת הזוג בצבא או בכוחות ההצלה והבטחון או בשל קריאתו של בן/בת הזוג לשירות עבודה בשעת חירום.

  חובת מעסיק להמשיך הפקדות לפנסיה ושיפויו:
  התיקון לחוק הגנה על עובדים גם תיקן את חוק הביטוח הלאומי, וקבע כי על המעסיק להמשיך לבצע את הפקדות המעסיק והעובד לקופת גמל של נעדרים או חטופים, כדי לשמור על רצף זכויותיהם הפנסיוניות, בהתאם להסדר המפורט כאן, אלא אם יש לעובד הסדר מיטיב מול המעסיק, שאז על הצדדים לפעול בהתאם להסדר המיטיב.
  המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, תשפה את המעסיקים עבור ביצוע ההפקדה האמורה, ועל המעסיק לדווח למוסד לביטוח לאומי על ביצוע הפקדות כאמור.
  ההפקדה תתבצע בהתאם לשכר העבודה של כל עובד, לפי הגבוה מבין אלו:

  1. ממוצע השכר שעבורו ביצע המעסיק הפקדות לקופת גמל ב-12  החודשים הרצופים האחרונים הקודמים למועד החטיפה או ההיעדרות (במקרה שהעובד הועסק תקופה הקצרה מ- 12 חודשים, אזי ממוצע השכר שבגינו הופקד לקופות במהלך תקופת העסקתו).
  2. ממוצע השכר שעבורו ביצע המעסיק הפקדות בשלושת החודשים הרצופים האחרונים, שקדמו למועד החטיפה או ההיעדרות. אם החטוף או הנעדר סיימו לעבוד בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה או תחילת ההיעדרות, יעביר אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, את ההפקדות לקופות הגמל.

  הפקדות האוצר לחטופים או לנעדרים עצמאיים:

  אם החטוף או הנעדר הם עצמאיים, אז גם במקרה זה יעביר אוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי את ההפקדות לקופות.

  תחולה:

  החוק יחול החל מה- 7 באוקטובר 2023, אולם לא יועמד מעסיק לדין אם עד למועד פרסום החוק פעל בניגוד לאמור בו.

  המועד לביצוע ההפקדות אותן נדרשים המעסיק ו/או המדינה לבצע לקופות, יהיה לא מאוחר מיום 20 בדצמבר 2023.

  לעיון בתיקון מספר 5 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום לחצ/י כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן