ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הוצאת עובדים לחל"ת – הנחיות לסגר שלישי

  ריכוז הכללים להוצאת עובד לחל"ת (גם לחל"ת חוזר):

  בנושאים, הנוגעים לביטוח לאומי

  1. פרק הזמן המינימלי לחל"ת המזכה בדמי אבטלה נותר- 14 ימים קלנדריים לפחות.

  2. הזכאות לדמי אבטלה אינה מותנית בניצול ימי חופשה.

  3. תקופת הזכאות לתשלום דמי אבטלה הינה עד ליום 21 ביוני 2021.

  4. עובד, שמשרתו צומצמה או שנמצא בבידוד לשבועיים – אינו זכאי לדמי אבטלה.

  5. גובה דמי האבטלה – ככל שאחוזי האבטלה ירדו, יופחת עד להפסקתם:

  (א.) תשלום רגיל: במצב, שבו שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ-10%, תשלום דמי האבטלה יישאר כפי שהוא.

  (ב.) תשלום מופחת: במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה בין 7.5% ל-10%, תשלום דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה ויעמוד על-90%.

  (ג.) הפסקת התשלום: אם שיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל-7.5%, כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב-30.6.2021 או 30 יום לאחר ששיעור האבטלה ירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מבניהם.

  הבהרות לגבי לחישוב דמי האבטלה:

  (א.) דמי האבטלה יחושבו לפי השכר בתביעה הראשונה לדמי אבטלה (גם אם העובד עבר מקום עבודה או אם היה שינוי בשכר של). ביטוח לאומי לא עורך חישוב מחדש של דמי האבטלה בחל"ת החוזר.

  (ב.) דמי אבטלה ישולמו עבור כל ימי השבוע חוץ מיום שבת. דמי האבטלה ישולמו גם עבור ימי חול המועד, ערבי חג וימי החג -שלא חלים בשבת.

  6. דיווח לביטוח לאומי – מעסיקים שפיטרו עובדים או הוציאו עובדים לחל"ת ראשון או לחל"ת חוזר נדרשים לדווח לביטוח לאומי על העובדים שעבודתם הופסקה. להנחיות בנוגע לאופן הדיווח על עובדים שעבודתם הופסקה.

  7. עובד, שהוצא לחל"ת חוזר, וקיבל דמי אבטלה בחל"ת הראשון צריך לבצע את 2 הפעולות הבאות:

  (א.) לבדוק באתר למוסד ביטוח לאומי אם המעסיק דיווח לביטוח לאומי על הפסקת העבודה (המעסיק יכול לדווח על כך גם באמצעות מערכת השכר). אם לא, על העובד לעדכן באתר ביטוח לאומי, ולשלוח למחלקת אבטלה מכתב מהמעסיק על סיום עבודה. ניתן לשלוח את המכתב באתר/שליחת מסמכים.

  (ב.) להירשם באתר שירות התעסוקה.

  בחל"ת חוזר העובד אינו צריך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה

  8. ניכוי 5 ימים ראשונים מדמי האבטלה – מי שהופחתו לו 5 ימים ראשונים מדמי האבטלה בגין חודש מרץ או אחריו- לא ינוכו לו שוב מדמי האבטלה בחל"ת החוזר.

  9. תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר – עד ליום 21.6.2021 דמי האבטלה למובטל חוזר לא יופחתו ולא יקוצרו ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).

  10. מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה- הזכאות לקבלת מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה הוארך עד יוני 2021, עפ"י הצהרתם.

  11. הפסקת חל"ת, חזרת עובדים לעבודה ועובד שמסרב לחזור לעבודה בתום החל"ת-

  (א.) מעסיק שביקש מעובד לחזור לעבודה לאחר חל"ת: העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם תנאים כמו לפני החל"ת.

  (ב.) עובד שמסרב לחזור לעבודה: לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופת הסירוב.

  (ג.) עדכון על חזרת עובדים: המעסיק נדרש לדווח לביטוח לאומי על תאריך חזרת העובדים לעבודה באמצעות מערכת השכר.

  (ד.) עובד נדרש לדווח לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על הפסקת החל"ת או על ביטולו ועל מועד החזרה לעבודה.

  לפרטים נוספים בקרו באתר ביטוח לאומי

  בנוגע לעמידה בכללים של דיני העבודה:

  1. הוצאת עובדים לחל"ת חוזר או חדש צריכה להיעשות ככל שהדבר מתאפשר לפי הכללים שנקבעו בפסיקה, לרבות בעניין חובת השימוע, וזאת גם בסגר הנוכחי. אולם, ככל שמדובר בהליך שנדרש לחול על עשרות/מאות עובדים באותו מקום עבודה בפרק זמן קצר, או כאשר הדבר נדרש לביצוע מידי, באופן שלא מתאפשר מעשית לקיים שימוע אישי לכל עובד או כאשר הדבר מתייתר למשל נוכח סגירת מקום העבודה כליל, סביר להניח כי מדובר בנסיבות, שבהן אין חובה לקיים שימוע במתכונת הרגילה, וכי ניתן יהיה להסתפק בהודעה אישית או כללית. בכל מקרה יש למסור לעובד הודעה בכתב על הוצאתו לחל"ת, וככל שהדבר גם לציין את תקופת החל"ת.
  2. הוצאת עובדות בהריון, בטיפולי פוריות או בתקופה המוגנת של 60 ימים לאחר חזרה מחופשת לידה – חשוב להבהיר כי גם אם עובד/ת כאמור שנתנו הסכמתם לצאת לחל"ת, המעסיק עדיין נדרש לקבל היתר להוצאה לחל"ת מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. ככל שיש הסכמה עם העובדת יש לצרף אישור על הסכמה.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן