ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הודעה על מתן היתר לשינוי הוראות החוק בנוגע להפסקות

  22/02/2024

  ב-20 בפברואר 2024 פורסם ברשומות היתר כללי לסטייה מהוראות סעיף 20(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה בדבר הפסקות בעבודה.

  מטרת ההיתר – ההיתר נועד לאפשר לעובד, בכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום עבודה, בשל אילוצים הנובעים מהיעדרות בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו בשל מצב החירום.

  תוקף ההיתר –  תוקפו של היתר זה מיום פרסומו עד תום תוקפה של הוראת השעה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל).

  תוכן ההיתר – כיום סעיף 20(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי הפסקה בעבודה לא תעלה על 3 שעות. על פי ההיתר נקבע כי לבקשת עובד ובהסכמת מעסיקו, מותר לסטות מהמגבלה כאמור באותו יום עבודה שבמסגרתו מבוקש להשלים את שעות העבודה שהחסיר העובד, כך שההפסקה תעלה על 3 שעות.

  העובדים שעליהם חל ההיתר – ההיתר לא חל על כל העובדים אלא רק על אלה שמתקיים בהם אחד מהדברים להלן:

  1. בן זוגו או הורהו האחר של ילדו משרת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955;
  2. בן זוגו או הורהו האחר של ילדו מנוי בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו2006- – חוק הגנה על עובדים*;
  3. העובד הוא הורה, בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר ולרבות הורהו האחר של ילדו של חטוף או נעדר כאמור
  4. העובד התפנה ממקום מגוריו, ולרבות בן זוגו של עובד כאמור או הורהו האחר של ילדו של עובד כאמור

  המנויים בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום:
  מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967; שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 ;סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971; עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; חבר ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית; עובד בגוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן