ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 | ארה"ב: וובינר בנושא בריאות הנפש בדגש על טכנולוגיות שיכולות לסייע בהתמודדות עם אירועי המלחמה, 2 במאי 2024 | תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום | הגשת בקשות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2024, עבור עסקים ביישובים מוטי תיירות או שחלו לגביהם הגבלות מחמירות | נפתחה האפשרות לבקש מקדמות לחודשים מרץ אפריל 2024, לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו בעקבות המלחמה |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות והפסקות בתחבורה

  17.10.23

  ב-14 באוקטובר 2023 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בתחבורה כהוראת שעה על פי הכללים להלן:

  • תקופת ההיתר – ההיתר יחול מיום 14 באוקטובר 2023 ועד ליום 22 באוקטובר 2023  או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם ביניהם.
  • שעות עבודה מותרות ביום
   ניתן להעסיק עד 15 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן לו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
   לעניין זה "הסעה מיוחדת" – כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה- 1985.
  • שעות עבודה בשבוע העבודה
   בשבוע עבודה ניתן להעסיק עובד עד 90 שעות שבועיות, כולל שעות נוספות.
  • אין בהיתר כדי לגרוע מזכותו של העובד להפסקה או למנוחה לפי כל דין.

  לפניכם קישור להודעה המלאה

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן