עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות והפסקות בתחבורה

  17.10.23

  ב-14 באוקטובר 2023 פורסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בתחבורה כהוראת שעה על פי הכללים להלן:

  • תקופת ההיתר – ההיתר יחול מיום 14 באוקטובר 2023 ועד ליום 22 באוקטובר 2023  או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם ביניהם.
  • שעות עבודה מותרות ביום
   ניתן להעסיק עד 15 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן לו רישיון הסעה מיוחדת, או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
   לעניין זה "הסעה מיוחדת" – כהגדרתה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה- 1985.
  • שעות עבודה בשבוע העבודה
   בשבוע עבודה ניתן להעסיק עובד עד 90 שעות שבועיות, כולל שעות נוספות.
  • אין בהיתר כדי לגרוע מזכותו של העובד להפסקה או למנוחה לפי כל דין.

  לפניכם קישור להודעה המלאה

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן