וובינר להיערכות עיסקית לסוף שנת 2023 ולשנת 2024 בתקופת חירום 13.12.23 | עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הגדלת תגמולי המילואים למשרתים במילואים

  בתחילת חודש יולי פורסמו תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים)(תיקון), התשפ"ב – 2022, הקובעות שינוי של חישוב התגמול למשרת במילואים, שהייתה עלייה משמעותית בשכרו או בהכנסתו הממוצעת לפי הכלל הבא:

  "עובד, שבחודש שבו שירת במילואים או שבאחד מהחודשים לפחות במהלך תקופת רבע השנה הייתה עלייה משמעותית בשכרו, יחושב לו התגמול על פי העלייה המשמעותית בשכרו, ובלבד ששכרו עלה כאמור במשך שלושה חודשים רצופים לפחות מהמועד שבו עלה לראשונה; … "עליה משמעותית בשכרו" – הכנסתו מעבודה, אילולא שירת במילואים, הייתה גבוהה בשיעור של 20% לפחות לעומת הכנסתו מעבודה בכל אחד מהחודשים בתקופת רבע השנה שקדמו לחודש שבו עלתה הכנסתו מעבודה או לעומת התגמול המזערי (ר' במגזין 1443) כפול שלושים, לפי הגבוה".

  עוד נקבע בתקנות כי:

  "שיעור התגמול ליום שיחושב לעובד, שהכנסתו מעבודה עלתה כאמור בתקנה זו, יהיה שווה למכפלת סכום הכנסתו מעבודה בחודש שבו שירת במילואים, אילולא שירת במילואים, בשלוש, כשהיא מחולקת בתשעים".

  התקנות החדשות החלו ב-1 באוגוסט 2022, והן יחולו לעניין תגמול בעד שירות מילואים, שהחל מיום 1 בינואר 2022, ותשלומים ראשונים מכוח התקנות האמורות ישולמו בתום ארבעה חודשים מיום התחילה.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן