ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות בתקופת חל"ת

  באמצע חודש אפריל פורסם חוזר של המוסד לביטוח לאומי – מנהל ביטוח וגבייה – אגף גבייה ממעסיקים, ובו הבהרות והנחיות לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בחופשה ללא תשלום בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א-2021.

  תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, קובעת, כי מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעד תקופה שלא תעלה על שני חודשים קלנדרים רצופים, בעת שעובד נמצא בהסכמת המעסיק בחופשה ללא תשלום (המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור), כאשר גם אם העובד קיבל גמלת אבטלה בתקופת החל"ת ונוכו ממנה דמי ביטוח בהתאם לחוק, לא יהיה המעסיק פטור מחובת תשלום דמי הביטוח כאמור.

  ב-15 במרץ פורסמה הוראת שעה המקנה פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק, שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה. אם המעסיק דיווח/דיווח ושילם עבור העובדים בחל"ת בתקופת הקורונה, למרות הנחיות המוסד לביטוח לאומי בדבר דחיית מועד דיווח ותשלום עבור העובדים בחל"ת, המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שנקלטו במערכת. המעסיק רשאי יהיה לפנות למוסד לביטוח לאומי אם ברצונו לקבל את הזיכוי בחזרה. כל עוד לא תתקבל בקשה מהמעסיק – יתרת הזכות תירשם בתיק וניתן לקזזה מתשלומים עתידיים.

  מובהר, כי במידה והמעסיק ניכה מהעובד את דמי הביטוח כאמור אזי עליו להשיב לעובד את דמי הביטוח שנוכו באמצעות תיקון בתלוש השכר.

  החוזר במלואו, כולל דגשים ודוגמאות לדיווח ותשלום, מקושר כאן.

  ב-23 במאי פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה, שלפיה בעקבות התיקון בחוק מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת גם עבור החודשים מאי ויוני 2021 וזאת בנוסף לפטור שהיה בתקופת משבר הקורונה בחודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021.

  ההודעה במלואה נמצאת כאן.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן