ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הארכת ההיתר המיוחד להעסקת עובדים בשעות נוספות למעסיקים מעל 20 עובדים

  15/02/2024

  בשל המצב המיוחד בעורף, שהוכרז ב-7 באוקטובר 2023, נוצר מצב שבו עובדים רבים נעדרים ממקומות עבודתם. לאור זאת, ניתן ב-9 באוקטובר 2023 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות כהוראת שעה, שתאפשר למשק להתמודד עם השינויים שנגרמים כתוצאה מהכרזה על מצב מיוחד בעורף ומהיעדרויות העובדים, על פי הכללים המפורטים כאן:

  • תקופת ההיתר –  ההיתר הוארך עד ל-7 במרץ 2024 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם מבניהם.
  • שעות עבודה מותרות ביום – אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום, כולל השעות הנוספות. עם זאת, מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל השעות הנוספות, ובלבד שהעובד נתן הסכמתו לכך, ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעות ה-12 ל-14, בנוסף להפסקות הקבועות על פי דין.
  • שעות עבודה בשבוע העבודה –  בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל ל- 67 שעות כולל שעות נוספות.
  • שעות נוספות בחודש –  אסור להעסיק עובד (לרבות עובד המועסק בעבודת לילה) מעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים – ההסדר בהיתר זה יחול על מעסיקי מעל 20 עובדים, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   1. ביום, שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה, לפחות 20% ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בשל נסיבות, שאינן תלויות במעסיק, והעובדים הקיימים לא מסוגלים לבצע את העבודה באותה תפוקה ללא ביצוע של שעות נוספות.
   מצבת העובדים –  מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על ידי המעסיק לביטוח הלאומי בתקופה שבין חודש מאי 2023 לחודש יולי 2023.
   2. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה לפחות 20% מהעובדים באותה משמרת בשל נסיבות, שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת.
  • מפעל חיוני –  מעסיק מעל 20 עובדים שיש בידו אישור תקף ערב תחילת ההכרזה על מצב חירום (7 אוקטובר 2023), על היותו מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, אינו נדרש לעמוד בשני התנאים לעיל.
  • אי תחולת ההיתר – היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית וגם לא על מעסיק שחל עליו צו הרחבה בענף ההובלה, צו הרחבה בענף ההיסעים וצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן